316257
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
316257
statistikk
2017-09-26T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Straffereaksjoner

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

77 861

straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) registrert i 2015

Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
2015
Tallene ble endret 1. juni 2018.
Straffereaksjoner i alt291 850
Straffereaksjoner i alt, unntatt forenklede forelegg77 861
Straffede personer i alt259 656

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
 
Alle typer reaksjoner291 8507 73122 3817755 69185921 68211 030220 3751 326
Betinget påtaleunnlatelse3 47779018276452191 10441536178
Forenklet forelegg213 989016 68200000197 3070
Forelegg53 9224 9513 0505701 65034212 4539 22820 5481 130
Bot ved dom1 734596833119831146461953
Samfunnsstraff2 0322613821647223577562441
¬ Samfunnsstraff alene1 8582253741645723479452381
¬ Samfunnsstraff og annen1743680150981160
Betinget fengsel5 73535756242621513 21317367541
¬ Betinget fengsel alene1 7101973432444036517815517
¬ Betinget fengsel og bot4 02516021918181152 6969262024
Ubetinget fengsel10 8681 3051 453372 3233954 02268962123
¬ Ubetinget fengsel alene5 601716895151 5972391 17452342715
¬ Ubetinget og betinget fengsel2 44941950618623152586106318
¬ Ubetinget fengsel og annen2 81817052410342 262601630
Særreaksjon eller annen type reaksjon9382154212500
¬ Forvaring160005110000
¬ Tvunget psykisk helsevern190001720000
¬ Tvungen omsorg0000000000
¬ Annen type reaksjon588213282500

Tabell 2 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddstyper291 8503 477213 98953 9221 7342 0325 73510 86893
 
¬ Eiendomstyveri7 73179004 951592613571 3058
¬¬ Tyveri, i alt7 66077604 898562613571 3048
¬¬¬ Mindre tyveri3 69258403 077232240
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 32533501 965191230
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 36724901 11241010
¬¬¬ Tyveri2 44815801 65731781793450
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3058409941827541280
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet27420016821527420
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig200808641429590
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig124604141219420
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig610200210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig701043028160
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy13490611321390
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel10680661410170
¬¬¬¬ Tyveri fra person43103420060
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale35102620060
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)100100000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)200200000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)100100000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)400400000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri38628024831538540
¬¬¬ Grovt tyveri1 21620012821511107996
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted2132020129221372
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2113018029271340
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3698027153352450
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2073010022231490
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig863090209450
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig762081113510
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11430110157780
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person15210150771184
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)300000030
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted14910150771154
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri157303701812870
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy30414036030661562
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2229025026461142
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped395050211160
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy43006029260
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel711405330010
¬ Annet vinningslovbrudd22 38118216 6823 050683825621 4532
¬¬ Heleri og hvitvasking704460314749702180
¬¬¬ Heleri, i alt656440309743631900
¬¬¬¬ Heleri602440308741601420
¬¬¬¬ Grovt heleri54001023480
¬¬¬ Hvitvasking, i alt34204052210
¬¬¬¬ Hvitvasking1420401250
¬¬¬¬ Grov hvitvasking20000040160
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1400101570
¬¬ Bedrageri, i alt1 59351024732362837712
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende10550601221340
¬¬¬ Bedrageri1 35945018722082546621
¬¬¬ Grovt bedrageri12910006161051
¬¬ Underslag, i alt32514012253461890
¬¬¬ Underslag2221401225205290
¬¬¬ Grovt underslag1030000149800
¬¬ Økonomisk utroskap381010310230
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1400600170
¬¬ Regnskapsovertredelse7404404321443781290
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1500310740
¬¬ Skatt og avgift65490485121737940
¬¬¬ Skattesvik11610661511320
¬¬¬ Grovt skattesvik900010170
¬¬¬ Annet, skatt og avgift52980419101225550
¬¬ Tolloven18 2551516 6821 404240131170
¬¬¬ Smugling17 974716 6821 1682109870
¬¬¬ Annet, tolloven28180236304300
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd43203620210
¬ Eiendomsskade775760570331642371
¬¬ Skadeverk, i alt757740563331542291
¬¬¬ Mindre skadeverk1161909520000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning47604010000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)100100000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk681305410000
¬¬¬ Skadeverk5905404633182680
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2621902191041000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel163140120133760
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk16521012481920
¬¬¬ Grovt skadeverk511050716211
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning471020715211
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel400300100
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1820701080
¬ Vold og mishandling5 69145201 6501194726212 32354
¬¬ Voldslovbrudd3 99329401 176723044321 69124
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 14126301 163711012422983
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 03925901 14669842312473
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse102401721711510
¬¬¬ Kroppsskade, i alt8008040744166211
¬¬¬¬ Kroppsskade7318040683960210
¬¬¬¬ Grov kroppsskade69000062601
¬¬¬ Drap24000000222
¬¬¬ Drap, forsøk17000000125
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død750000221511
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade410000217220
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død34000004291
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2631802012192120
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2151802012181650
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner48000001470
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann66850711141094302
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd500001040
¬¬ Trusler, i alt9347901361012216341410
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)700700000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann6910201315380
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler8587801271010914837610
¬¬ Ran og utpressing236200037617120
¬¬¬ Ran169200032611118
¬¬¬ Grovt ran57000030522
¬¬¬ Utpressing600001050
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing400001030
¬¬ Tvang21007102110
¬¬ Frihetsberøvelse29000045200
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1920523340
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4567503263421090
¬¬ Menneskehandel200000020
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000
¬¬ Annen vold og mishandling100000010
¬ Seksuallovbrudd8591903428235139521
¬¬ Voldtekt, i alt180000013315212
¬¬¬ Voldtekt168000013314111
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år880000113695
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder80000020726
¬¬¬ Grov voldtekt12000000111
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder12000000111
¬¬ Voldtekt, forsøk700000034
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold17000011141
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år80000057662
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående200000020
¬¬ Seksuell handling9520221214531
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år621030111451
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke33101911380
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1919015950891
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)300300000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1889015650891
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd287801612218960
¬ Rusmiddellovbrudd21 6821 104012 4533115773 2134 0222
¬¬ Narkotikalovbrudd15 9641 042010 7432295251 3782 0452
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven7 79679806 450132131792240
¬¬¬¬ Narkotika, bruk4 86364903 79777121451830
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 93314902 65355134410
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt8 16824404 293975121 1991 8212
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 38624104 293974121 1711 1711
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7823000100286501
¬¬ Doping4641903844721290
¬¬¬ Doping, legemiddelloven85207710140
¬¬¬ Doping, straffeloven3791703073720250
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 66220078570401 8051 9420
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 41316067165371 7261 8980
¬¬¬ Promillekjøring, annet249401145379440
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt47315043564760
¬¬¬ Alkohollovovertredelse47315043564760
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1198010621200
¬ Ordens- og integritetskrenkelse11 03041509 228464561736895
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 86018105 3691851043711
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 0618503 8571181000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 3461301 315180000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 6253101 539550000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 0904101 003451000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7999601 51267943711
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted5362004632728160
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd59626044826734541
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning667500601140110
¬¬ Myndighetskrenkelse4 11411103 27826916523844
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet3 2748802 854258619481
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann729140662480401
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann47280429310301
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann25760233170100
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 5457402 192210615480
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet294200259150000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud175130123919200
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 7233001 5751180000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring261110233502100
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning920026354180
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage151100120825933
¬¬¬¬ Uriktig forklaring957020315671
¬¬¬¬ Uriktig anklage5630100510262
¬¬¬ Utlendingslovgivning58810031811252420
¬¬¬¬ Innreiseforbud2180020002160
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold16005001100
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning3541003111124160
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet700700000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse94308700310
¬¬ Integritetskrenkelse1 05612305811030782340
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse8821140464625602130
¬¬¬¬ Dokumentfalsk649460314618592060
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk589420265517582020
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet60404911140
¬¬¬¬ Pengefalsk1400007160
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)1670900000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)950400000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)720500000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse20361014100010
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold13580911514160
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted12160840411160
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1420711300
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred200200000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering800200240
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse29102230210
¬ Trafikkovertredelse220 375361197 30720 5486192446756210
¬¬ Veitrafikkovertredelse220 086340197 30720 2986032446746200
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 99211804 34970191582780
¬¬¬ Ulovlig hastighet174 91219166 7747 0042602153872530
¬¬¬ Personskade1 2352501 12835432110
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse38 94717830 5337 817238697780
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning289210250160110
¬ Annet lovbrudd1 3267801 13053141230
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 07575092240125120
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd34239028990410
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd73336063331121110
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1201011230220
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning13120961001490

