118497
118497
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Lars Lindholt

Akademisk grad
Cand. Econ.
Stilling
Forsker II
Telefon
21094811
E-post
Lars.Lindholt@ssb.no
Last ned cv (128 KB)

Om Lars Lindholt

Jeg er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo. Jeg er ansatt som forsker i gruppe for økonomisk vekst og miljø i forskningsavdelingen. Jeg har jobbet innenfor feltene ressurs- og miljøøkonomi. Når det gjelder ressursøkonomi er det først og fremst markedene for olje, gass, kull og bioenergi jeg har studert. Mitt hovedforskningsfelt har vært produksjonssiden i oljemarkedet. Jeg har også studert andre næringer som bergverksdrift, fiske, skogbruk og jordbruk. Innenfor miljøfeltet er det klimaproblemet jeg har arbeidet med, i tilknytning til utslipp av CO2 i forbindelse med bruk av fossile brensler. Jeg er også delaktig i den kvartalsvise konjunkturovervåkingen av norsk økonomi i tilknytning til utviklingen på oljemarkedet. I tillegg deltar jeg i råvaregruppen i AIECE (Association of European Conjuncture Institutes). Jeg har hovedansvaret for analyser av det globale olje- og aluminiumsmarkedet i forbindelse med de halvårlige råvarerapportene.

Utvalgte publikasjoner

 1. Maximizing the discounted tax revenue in a mature oil province, Discussion Papers No. 544, Statistics Norway
  Forfattere
  Lars Lindholt
 2. og Lindholt L.(2007): The Market Power of OPEC 1973-2001, Applied Economcis, 1-21
  Forfattere
  Lars Lindholt
 3. Aune F.R., Lindholt L., Rosendahl K.E. og S. Kverndokk (2007): Profitability of fossil fuel production under different instruments in international climate policies, Climate Policy, 7, 60-72
  Forfattere
  Finn Roar Aune
  Lars Lindholt
  Knut Einar Rosendahl
  S. Kverndokk
 4. Lindholt L.(2005): Beyond Kyoto: Backstop Technologies and Endogenous Prices on CO2 Permits and Fossil Fuels, Applied Economics, 37 17, 2019-2036
  Forfatter
  Lars Lindholt
 5. Are High Oil Prices Profitable for OPEC in the Long Run?, Discussion papers No. 416, Statistics Norway
  Forfattere
  Finn Roar Aune, Solveig Glomsrød, Lars Lindholt, Knut Einar Rosendahl
 6. S. Kverndokk, Lindholt L. og Rosendahl K.E. (2000): Stabilisation of CO2 concentrations: Mitigation scenarios using the Petro model, Environmental Economics and Policy Studies, 3 2, 195-224
  Forfattere
  S. Kverndokk
  Lars Lindholt
  Knut Einar Rosendahl
 7. On Natural Resource Rent and the Wealth of a Nation - A Study Based on National Accounts in Norway 1930-1995, Discussion Papers No. 281, Statistics Norway
  Forfattere
  Lars Lindholt
 8. Lindholt L.(2000): Noen dynamiske modeller for oljemarkedet, Norsk Økonomisk Tidsskrift, 1, 43-64
  Forfatter
  Lars Lindholt
 9. Beyond Kyoto: CO2 Permit Prices and the Markets for Fossil Fuels, Discussion Papers 258, Statistics Norway
  Forfattere
  Lars Lindholt