Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forskningssjef 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no
  Abrahamsen, Anne Sofie Statistikkrådgiver 21094901 anne.sofie.abrahamsen@ssb.no Statistiske metoder og standarder
  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
  Alstadsæter, Annette
   Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
   • Levekår og sosial deltaking
   • Fruktbarhet og familiedemografi
   Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Badina, Svetlana Rådgiver 21094427 Svetlana.Badina@ssb.no Statistiske metoder og standarder
    • Regional økonomi
    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Bensnes, Simon Søbstad Simon.Bensnes@ssb.no
     Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     Bhuller, Manudeep Forsker II Manudeep.Bhuller@ssb.no Mikroøkonomi
     • Arbeidsmarked
     • Inntektsfordeling
     • Utdanningsøkonomi
     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
     Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Skatt
     Bjørnstad, Jan Fredrik Forskningssjef 21094758 Jan.Bjornstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
     • Frafall og imputering
     • Generell inferensteori
     • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
     • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
     Blom, Svein Forsker II 21094872 Svein.Blom@ssb.no Demografi og levekår
     • Levekår og sosial deltaking
     Book Mohn, Sigmund 40902920 Sigmund.Mohn@ssb.no
      Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Tidsserieøkonometri
      Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Makroøkonomiske analyser
      • Tidsserieøkonometri
      • Økonomisk vekst
      Brinch, Christian Nicolay Forsker I christian.brinch@ssb.no Mikroøkonomi
      • Arbeidsmarked
      • Pensjoner
      • Skatt
      • Tidsserieøkonometri
      • Utdanningsøkonomi
      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
      Bye, Torstein Arne Direktør, Avdeling for Økonomi, energi og miljøstatistikk 21094944 torstein.arne.bye@ssb.no
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Kraftmarkeder
      • Makroøkonomiske analyser
      Bye, Brita Forskningsdirektør (fung.) 99621755 brita.bye@ssb.no Makroøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Generelle likevektsmodeller
      • Klimapolitikk og økonomi
      • Offentlige finanser på lang sikt
      • Teknologi, innovasjon og vekst
      • Økonomisk vekst
      Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
      • Skatt
      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

      C

      Cappelen, Ådne Forsker Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonometrisk modellering
      • Makroøkonomiske analyser
      • Tidsserieøkonometri

      D

      Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
      • Arbeidsmarked
      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
      Dahl, Gordon Gordon.Dahl@ssb.no
       Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Husholdningers energiforbruk
       • Kraftmarkeder
       Dapi, Bjorn
        Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
        • Fruktbarhet og familiedemografi
        • Levekår og sosial deltaking
        Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no
        • Arbeidsmarked
        • Utdanningsøkonomi

        E

        Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
        • Income distribution

        F

        Fagereng, Andreas Forsker II 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
        • Sparing
        • Arbeidsmarked
        Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
        • Virksomhetsatferd
        • Inntektsfordeling
        • Skatt
        • Sparing
        Fosen, Johan Seniorrådgiver 21094431 Johan.Fosen@ssb.no
         Foss, Aslaug Hurlen Statistikkrådgiver 21094760 aslaug.hurlen.foss@ssb.no Statistiske metoder og standarder
         • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
         • Tidsserieanalyse og sesongjustering
         • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
         Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Mikroøkonomi
         • Pensjoner
         Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
          Fæhn, Taran Seniorforsker 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Energi- og miljøpolitikk
          • Generelle likevektsmodeller
          • Klimapolitikk og økonomi
          • Teknologi, innovasjon og vekst
          • Økonomisk vekst

          G

          Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no
           Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no
           • Arbeidsmarked
           • Utdanningsøkonomi
           Gjelsvik, Marit Linnea Forskerrekrutt 21094452 Marit.Gjelsvik@ssb.no Makroøkonomi
           • Arbeidsmarked
           • Konjunkturanalyser og prognoser
           Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Bærekraftig utvikling
           • Energi- og miljøpolitikk
           • Klimapolitikk og økonomi
           • Teknologi, innovasjon og vekst
           Grimsrud, Kristine M. Forsker +4762885000 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Energi- og miljøpolitikk
           • Olje- og gassmarkeder
           • Bærekraftig utvikling
           Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Mikroøkonomi
           • Utdanningsøkonomi