Tabell 3 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle typer reaksjoner
I alt291 850290 8683 87517 31024 32230 42859 71366 68448 22340 313982
Begge kjønn281 997281 9973 80617 13323 78429 47257 75064 38646 39039 2760
Menn215 932215 9323 10813 72019 07023 46244 15247 11634 75630 5480
Kvinner66 06566 0656983 4134 7146 01013 59817 27011 6348 7280
Uoppgitt kjønn9 8538 871691775389561 9632 2981 8331 037982
Betinget påtaleunnlatelse
I alt3 4773 4711 5383982222103883352091716
Begge kjønn3 4713 4711 5383982222103883352091710
Menn2 5672 5671 1562881701592732371561280
Kvinner90490438211052511159853430
Uoppgitt kjønn60000000006
Forenklet forelegg
I alt213 989213 5417148 17213 22519 06942 79153 29440 48135 795448
Begge kjønn204 670204 6706457 99512 68718 11340 82850 99638 64834 7580
Menn150 788150 7885555 9819 48213 73829 75936 03628 35926 8780
Kvinner53 88253 882902 0143 2054 37511 06914 96010 2897 8800
Uoppgitt kjønn9 3198 871691775389561 9632 2981 8331 037448
Forelegg
I alt53 92253 4101 1796 8157 9617 91011 3809 0775 5333 555512
Begge kjønn53 41053 4101 1796 8157 9617 91011 3809 0775 5333 5550
Menn44 84944 8499985 7406 8526 7359 6577 4644 5542 8490
Kvinner8 5618 5611811 0751 1091 1751 7231 6139797060
Uoppgitt kjønn512000000000512
Bot ved dom
I alt1 7341 7181314222623840439018811716
Begge kjønn1 7181 718131422262384043901881170
Menn1 5031 503131222002013563401641070
Kvinner2152150202637485024100
Uoppgitt kjønn1600000000016
Samfunnsstraff
I alt2 0322 032123300362329445318135200
Begge kjønn2 0322 032123300362329445318135200
Menn1 6681 668112260309263357250100170
Kvinner3643641140536688683530
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt5 7355 7352396287898061 2841 0366183350
Begge kjønn5 7355 7352396287898061 2841 0366183350
Menn4 7974 7972095556556891 0658355052840
Kvinner9389383073134117219201113510
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt10 86810 868238481 5321 8603 0062 2221 0573200
Begge kjønn10 86810 868238481 5321 8603 0062 2221 0573200
Menn9 6769 676227671 3981 6722 6731 9439162850
Kvinner1 1921 192181134188333279141350
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt9393467561512200
Begge kjønn9393467561512200
Menn8484437451211200
Kvinner99301131000
Uoppgitt kjønn00000000000

