118571
118571
forskning
2015-03-18T10:22:00.000Z
no

Marina Rybalka

Akademisk grad
PhD in Economics
Stilling
Forsker II
Telefon
21094438
E-post
Marina.Rybalka@ssb.no
Last ned cv (126 KB)

Om Marina Rybalka

Marina Rybalka jobber mest med empiriske analyser av bedriftsatferd. Temaet for hennes doktorgradsprosjekt er "Drivers of Growth in the Modern Economy: R&D, Innovation, ICT and Human Capital - Micro Evidence for Norway". Hun var medlem av teamet som evaluerte SkatteFUNN-ordningen. Per i dag er hun involvert i prosjektet som evaluerer forskjellige FoU- og innovasjonsstøtteordninger. Ellers liker hun sport og reiser.

Utvalgte publikasjoner

 1. Cappelen Å., og Rybalka M.(2011): The effects of R&D tax credits on patenting and innovations, Research Policy, 41, 334-345
  Forfattere
  Ådne Cappelen
  Marina Rybalka
 2. Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang,varighet og gjengangere
  Forfattere
  Marina Rybalka
 3. Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Erik Fjærli, ..., Arvid Raknerud, Marina Rybalka
 4. The innovative input mix: Assessing the importance of R&D and ICT investments for firm performance in manufacturing and services, Discussion paper 801 - Statistics Norway, 2015
  Forfattere
  Marina Rybalka
 5. Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring innenfor bygge-, verfts- og renholdssektoren
  Forfattere
  Terje Skjerpen, Tom Kornstad, Marina Rybalka
 6. Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd, Notat 2015/10 - Statistisk sentralbyrå, 2015
  Forfattere
  Marina Rybalka, Terje Skjerpen
 7. Returns to public R&D grants and subsidies, Discussion paper 740 - Statistics Norway, 2013
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Arvid Raknerud, Marina Rybalka
 8. Jarle Møen og Rybalka M. (2012): Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?, Magma Nr. 7, 84-95
  Forfattere
  Jarle Møen
  Marina Rybalka
 9. Cappelen Å., Fjærli E., , , og Rybalka M.(2010): Evaluation of the Norwegian R&D Tax Credit Scheme, Journal of Technology Management and Innovation, 5, 97-109
  Forfattere
  Ådne Cappelen
  Erik Fjærli
  Marina Rybalka
 10. Ø.A. Nilsen, Raknerud A., Rybalka M. og Skjerpen T. (2011): The importance of skill measurement for growth accounting., Review of Income and Wealth, 57 2, 293-305
  Forfattere
  Ø.A. Nilsen
  Arvid Raknerud
  Marina Rybalka
  Terje Skjerpen
 11. Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse, Økonomiske analyser 2008/5 - Statistisk sentralbyrå, 2008
  Forfattere
  Marina Rybalka
 12. Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet, Økonomiske analyser 2007/6 - Statistisk sentralbyrå, 2007
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Arvid Raknerud, Marina Rybalka
 13. Ø.A. Nilsen, , Rybalka M. og Skjerpen T. (2009): Lumpy investments, factor adjustments, and labour productivity, Oxford Economic Papers, 61 1, 104-127
  Forfattere
  Ø.A. Nilsen
  Marina Rybalka
  Terje Skjerpen