Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2015

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. august 2008 Mai 2008 Stabil arbeidsløyse
25. juni 2008 April 2008 Framleis vekst i sysselsetjinga
22. mai 2008 Mars 2008 Framleis aukande sysselsetjing
30. april 2008 Februar 2008 Veksten i sysselsetjinga held fram
1. april 2008 Januar 2008 Framleis fleire sysselsette
27. februar 2008 Desember 2007 Talet på sysselsette aukar framleis
30. januar 2008 November 2007 Framleis vekst i sysselsetjinga
8. januar 2008 Oktober 2007 Veksten i sysselsetjinga held fram
23. november 2007 September 2007 Fleire i arbeid
31. oktober 2007 August 2007 Stabil arbeidsløyse
28. september 2007 Juli 2007 Sysselsetjinga stig framleis
24. august 2007 Juni 2007 Framleis stigning i sysselsetjinga
6. august 2007 Mai 2007 Framleis aukande sysselsetjing
28. juni 2007 April 2007 Aukande sysselsetjing
30. mai 2007 Mars 2007 Arbeidsløysa på same nivå