Tabell 4 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddsgrupper
I alt291 8503 477213 98953 9221 7342 0325 73510 86893
Alle aldre 15 år og over290 8683 471213 54153 4101 7182 0325 73510 86893
15-17 år3 8751 5387141 179131232392346
18-20 år17 3103988 1726 8151423006288487
21-24 år24 32222213 2257 9612263627891 5325
25-29 år30 42821019 0697 9102383298061 8606
30-39 år59 71338842 79111 3804044451 2843 00615
40-49 år66 68433553 2949 0773903181 0362 22212
50-59 år48 22320940 4815 5331881356181 0572
60 år og over40 31317135 7953 555117203353200
Uoppgitt alder9826448512160000
¬ Eiendomstyveri
I alt7 73179004 951592613571 3058
Alle aldre 15 år og over7 73179004 951592613571 3058
15-17 år53334201241163488
18-20 år650570390740451110
21-24 år853410514743491990
25-29 år1 0424606511232532480
30-39 år1 98910701 2801673874260
40-49 år1 4047909351045682670
50-59 år8126506723919440
60 år og over44853038533220
Uoppgitt alder000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt22 38118216 6823 050683825621 4532
Alle aldre 15 år og over22 31018216 6373 027653825621 4532
15-17 år9440321602400
18-20 år8211757915931530180
21-24 år1 470101 03123833861890
25-29 år2 528211 727401369902170
30-39 år5 254313 702787181041744371
40-49 år5 165343 73374815991124231
50-59 år4 030203 1954621952662160
60 år og over2 94892 6382164325530
Uoppgitt alder710452330000
¬ Eiendomsskade
I alt775760570331642371
Alle aldre 15 år og over771760566331642371
15-17 år864502713901
18-20 år1303010755640
21-24 år1528012534660
25-29 år1365010772690
30-39 år13970106528110
40-49 år83506160650
50-59 år29202130120
60 år og over16101230000
Uoppgitt alder400400000
¬ Vold og mishandling
I alt5 69145201 6501194726212 32354
Alle aldre 15 år og over5 69145201 6501194726212 32354
15-17 år4231440691671051225
18-20 år7173502153108602915
21-24 år9082002531289684633
25-29 år8152502262267743974
30-39 år1 235830356336411957010
40-49 år98290031624521063886
50-59 år4463501461122601711
60 år og over1652006913329310
Uoppgitt alder000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt8591903428235139521
Alle aldre 15 år og over8591903428235139521
15-17 år529011013928
18-20 år8200242411410
21-24 år982031235541
25-29 år812028024432
30-39 år1703067108874
40-49 år2002091206945
50-59 år950058015301
60 år og over811032103440
Uoppgitt alder000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt21 6821 104012 4533115773 2134 0222
Alle aldre 15 år og over21 6761 104012 4483105773 2134 0222
15-17 år98565702535165211
18-20 år3 16619402 28227573502551
21-24 år3 9367802 714491214605140
25-29 år3 6735602 308531044586940
30-39 år4 7696202 675741527141 0920
40-49 år2 9903701 40869875738160
50-59 år1 58317063127363834890
60 år og over57430177642231610
Uoppgitt alder600510000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt11 03041509 228464561736895
Alle aldre 15 år og over10 93941509 139462561736895
15-17 år3551710157341703
18-20 år1 5075501 36633812321
21-24 år1 9993901 7428313201011
25-29 år1 9662601 6777110201620
30-39 år2 3553801 93011715332220
40-49 år1 5383401 239974391250
50-59 år81023069138116410
60 år og over4092903372011660
Uoppgitt alder91008920000
¬ Trafikkovertredelse
I alt220 375361197 30720 5486192446756210
Alle aldre 15 år og over219 688356196 90420 2746142446756210
15-17 år1 32612468250722900
18-20 år10 175357 5932 2196263107960
21-24 år14 7902112 1942 24763511131010
25-29 år20 0752317 3422 414684298880
30-39 år43 5844039 0894 005129351321540
40-49 år54 0594049 5614 06114931119980
50-59 år40 1943437 2862 656761465630
60 år og over35 4853933 1572 16565632210
Uoppgitt alder687540327450000
¬ Annet lovbrudd
I alt1 3267801 13053141230
Alle aldre 15 år og over1 2037701 01348141230
15-17 år21601500000
18-20 år62205300700
21-24 år116309740750
25-29 år112609821320
30-39 år218170174110970
40-49 år263140218180760
50-59 år224130196110310
60 år og over18716016220520
Uoppgitt alder1231011750000

Tabell 5 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddstyper291 850290 8683 87517 31024 32230 42859 71366 68448 22340 313982281 997215 93266 0659 853
 
