204220_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
204220_tabell
statistikk
2015-05-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
false
Arbeidskraftundersøkelsen, sesongjusterte månedlige tall, viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet på kort sikt. Ledigheten var 4,1 prosent i februar mars 2015.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2015

Innhald