118367
118367
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Brita Bye

Akademisk grad
Dr.Polit, Cand.Oecon
Stilling
Forsker I
Telefon
21094442
Mobil
99621755
E-post
brita.bye@ssb.no
Last ned cv (66 KB)

Om Brita Bye

Mine forskningsfelt er økonomisk vekst, offentlig økonomi og miljøøkonomi. Det meste av min forskning har vært knyttet til analyser av offentlig politikktiltak innenfor felter som inntekts- og kapitalbeskatning, indirekte beskatning, miljøbeskatning, og tiltak som skal bidra til økt økonomisk vekst. Forskningen er i stor grad basert på utvikling og bruk av numeriske generelle likevekstmodeller for norsk økonomi. Analysene beregner de samfunnsøkonomiske velferdseffektene av for eksempel "en flat skattereform", "effektiv boligbeskatning", "nøytral merverdiavgift" og "grønne skattereformer". I det pågående arbeidet står analyser av politikktiltak som bidrar til å stimulere økonomisk vekst, og samspillet mellom teknologisk utvikling og miljøpolitiske tiltak for å begrense utslipp av klimagasser, sentralt. Jeg er også engasjert i hvordan måle effekter av ulike typer klimapolitiske virkemidler og i utvikling og drift av SSB sin portefølje av numeriske generelle likevektsmodeller til ulike analyseformål.

Utvalgte publikasjoner

 1. C. Böhringer, Bye B., Fæhn T. og Rosendahl K.E. (2012): Alternative designs for tariffs on embodied carbon – a global cost-effectiveness analysis, Energy Economics, 34, 143-153
  Forfattere
  C. Böhringer
  Brita Bye
  Taran Fæhn
  Knut Einar Rosendahl
 2. Bye B., Strøm B. og T. Åvitsland (2011): Welfare effects of VAT reforms: A general equilibrium analysis, International Tax and Public Finance.
  Forfattere
  Brita Bye
  Birger Strøm
  T. Åvitsland
 3. Bye B. og Fæhn T.(2011): Growth and Innovation Policy in a Small, Open Economy: Should You Stimulate Domestic R&D or Exports?,, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 11:Iss. 1 (Topics) 42
  Forfattere
  Brita Bye
  Taran Fæhn
 4. Bye B. og Karl Jacobsen (2011): Restricted carbon emissions and R&D support: an applied general equilibrium analysis, Energy Economics, 33, 543-555
  Forfattere
  Brita Bye
  Karl Jacobsen
 5. Bye B., Fæhn T. og (2009): Welfare and growth impacts of innovation in a small, open economy: An applied general equilibrium analysis, Economic Modelling, 26, 1075-1088
  Forfattere
  Brita Bye
  Taran Fæhn
 6. Bye B. og T. Åvitsland (2003): The welfare effects of housing taxation in a distorted economy: a general equilibrium analysis, Economic Modelling, 20 5, 895-921
  Forfattere
  Brita Bye
  T. Åvitsland
 7. Bye B., K. Nyborg og Bye B. (2003): Are Differentiated Carbon Taxes Inefficient: A General Equilibrium Analysis, The Energy Journal, 24 2, 95-112
  Forfattere
  Brita Bye
  K. Nyborg
  Brita Bye
 8. Bye B.(2002): Taxation, Unemployment and growth: Dynamic Welfare Effects of 'Green' Policies, Journal of Environmental Economics and Management, 43, 1-19
  Forfatter
  Brita Bye
 9. Bye B.(2000): Environmental Tax Reform and Producer Foresight: An Intertemporal Computable General Equilibrium Analysis, Journal of Policy Modeling, 22 6, 719-752
  Forfatter
  Brita Bye
 10. Bye B. (2000): Labor Market Rigidities and Environmental Tax Reforms: Welfare Effects of Different Regimes, i G.W. Harrison, S.E. Hougaard Jensen, L. Haagen Pedersen og T.F. Rutherford (Red.), Using Dynamic Equilibrium Models for Policy Analysis, Amsterdam, North-Holland, 259-294
  Forfatter
  Brita Bye