¬ Eiendomstyveri7 7317 7315336508531 0421 9891 40481244807 7315 2812 4500
¬¬ Tyveri, i alt7 6607 6605226458441 0381 9681 39080644707 6605 2322 4280
¬¬¬ Mindre tyveri3 6923 69231627127839983865953239903 6922 0821 6100
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 3252 32520017418224654841333722502 3251 3051 0200
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 3671 367116979615329024619517401 3677775900
¬¬¬ Tyveri2 4482 4481241973223856864662234502 4481 7646840
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3051 30553931451944062491333201 3058544510
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2742742320444556533120274221530
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig2002001418273659321220200154460
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig12412412131520322282012496280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig662000211006420
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig70700512162593007054160
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy134134101724242725700134122120
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel106106191223292651010690160
¬¬¬¬ Tyveri fra person434312114148300433490
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale35351294116200352960
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110000100001010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)220010100002200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110010000001100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)440000121004220
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri3863862238595995733280386289970
¬¬¬ Grovt tyveri1 2161 2165513119620437421737201 2161 0991170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted213213142238376434310213194190
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet211211101522397143110021120290
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig369369849705511170600369334350
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig20720762844285841200207184230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig868621114172417100868150
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig767601012102912300766970
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy114114271219412760011410770
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person152152112024294121600152120320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)330001110003120
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted149149112024284020600149119300
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri157157101830254622510157142150
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3043042746485070481410304287170
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2222221836363745371210222207150
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped39399193106100393810
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy434309310155100434210
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel71711159421146107149220
¬ Annet vinningslovbrudd22 38122 310948211 4702 5285 2545 1654 0302 9487118 95614 9534 0033 425
¬¬ Heleri og hvitvasking70470329508614022212347617035971061
¬¬¬ Heleri, i alt6566552947801312071144251655562931
¬¬¬¬ Heleri6026022944761181901033840602515870
¬¬¬¬ Grovt heleri5453034131711411534761
¬¬¬ Hvitvasking, i alt343402451084103421130
¬¬¬¬ Hvitvasking141401005431014950
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2020014554100201280
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1414012451100141400
¬¬ Bedrageri, i alt1 5931 58732721392794783711853161 5871 0994886
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende10510511016173214141010567380
¬¬¬ Bedrageri1 3591 35331531132414003261612861 3539234306
¬¬¬ Grovt bedrageri12912909102146311020129109200
¬¬ Underslag, i alt32532504356586562291203251981270
¬¬¬ Underslag222222041514236351250222124980
¬¬¬ Grovt underslag103103025162927177010374290
¬¬ Økonomisk utroskap38380011149850383620
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1414001424210141400
¬¬ Regnskapsovertredelse740736021754232242139504736650864
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1515000044520151500
¬¬ Skatt og avgift65465202728125246175692652587652
¬¬¬ Skattesvik116116013419433016011610790
¬¬¬ Grovt skattesvik980000223118801
¬¬¬ Annet, skatt og avgift52952801424104201142521528472561
¬¬ Tolloven18 25518 205336501 1601 9604 1034 0973 4362 7665014 85111 7273 1243 404
¬¬¬ Smugling17 97417 927336201 1391 9244 0234 0383 4052 7454714 57311 4753 0983 401
¬¬¬ Annet, tolloven2812780302136805931213278252263
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4335023497468353058
¬ Eiendomsskade775771861301521361398329164771677944
¬¬ Skadeverk, i alt757757851271501341358129160757666910
¬¬¬ Mindre skadeverk11611619162011211793011694220
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning47476684117500473890
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)110000010001100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk686813101271094306855130
¬¬¬ Skadeverk59059056981241181036117130590530600
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning262262194370564522520262238240
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel163163133230313118530163141220
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk165165242324312721780165151140
¬¬¬ Grovt skadeverk5151101365113300514290
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning4747101065113200473890
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel440300001004400
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1814132242004141134
¬ Vold og mishandling5 6915 6914237179088151 23598244616505 6914 9387530
¬¬ Voldslovbrudd3 9933 9932715396866048746482739803 9933 3856080
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1412 1411692833303044673721546202 1411 8383030
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 0392 0391612743102814463601456202 0391 7442950
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse10210289202321129001029480
¬¬¬ Kroppsskade, i alt80080058140207137148753140800741590
¬¬¬¬ Kroppsskade73173154130192124131682840731682490
¬¬¬¬ Grov kroppsskade696941015131773006959100
¬¬¬ Drap2424002369310241770
¬¬¬ Drap, forsøk1717151322210171610
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død75750877151681407565100
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade41410443973110413650
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3434043469530342950
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt26326313112292923660263208550
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner21521513102076713130215169460
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner484800121621530483990
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann66866842991281281428139906684961720
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd550100210105410
¬¬ Trusler, i alt9349346287113129210198103320934884500
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)770011011307610
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann69690513141514710696540
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler85885862829911419518395280858813450
¬¬ Ran og utpressing236236455648324114000236219170
¬¬¬ Ran16916942433215289000169159100
¬¬¬ Grovt ran57572121514113000575250
¬¬¬ Utpressing660113010006510
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing441000210004310
¬¬ Tvang2121544152000211830
¬¬ Frihetsberøvelse29290312544100292810
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1919000237610191360
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse456456402844419710963340456389670
¬¬ Menneskehandel220010100002110
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling110001000001100
¬ Seksuallovbrudd8598595282988117020095810859838210
¬¬ Voldtekt, i alt1801802128222032361110018017370
¬¬¬ Voldtekt1681681826191930351110016816440
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år88881616761414780888440
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder808021012131621420808000
¬¬¬ Grov voldtekt121232312100012930
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder121232312100012930
¬¬ Voldtekt, forsøk770111220007700
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1717100126340171610
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år80801132114158260807820
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående220000020002200
¬¬ Seksuell handling95958813817216140959410
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år6262655413153110626110
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke3333238446330333300
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1911911519171832473013019118830
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)330000111003300
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1881881519171831462913018818530
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd287287613241970784334028728070
¬ Rusmiddellovbrudd21 68221 6769853 1663 9363 6734 7692 9901 583574621 67618 4083 2686
¬¬ Narkotikalovbrudd15 96415 9649082 5463 1952 9003 5541 944809108015 96413 5882 3760
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven7 7967 7967051 6181 7351 3371 4036702963207 7966 4581 3380
¬¬¬¬ Narkotika, bruk4 8634 8636081 2001 1747457132871241204 8633 9658980
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 9332 933974185615926903831722002 9332 4934400
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt8 1688 1682039281 4601 5632 1511 2745137608 1687 1301 0380
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 3867 3862029021 3731 3961 8861 1124466907 3866 4069800
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven782782126871672651626770782724580
¬¬ Doping46446464187127135501260464422420
¬¬¬ Doping, legemiddelloven85852102123235100858050
¬¬¬ Doping, straffeloven37937943166104112451160379342370
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6624 662534045575691 00392970244504 6623 9277350
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 4134 4135339053555495385764942204 4133 6887250
¬¬¬ Promillekjøring, annet2492490142215507253230249239100
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt473467171708260384346116467389786
¬¬¬ Alkohollovovertredelse473467171708260384346116467389786
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1191191515173924144011982370
¬ Ordens- og integritetskrenkelse11 03010 9393551 5071 9991 9662 3551 5388104099110 9399 7581 18191
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 8605 8481287291 1331 0681 208831472279125 8485 30154712
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 0614 059585929408438174852487624 0593 7942652
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 3461 3468169314293273176852801 3461 299470
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 6251 62520238379335339191982501 6251 4971280
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 0901 08830185247215205118652321 088998902
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7991 78970137193225391346224203101 7891 50728210
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted5365353073707912610144121535496391
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5965951936738512112178621595561341
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6676592128506114412410212986594502098
¬¬ Myndighetskrenkelse4 1144 03594588746736929563276103794 0353 59943679
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet3 2743 272815406535786894332168223 2722 9473252
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann729729241191551481478235190729657720
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann4724721175101941005323150472434380
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann2572571344545447291240257223340
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 5452 543574214984305423511816322 5432 2902532
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet2942943049594756351620294231630
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud175175161128424033140175152230
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 7231 72323350391308342187932901 7231 5931300
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring261260072035846931141260243171
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning929139171218208419171201
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage151150122024302429831150110401
¬¬¬¬ Uriktig forklaring9594712151917213019473211
¬¬¬¬ Uriktig anklage565658911785305637190
¬¬¬ Utlendingslovgivning58851901653108191934810695194704969
¬¬¬¬ Innreiseforbud2182180725529035900218203150
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1616011262400161330
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning35428508275495563510692852543169
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet730011000143304
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse949111215192584739169223
¬¬ Integritetskrenkelse1 0561 056133190120162218144622701 0568581980
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse882882121167105120185119442108827001820
¬¬¬¬ Dokumentfalsk64964946518611417811243190649556930
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk58958938437910616210241180589510790
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet6060887816102106046140
¬¬¬¬ Pengefalsk1414244211000141130
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)16161051000000161240
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)997200000009630
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)773310000007610
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse2032036310714466120203121820
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold135135121113373021830135125100
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1211219111334271773012111290
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1414300334100141310
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred220010001002200
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering880011203108800
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse29290120414620292360
¬ Trafikkovertredelse220 375219 6881 32610 17514 79020 07543 58454 05940 19435 485687214 171160 05354 1186 204
¬¬ Veitrafikkovertredelse220 086219 4631 31510 15914 76320 04843 53154 00840 16535 474623213 946159 83754 1096 140
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 9924 9902913615096611 2061 02457236624 9904 4745162
¬¬¬ Ulovlig hastighet174 912174 5102427 02010 77914 67032 90643 67333 87331 347402169 473125 41244 0615 439
¬¬¬ Personskade1 2351 2343614810811118123317024711 2348903441
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse38 94738 7297462 6303 3674 6069 2389 0785 5503 51421838 24929 0619 188698
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning289225111627275351291164225216964
¬ Annet lovbrudd1 3261 20321621161122182632241871231 2031 026177123
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0751 03921548896178227200175361 03988115836
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd34232856201153717785143283121614
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd73371116486885125156123902271156914222
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1204000001016104804039180
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning13112408281630201487124106187

