Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Verdipapirer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. februar 2017 4. kvartal 2016 Sterk avslutning på 2016
25. november 2016 3. kvartal 2016 Styrket kronekurs ga lavere verdipapirgjeld i utlandet
26. august 2016 2. kvartal 2016 Utbetalt utbytte på nivå med i fjor
24. mai 2016 1. kvartal 2016 Fall i aksjeverdier og redusert gjeldsvekst

For tidligere publiseringer se også: Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) og Obligasjonar og sertifikat.