           H

           Haaland , Venke Furre
            Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Klimapolitikk og økonomi
            Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Husholdningers energiforbruk
            • Inntektsfordeling
            • Konsumentatferd
            • Kraftmarkeder
            • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
            Halvorsen, Elin Forsker elin.halvorsen@ssb.no Mikroøkonomi
            • Inntektsfordeling
            • Skatt
            • Sparing
            • Pensjoner
            Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
            • Generelle likevektsmodeller
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Tidsserieøkonometri
            Hansen, Mona Irene mona.irene.hansen@ssb.no
             Hart, Rannveig Kaldager Forsker Rannveig.Hart@ssb.no Demografi og levekår
              Havnes, Tarjei Forsker I, SSB /Førsteamanuensis, ØI, UiO 93423592 Tarjei.Havnes@ssb.no
               Heldal, Johan Seniorrådgiver 21094681 Johan.Heldal@ssb.no Statistiske metoder og standarder
               • Statistisk konfidensialitet
               • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
               • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
               Holm, Inger Rådgiver 21094812 Inger.Holm@ssb.no
                Holm, Inger 21094812 Inger.Holm@ssb.no
                 Holmøy, Erling Forskningsleder 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
                 • Generelle likevektsmodeller
                 • Makroøkonometrisk modellering
                 • Makroøkonomiske analyser
                 • Offentlige finanser på lang sikt
                 • Pensjoner
                 • Skatt
                 • Økonomisk vekst
                 Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                 • Klimapolitikk og økonomi
                 • Pensjoner
                 Huitfeldt, Ingrid 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no
                  Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
                  • Konjunkturanalyser og prognoser
                  • Makroøkonometrisk modellering
                  • Tidsserieøkonometri

                  I

                  Iancu, Diana-Cristina Førstekonsulent 21094871 Diana-Cristina.Iancu@ssb.no

                   J

                   Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
                   • Makroøkonometrisk modellering
                   • Makroøkonomiske analyser
                   • Tidsserieøkonometri
                   Jensen, Svenn Forskerrekrutt 21094548 Svenn.Jensen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                   • Energi- og miljøpolitikk
                   • Klimapolitikk og økonomi
                   • Olje- og gassmarkeder
                   Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Arbeidsmarked
                   • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                   K

                   Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Utdanningsøkonomi
                   • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                   Kitterød, Ragni Hege Forsker I hege.kitterod@samfunnsforskning.no Demografi og levekår
                   • Arbeidsmarked
                   • Levekår og sosial deltaking
                   Kjelsrud, Anders Grøn
                    Klemetsen, Marit E Førstekonsulent 21094413 Marit.Klemetsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                     Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
                     • Makroøkonomiske analyser
                     Kopczuk, Wojciech
                      Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Arbeidsmarked
                      • Pensjoner
                      • Skatt
                      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                      Kostøl, Andreas Ravndal Førstekonsulent 40902507 Andreas.Kostol@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Arbeidsmarked

                      L

                      Langsrud, Øyvind Forsker 21094425 Oyvind.Langsrud@ssb.no
                      • Frafall og imputering
                      • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                      Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Inntektsfordeling
                      • Kommunal økonomi
                      Lappegård, Trude Forsker 21094608 Trude.Lappegard@ssb.no Demografi og levekår
                      • Fruktbarhet og familiedemografi
                      Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                      • Energi- og miljøpolitikk
                      • Husholdningers energiforbruk
                      • Konsumentatferd
                      Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
                      • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                      • Regional økonomi
                      • Økonomisk historie
                      • Arbeidsmarked
                      Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Inntektsfordeling
                      • Konsumentatferd
                      • Skatt
                      Lillegård, Magnar Forsker 21094398 Magnar.Lillegard@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                      • Generell inferensteori
                      • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                      Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                      • Olje- og gassmarkeder
                      • Klimapolitikk og økonomi
                      Lyngstad, Jan Forsker II 21094863 Jan.Lyngstad@ssb.no Demografi og levekår
                      • Levekår og sosial deltaking
                      Lyngstad, Torkild Hovde torkild.hovde.lyngstad@ssb.no
                       Löfgren, Tora Seniorrådgiver - tora.lofgren@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                       • Generell inferensteori
                       • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                       • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                       • Frafall og imputering
                       Løken, Katrine Vellesen Katrine.Loken@ssb.no
                        Løkken, Sturla Førstekonsulent 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no

                         M

                         Mevik, Anna-Karin Rådgiver 21094478 Anna-Karin.Mevik@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                         • Frafall og imputering
                         • Generell inferensteori
                         • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                         Modalsli, Jørgen Heibø Forsker I 21094312 Jorgen.Modalsli@ssb.no
                         • Inntektsfordeling
                         • Økonomisk vekst
                         • Økonomisk historie
                         Mogstad, Magne Forsker 0 21094270 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
                         • Arbeidsmarked
                         • Inntektsfordeling
                         • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                         N

                         Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
                         • Inntektsfordeling
                         • Skatt
                         • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                         Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Mikroøkonomi
                         • Inntektsfordeling
                         • Konsumentatferd
                         • Skatt
                         Nymoen, Erik H Rådgiver 21094428 erik.h.nymoen@ssb.no Demografi og levekår
                         • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                         Nymoen, Ragnar Professor ragnar.nymoen@ssb.no

                          O

                          Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
                          • Makroøkonometrisk modellering
                          • Statistisk konfidensialitet