Tabell 6 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffereaksjoner i alt.
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
I alt291 8507 73122 3817755 69185921 68211 030220 3751 326
Alle verdensdeler276 4347 69316 9317745 68185821 65410 936210 6911 216
Europa269 1577 24016 3397215 28080220 54610 073206 9531 203
Norge237 1535 31211 5856594 77673717 5908 506186 9361 052
Danmark1 942321444330210531 44917
Sverige3 854141263148394732012 66010
Latvia96341177517389475777
Litauen4 76233392155133841872 86513
Polen8 8043862 1261410297024364 99237
Romania2 17356924424181661569843
Storbritannia1 0233265331477507574
Tyskland1 3281698183109221 0629
Afrika2 88320120124216256894371 0891
Somalia833594867761511213650
Asia3 28820034520154263053701 8599
Amerika1 00551466305103537083
Oseania10110310113820
Statsløse175251811012127720
Uoppgitt15 241135 4320007679 612110

Tabell 7 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle typer reaksjonerI alt291 8507 73122 3817755 69185921 68211 030220 3751 326
 Alle med bøtestraff277 0475 47720 1096262 12737017 9919 866219 2741 207
 1-1 999 kroner102 38166714 79511803155986 47848
 2 000-4 999 kroner115 4802 6382 287186200118 0092 36299 509278
 5 000-9 999 kroner43 8631 5241 0613211 1611164 0925 53229 617439
 10 000-19 999 kroner11 012576941996931683 1941 7183 353270
 20 000-49 999 kroner3 36966794560741 88114327373
 50 000 kroner og over9426231451500524499
 Alle med betinget fengselsstraff8 2337841 068611 2702113 80128370649
 Betinget 1-29 dager3 99312231221319142 44510462630
 Betinget 30-59 dager1 9502223541736041787906712
 Betinget 60-89 dager8121571433207452083586
 Betinget 3-5 måneder8822021659229601833130
 Betinget 6-11 måneder39858657114171201511
 Betinget 1-2 år19223284413256710
 Betinget 3 år og over6010022100
 Alle med ubetinget fengselsstraff10 8681 3051 453372 3233954 02268962123
 Ubetinget 1-29 dager3 20871276237961 921944518
 Ubetinget 30-59 dager2 2102023915437348381701285
 Ubetinget 60-89 dager1 01420718732473626146234
 Ubetinget 3-5 måneder1 69534431685099332282165
 Ubetinget 6-11 måneder1 30431115574145020216131
 Ubetinget 1-2 år1 05214810592617232213500
 Ubetinget 3-4 år20519203325872100
 Ubetinget 5-6 år82330162931000
 Ubetinget 7-8 år4300041326000
 Ubetinget 9-10 år250005416000
 Ubetinget 11 år og over3000019011000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt213 989016 68200000197 3070
 1-1 999 kroner100 147014 7350000085 4120
 2 000-4 999 kroner97 45801 8150000095 6430
 5 000-9 999 kroner16 35301320000016 2210
 10 000-19 999 kroner310000000310
 20 000-49 999 kroner0000000000
 50 000 kroner og over0000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt53 9224 9513 0505701 65034212 4539 22820 5481 130
 Alle med bøtestraff53 9224 9513 0505701 65034212 4539 22820 5481 130
 1-1 999 kroner2 186665571170295531 05147
 2 000-4 999 kroner17 2272 550443179159107 5962 2783 746266
 5 000-9 999 kroner25 0421 2987862919721073 1295 21312 838408
 10 000-19 999 kroner7 866409804835071551 3921 5282 737251
 20 000-49 999 kroner1 2182775325703810914965
 50 000 kroner og over38322074003472793
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 734596833119831146461953
 Alle med bøtestraff1 734596833119831146461953
 1-1 999 kroner322200076141
 2 000-4 999 kroner321206370104691039
 5 000-9 999 kroner85724171965010924835421
 10 000-19 999 kroner4431222114656812813813
 20 000-49 999 kroner66114013201395
 50 000 kroner og over15070003014
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt1743680150981160
 Alle med bøtestraff1733680150981060
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner17400308110
 5 000-9 999 kroner4817201022420
 10 000-19 999 kroner7412507044420
 20 000-49 999 kroner313104021110
 50 000 kroner og over3000003000
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 7101973432444036517815517
 Alle med betinget fengselsstraff1 7101973432444036517815517
 Betinget 1-29 dager7174613961826250304711
 Betinget 30-59 dager5378111411132101433475
 Betinget 60-89 dager17127341502451011
 Betinget 3-5 måneder1722835449843500
 Betinget 6-11 måneder801212223624100
 Betinget 1-2 år323904411100
 Betinget 3 år og over1000001000
 
