Rekordutbytte i 2019

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk opp med 4,2 prosent, eller 110 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2019. Utbetalt utbytte for aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS nådde sin høyeste verdi noensinne i 2019.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 4. kvartal 2019 utgjorde 5 548 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var en verdiøkning på 3 prosent, eller 160 milliarder kroner, sammenlignet med kvartalet før.

Figur 1. Beholdning av verdipapirer registrert i VPS, markedsverdi i milliarder kroner

1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Noterte aksjer 1638.47 1499.84 1581.31 1564.53 1648.54 1561.17 1681.97 1843.90 1876.94 2001.66 1934.84 1788.83 1912.27 1912.57 1751.68 1827.23 1733.75 1812.87 1875.05 2091.49 2079.50 2095.53 2344.00 2456.94 2498.80 2704.44 2859.49 2406.61 2603.52 2567.99 2615.59 2726.40
Unoterte aksjer 421.14 425.53 434.88 412.45 419.55 408.89 410.50 441.82 459.71 463.06 435.77 444.97 449.40 444.21 443.28 433.40 433.03 428.59 421.96 435.13 423.09 430.27 435.19 461.79 434.20 438.02 456.03 458.90 470.47 447.40 439.88 464.98
Egenkapitalbevis 15.40 14.90 15.92 17.20 20.68 20.22 20.51 24.53 24.34 25.19 27.36 27.65 28.89 30.14 28.01 31.30 31.36 33.99 37.41 43.14 45.15 48.81 53.05 54.85 54.17 54.56 58.36 56.22 57.29 61.44 61.46 69.40
Obligasjoner 1413.26 1443.27 1489.13 1541.89 1625.12 1612.78 1641.77 1664.53 1740.59 1741.56 1750.95 1771.98 1776.58 1728.85 1755.97 1726.64 1763.46 1803.07 1827.53 1862.79 1925.06 1909.46 1935.26 1971.24 2012.56 2034.89 2050.51 2072.16 2138.83 2110.26 2138.67 2145.00
Sertifikater 291.04 299.47 293.96 280.07 276.15 255.00 254.88 234.08 189.70 158.33 158.61 149.50 165.58 173.86 166.90 170.41 182.33 177.02 161.23 156.10 148.99 156.72 158.52 152.34 156.64 147.62 140.10 143.92 143.88 143.60 132.85 142.24

Markedsverdien av noterte aksjer økte med 4,2 prosent

Noterte aksjer hadde en vekst på 4,2 prosent, eller 110 milliarder kroner, i løpet av 4. kvartal. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) hadde gått opp med 4,5 prosent fra 3. til 4. kvartal. Dette hang godt med verdiøkningen på noterte aksjer registrert i VPS. Beholdningsverdien av obligasjoner ble nesten uendret i løpet av 4. kvartal, og økte kun med 0,3 prosent.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedverdi, utvikling i prosent

Endring i prosent 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Noterte aksjer -8.00 5.0 -1.00 5.0 -5.00 8.0 10.00 2.0 7.0 -3.00 -8.00 7.0 0.0 -8.00 4.0 -5.00 5.0 3.0 12.00 -1.00 1.0 12.00 5.0 2.0 8.0 6.0 -16.000 8.0 -1.00 2.0 4.0
Obligasjoner 2.0 3.0 4.0 5.0 -1.00 2.0 1.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -3.00 2.0 -2.00 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 -1.00 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 -1.00 1.0 0.0

Utlandets eierandel av noterte aksjer vokser

Utlandet eide 40 prosent av noterte aksjer registrert i VPS, mens offentlig forvaltning eide 30 prosent ved utgangen av 2019. Utlandet, ikke-finansielle foretak og finansielle foretak økte sine beholdninger av noterte aksjer med henholdsvis 59, 39 og 16 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal. Offentlig forvaltning var den eneste sektoren hvor beholdningsverdien gikk ned sammenlignet med forrige kvartal.

Figur 3. Beholdning av noterte aksjer registrert i VPS etter eiersektor, markedsverdi i milliarder kroner

1. kv. 2012 2. kv.2012 3. kv 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Ikke-finansielle foretak 190 180 175 185 192 188 198 218 218 223 214 222 225 222 224 238 207 226 247 267 258 267 289 296 305 337 369 309 332 349 361 400
Finansielle foretak 172 165 170 172 183 171 181 202 200 201 206 194 198 198 181 202 197 204 220 236 230 236 244 254 247 263 274 234 266 268 271 287
Offentlig forvaltning 600 550 585 567 593 549 592 641 678 742 718 631 693 686 611 616 600 631 619 704 702 688 782 834 836 914 958 813 852 813 823 812
Ideelle organisasjoner 18 16 18 18 22 22 22 26 25 26 27 25 28 28 24 24 22 22 23 28 29 29 32 31 31 32 35 29 33 33 33 34
Husholdninger 60 55 57 57 60 59 63 70 72 72 69 65 70 69 64 70 69 73 77 85 85 85 90 92 93 97 100 87 97 94 98 104
Utlandet 597 535 576 566 598 573 626 686 683 736 701 653 698 709 647 678 638 656 689 770 775 791 906 950 986 1061 1124 934 1024 1010 1030 1089

Høyest utbetalt utbytte noensinne

Det ble betalt ut utbytte på 113 milliarder kroner for aksjer og egenkapitalbevis registret i VPS i løpet av 2019, og utbyttet nådde dermed sitt høyeste nivå noensinne. Offentlig forvaltning mottok 38 milliarder eller 34 prosent av samlet utbytte mens utlandet mottok 37 milliarder eller 33 prosent i 2019. Utbetalt renteavkastning for obligasjoner og sertifikater beløp seg til 56 milliarder kroner i løpet av 2019. Finansielle foretak mottok 35 milliarder eller 63 prosent av samlet renteavkastning i 2019.

Figur 4

Figur 4. Markedsverdi på verdipapirer registrert i VPS og utbetaltutbytte og renteavkastning, milliarder kroner

Kontakt