                          P

                          Pettersen, Silje Vatne Seniorrådgiver 21094412 SiljeVatne.Pettersen@ssb.no Demografi og levekår
                          • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                          Pham, Dinh Quang Forsker 21094686 dinh.quang.pham@ssb.no

                           R

                           Raknerud, Arvid Senior Researcher rak@ssb.no Microeconomics
                            Rolland, Asle Forsker I 21094694 Asle.Rolland@ssb.no
                             Rosendahl, Knut Einar Forsker 0 99522521 knut.einar.rosendahl@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                             • Energi- og miljøpolitikk
                             • Klimapolitikk og økonomi
                             • Olje- og gassmarkeder
                             Rosnes, Orvika Forsker I 21094650 Orvika.Rosnes@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                             • Energi- og miljøpolitikk
                             • Klimapolitikk og økonomi
                             • Kraftmarkeder
                             • Husholdningers energiforbruk
                             • Generelle likevektsmodeller
                             Rossvoll, Ellen Marie Ellen.Rossvoll@ssb.no
                              Rybalka, Marina Forsker II 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikroøkonomi
                              • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                              • Teknologi, innovasjon og vekst
                              • Virksomhetsatferd
                              • Arbeidsmarked
                              Rønning, Marte Forsker I 40902503 Marte.Ronning@ssb.no Mikroøkonomi
                              • Utdanningsøkonomi
                              • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                              Rønsen, Marit Forsker 0 40902522 Marit.Ronsen@ssb.no Demografi og levekår
                              • Arbeidsmarked
                              • Levekår og sosial deltaking

                              S

                              Seierstad, Ane Rådgiver 21094564 Ane.Seierstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                              • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                              Skardhamar, Torbjørn Forsker I 21094235 Torbjorn.Skardhamar@ssb.no Demografi og levekår
                              • Arbeidsmarked
                              • Levekår og sosial deltaking
                              Skirbekk, Vegard 21094700 Vegard.Skirbekk@ssb.no
                               Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                               • Arbeidsmarked
                               • Virksomhetsatferd
                               • Konsumentatferd
                               • Tidsserieøkonometri
                               • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                               Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikroøkonomi
                               • Inntektsfordeling
                               • Økonomisk vekst
                               • Økonomisk historie
                               Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
                               • Arbeidsmarked
                               • Makroøkonometrisk modellering
                               • Makroøkonomiske analyser
                               • Tidsserieøkonometri
                               Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                               • Arbeidsmarked
                               • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                               • Konjunkturanalyser og prognoser
                               • Makroøkonometrisk modellering
                               • Makroøkonomiske analyser
                               • Regional økonomi
                               Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                               • Energi- og miljøpolitikk
                               • Klimapolitikk og økonomi
                               Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                               • Generelle likevektsmodeller
                               • Klimapolitikk og økonomi
                               • Makroøkonometrisk modellering
                               • Makroøkonomiske analyser
                               • Offentlige finanser på lang sikt
                               • Økonomisk vekst
                               Stølen, Nils Martin Seniorforsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                               • Arbeidsmarked
                               • Offentlige finanser på lang sikt
                               • Pensjoner
                               Swensen , Anders Rygh 21094845 asw@ssb.no
                                Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                                • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                                • Fruktbarhet og familiedemografi
                                Søbye, Espen 48231174 eso@ssb.no

                                 T

                                 Telle, Kjetil Forsker 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Mikroøkonomi
                                 • Arbeidsmarked
                                 Texmon, Inger Seniorrådgiver 21094873 Inger.Texmon@ssb.no
                                  Thomsen, Ib Forsker I 21094275 Ib.Thomsen@ssb.no
                                   Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                                   • Arbeidsmarked
                                   • Virksomhetsatferd
                                   • Inntektsfordeling
                                   • Konsumentatferd
                                   • Skatt
                                   • Sparing
                                   • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                                   Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no
                                   • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                                   V

                                   Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                                   • Arbeidsmarked
                                   • Skatt
                                   • Konsumentatferd
                                   Vedø, Anne Seniorrådgiver 21094477 Anne.Vedo@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                   • Frafall og imputering
                                   • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                   • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                                   Venke Furre , Haaland
                                    Vestad, Ola Lotherington Forsker Ola.Vestad@ssb.no
                                    • Pensjoner
                                    • Arbeidsmarked

                                    W

                                    Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                                    • Inntektsfordeling
                                    Wiik, Kenneth Aarskaug Forsker I 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                                    • Fruktbarhet og familiedemografi

                                    Z

                                    Zahirovic, Edita 21094416 Edita.Zahirovic@ssb.no
                                     Zhang, Li-Chun Forsker 0 62885165 li.chun.zhang@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                     • Estimering av detaljert statistikk
                                     • Frafall og imputering
                                     • Generell inferensteori
                                     • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                     • Utvalgsplanlegging og datarevisjon

                                     Ø

                                     Østby, Lars Forsker I 21094795 Lars.Ostby@ssb.no