¬ Betinget fengsel og botI alt4 02516021918181152 6969262024
 Alle med betinget fengselsstraff4 02516021918181152 6969262024
 Betinget 1-29 dager2 9785295137362 0926256619
 Betinget 30-59 dager7975892475649419454
 Betinget 60-89 dager1512413026373561
 Betinget 3-5 måneder6918916030320
 Betinget 6-11 måneder26690107300
 Betinget 1-2 år4210000010
 Betinget 3 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff4 02516021918181152 6969262024
 1-1 999 kroner11000109010
 2 000-4 999 kroner3673720426125212123
 5 000-9 999 kroner1 0567899108685444217910
 10 000-19 999 kroner1 41137774585815323776
 20 000-49 999 kroner8985160908146453
 50 000 kroner og over28237011262062
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 601716895151 5972391 17452342715
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 601716895151 5972391 17452342715
 Ubetinget 1-29 dager1 1834018103063241653443
 Ubetinget 30-59 dager9888724812669191120633
 Ubetinget 60-89 dager54711910701571810528103
 Ubetinget 3-5 måneder9411681801328351635385
 Ubetinget 6-11 måneder8081708952733010313521
 Ubetinget 1-2 år7711107251954722112100
 Ubetinget 3-4 år18819163305366100
 Ubetinget 5-6 år77320142731000
 Ubetinget 7-8 år4300041326000
 Ubetinget 9-10 år250005416000
 Ubetinget 11 år og over3000019011000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt2 44941950618623152586106318
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 44941950618623152586106318
 Ubetinget 1-29 dager314148826829921155
 Ubetinget 30-59 dager5537012801402515127102
 Ubetinget 60-89 dager301557036618731231
 Ubetinget 3-5 måneder619139131716357972230
 Ubetinget 6-11 måneder39811055212519721500
 Ubetinget 1-2 år24431294582489900
 Ubetinget 3-4 år16040255000
 Ubetinget 5-6 år4010120000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med betinget fengselsstraff2 44941950618623152586106318
 Betinget 1-29 dager2982478264210312130
 Betinget 30-59 dager6168314821532515037153
 Betinget 60-89 dager49010696213140902014
 Betinget 3-5 måneder6401561214174521102210
 Betinget 6-11 måneder27638445799891011
 Betinget 1-2 år12512183222343400
 Betinget 3 år og over4010011100
 Alle med bøtestraff44911635184118515120
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner231210108100
 5 000-9 999 kroner1395012023047610
 10 000-19 999 kroner1944313139186470
 20 000-49 999 kroner80114018039440
 50 000 kroner og over13050305000
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 81817052410342 262601630
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 81817052410342 262601630
 Ubetinget 1-29 dager1 7111770511 5818920
 Ubetinget 30-59 dager6694515431049623550
 Ubetinget 60-89 dager16633100240836100
 Ubetinget 3-5 måneder135375018162750
 Ubetinget 6-11 måneder9831110161271110
 Ubetinget 1-2 år377408112500
 Ubetinget 3-4 år1000001000
 Ubetinget 5-6 år1000100000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff2 7551554747842 248571620
 1-1 999 kroner5010004000
 2 000-4 999 kroner6715204041140
 5 000-9 999 kroner3685713114124119220
 10 000-19 999 kroner9936320036278922610
 20 000-49 999 kroner1 076196323194910650
 50 000 kroner og over246150102245100

Tabell 8 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2015
Alle lovbruddstyper4 211581912 6617 97412 02512 907582717 56128514410224 2054722 742
 
¬ Eiendomstyveri4 8038218604 3526 8539 22265538 109226147969 05211110 812
¬¬ Tyveri, i alt4 8048218604 3536 5849 22265538 109226147969 05211110 817
¬¬¬ Mindre tyveri2 731302402 7214 104030002400000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 721302602 7054 368030002600000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri2 74901802 7492 85000001800000
¬¬¬ Tyveri7 0275310206 8918 18411 00051406 58811792656 1257311 681
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted7 0925211007 0477 867065297 27111999568 250849 045
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet7 3614711206 82011 50015 00028537 222133855505126 750
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig7 273569706 9659 1506 00041516 364105100715 7507210 850
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig7 140619806 3549 1506 00047687 286103103686 6257410 907
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig4 800207503 000000205 0000000758 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7 690469607 7330029234 50010990834 0006711 667
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy6 9895510506 28710 000058466 50016263645 0008711 038
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel6 274627906 3483 000062366 0007484770600
¬¬¬¬ Tyveri fra person5 8789010505 7219 000000014330900295 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale5 7769010505 5589 000000014330900295 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)5 0000005 00000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)6 5000006 50000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)8 0000008 00000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)6 0000006 00000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri6 811508906 7407 16711 50042335 44492103755 1675510 889
¬¬¬ Grovt tyveri9 41711023909 73410 3009 050918110 3752801741138 9481748 656
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted7 81110325009 55011 0005 00072654 8752921801049 1251724 583
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet10 125102228010 556010 625988210 42926418410710 3641848 750
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig8 74010726909 6309 6006 80097393 7143501701158 8972159 656
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig7 42411431007 40007 250115433 6674091501227 05321011 786
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig11 04293230014 22205 00073184 00024721910310 5002349 083
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig9 00510918207 2509 6000620019816211511 8751875 833
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy9 75814119006 86405 66714310618 8002021971477 33313011 438
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person9 05914919609 2670082002001919410 000655 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)008000000008000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted9 05914919909 2670082002031919410 000655 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri11 085102252010 554017 5008413920 0003281401018 0001353 000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy10 2056810507 97208 91738629 8921041297610 6828511 733
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil10 6946810608 08008 917405511 6201171267412 3268411 224
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped6 7636810607 80000271105 917107105608 3331065 800
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy10 2006710207 6670041406 66769155936 2868120 833
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel4 76504504 26411 867000000004510 000
¬ Annet vinningslovbrudd4 3666813396018 60092 05112 500584310 75814411487158 27113517 138
¬¬ Heleri og hvitvasking11 43373199011 7957 1438 750574910 000228161939 21915711 375
¬¬¬ Heleri, i alt11 39571187011 6977 1438 750555610 395207161889 21916211 426
¬¬¬¬ Heleri8 8115912308 4897 1438 750525610 395111117669 50016211 426
¬¬¬¬ Grovt heleri502 50013737801 000 0000085004202831485 00000
¬¬¬ Hvitvasking, i alt16 100119341019 25000150253 500398200130000
¬¬¬¬ Hvitvasking16 10093177019 25000150253 5002703898000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking01463930000000430281146000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking10 1435393012 000000269 8001315312002410 000
¬¬ Bedrageri, i alt8 3916311308 4595 8677 50049377 389118108819 1677314 385
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende7 558234307 3706 0000222211 833404530000
¬¬¬ Bedrageri8 617507808 8095 8007 50041347 2787879629 0006515 167
¬¬¬ Grovt bedrageri6 8751883360000224886 66738227519410 0002105 000
¬¬ Underslag, i alt7 9647425608 0689 440063307 2173671311085 00000
¬¬¬ Underslag7 9705326208 0689 440058307 1903781181305 00000
¬¬¬ Grovt underslag7 50099255000084267 500366133105000
¬¬ Økonomisk utroskap1 015 400242337012 000035 00017413515 0003193623185 000 00000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel16 66780660016 66700120008947560000
¬¬ Regnskapsovertredelse19 7394757020 63118 42915 000494910 92458574623 0003050 000
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd13 1675429018 3336 0000233511 5002830135000
¬¬ Skatt og avgift30 5038699020 520434 5920986024 54594909634 28623250 000
¬¬¬ Skattesvik28 27810860027 7209 60001428835 00057719215 0004646 667
¬¬¬ Grovt skattesvik1 716 667160266005 000 0000036050 0001801921200720100 000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift19 68668101019 38520 5500603620 588114789242 00030010 000
¬¬ Tolloven2 403719596019 13824 6080783713 750965595000
¬¬¬ Smugling2 226878296019 95820 23801054313 333835595000
¬¬¬ Annet, tolloven15 58124130015 07955 2000251815 00013000000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd105 43530900112 56737 500003045 0009000000
¬ Eiendomsskade26 66695307028 3388 936066286 11154716918510 0003231 250
¬¬ Skadeverk, i alt6 3397524506 0108 936066286 11143413713410 0003231 250
¬¬¬ Mindre skadeverk4 3400004 2847 0000000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning4 4390004 3508 0000000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)5 0000005 00000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4 2550004 2226 0000000000000
¬¬¬ Skadeverk6 632335606 2699 061046286 111143181810 0003231 250
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning6 52839006 35410 610051286 000000000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 315193106 5797 985018204 16745151510 0003231 250
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk6 0993713005 8218 875048367 8572402020000
¬¬¬ Grovt skadeverk14 800117317014 800007500492158155000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning22 500120317022 500007800492158155000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel9 66730009 667003000000000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk0000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1 824 14331853301 824 143000001 000252318000
¬ Vold og mishandling8 5697823107 8788 86614 63354378 8122701459613 89915015 250
¬¬ Voldslovbrudd8 8457624208 3278 59614 66758349 0162811459613 63814216 224
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt8 427386208 3198 67527 50035338 36066524913 3334913 500
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse8 399355608 2958 63627 50034328 19659494314 3754515 000
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse9 917689109 94110 0000654512 66710465745 000906 000
¬¬¬ Kroppsskade, i alt13 578108229010 50004 000118687 5002511679311 96215718 167
¬¬¬¬ Kroppsskade13 776106203010 50004 000114687 5002171639012 77316418 000
¬¬¬¬ Grov kroppsskade11 6671454920000180005812241397 50012020 000
¬¬¬ Drap004 75400000004 75400000
¬¬¬ Drap, forsøk40 0004151 97100000002 1901 02841501 89040 000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død23 885661140000525515 417114968946 66717319 500
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade24 22739870000372917 50061835350 50017319 500
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død22 00012313400001101805 00014310712039 00000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt14 41717738308 2500021100503248170026817 500
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner14 41714729708 2500020300384201134026817 500
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner0312687000036000858434309000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann10 500424808 2863 00012 16735309 5144458528 6677614 000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd00750000000075000000
¬¬ Trusler, i alt9 570529007 5228 98014 58337448 54184866214 76516214 315
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)7 4290007 42900000000000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann13 462292507 500030 000342410 37524252820 0004027 000
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler9 423539707 5288 98011 50037488 18392896314 60616613 827
¬¬ Ran og utpressing10 62520043000001580053726216611 4291955 000
¬¬¬ Ran12 00019430700001580037222614512 000500
¬¬¬ Grovt ran7 500278685000000080640027810 0003405 000
¬¬¬ Utpressing10 0006021600000001502606010 00000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing06093000000001 30518060000
¬¬ Tvang6 5567318506 57110 00003300190213930453 000
¬¬ Frihetsberøvelse17 50013026500001140039316013717 50000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold12 00063233011 20014 0000450051014080000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6 631447006 3879 071052436 3009227335 00000
¬¬ Menneskehandel00375000000037500000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling0000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling007 56000000007 56000000
¬ Seksuallovbrudd12 986162650012 95817 42501343310 53391224715710 00025416 500
¬¬ Voldtekt, i alt10 0004911 3890000490001 55676044510 00000
¬¬¬ Voldtekt10 0004591 3700000490001 53276942110 00000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år04521 0970000490001 322676395000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder10 0004891 63000000001 6751 14052510 00000
¬¬¬ Grov voldtekt09001 63400000001 857630810000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder09001 63400000001 857630810000
¬¬ Voldtekt, forsøk001 02000000001 02000000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold10 000180373000018000489180175072010 000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år10 00010624100001970035611785018010 000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående060480000000084012060000
¬¬ Seksuell handling10 03783108010 13620 000085427 33311499660906 000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år9 33389110011 6670094457 50012198680906 000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke10 238399609 89520 000045357 0009212030000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd8 508364208 22012 880065237 00045443302440 000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)9 3330009 33300000000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder8 493364208 19912 880065237 00045443302440 000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd17 98570148018 02227 5000603714 42920110977000
¬ Rusmiddellovbrudd9 8344317304 7158 41814 479592521 15644915411114 4923424 217
¬¬ Narkotikalovbrudd5 4216130704 4476 22216 12360299 37748316311511 9285917 226
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 374293303 5495 22719 867232817 16543474414 3533118 655
¬¬¬¬ Narkotika, bruk4 369273403 2634 41220 764282616 93830494012 9293218 049
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse4 383373203 9576 36910 000183718 22572395821 0002521 609
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 7376534005 7967 57515 26061297 54949016711811 5877816 147
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 677386805 7967 57515 91742297 53078565311 8535816 153
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven12 67924583100012 50040023012 0001 08034822410 61527516 059
¬¬ Doping6 18011338505 7466 15001185611 00076611219210 0002820 500
¬¬¬ Doping, legemiddelloven4 8272184404 2216 000001515 000606042002922 500
¬¬¬ Doping, straffeloven6 51410643906 1296 20001185910 66782511816310 0002719 700
¬¬ Ruspåvirket kjøring23 072242808 42915 17111 382272327 18431594722 2832825 929
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk23 693242908 49415 54611 382302327 88738594722 2832825 937
¬¬¬ Promillekjøring, annet9 216212408 04810 3000192110 932240002110 000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3 8995410303 65316 517047277 7502725512002420 000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse3 8995410303 65316 517047277 7502725512002420 000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse0000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd5 05918005 0853 75000185 000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse7 3027018107 1748 16710 55048338 85320111711012 70012516 553
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse6 5584210806 4129 10510 00027279 2801011005919 50013321 038
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt6 3950006 3079 2850000000000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet4 0480004 0265 6560000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus7 6510007 56210 1510000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse7 4710007 3729 6780000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 9564210806 6808 78810 00027279 2801011005919 50013321 038
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted7 797419907 7008 84410 00031356 400101905030 0001207 500
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7 6484311206 9889 4460262510 2631011086416 00013523 500
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning5 704223005 6657 45700145 00003030000
¬¬ Myndighetskrenkelse8 0486123508 0677 47810 25043228 474254131775 00014217 000
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 181479007 1647 11414 000361815 50096796403625 000
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann7 68216007 5828 9080142115 000000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann7 42817007 3008 9680152115 000000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann8 14814008 1018 80001400000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 033509007 0386 70314 000421615 66796796403625 000
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet6 4210006 4156 5270000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud8 493456208 34110 556043178 5001162650000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet7 1590007 1287 5690000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring6 42391506 3997 52009001500000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning5 63876162011 0004 50814 000601630 00014823910303625 000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage10 3917589011 70806 50044215 40073123955 00014019 167
¬¬¬¬ Uriktig forklaring16 2003253030 0000027225 40053534204525 000
¬¬¬¬ Uriktig anklage7 75012118308 05006 50078215 4001701831405 00023513 333
¬¬¬ Utlendingslovgivning15 32250319015 38716 0360903011 6673261994802036 500
¬¬¬¬ Innreiseforbud6 6675234305 0000000034724352036010 000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold27 2005075027 200009000872530000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning15 21945148015 26416 0360903011 667155000453 000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet50 28600050 28600000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse6 9946742007 0400045215 0000420180000
¬¬ Integritetskrenkelse9 4769411509 1749 35010 90067418 78111710819311 38911614 771
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse9 83710711809 7167 66710 90086437 98811911221612 18811813 441
¬¬¬¬ Dokumentfalsk12 20459117012 7037 66711 87589437 9881191056712 18811313 697
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk12 81759112013 5657 60014 16789437 9391131056712 18811313 697
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet8 0194534408 0418 0005 00004510 00034400000
¬¬¬¬ Pengefalsk6 0007611800007 0003500015690603005 000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)3 3330003 33300000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)2 8750002 87500000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)3 7000003 70000000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse3 472443103 4720000003144000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8 179599407 51112 0000423310 250951101305 0003660 000
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8 108669407 44600453311 500951101305 0003660 000
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem8 80027008 28612 000016339 000000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred4 5000004 50000000000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering12 6673075011 50000141815 000757540000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse6 615231404 84111 8330153030 0001400000
¬ Trafikkovertredelse3 24321282 8056 9267 8579 500222011 27425373618 2923321 045
¬¬ Veitrafikkovertredelse3 23621282 8056 8977 7909 500222011 27425373618 2923321 045
¬¬¬ Uten gyldig førerkort8 149263407 5978 87912 250272515 17633443616 2863519 971
¬¬¬ Ulovlig hastighet3 07618202 8986 7617 5244 00020179 39519222145 0003026 800
¬¬¬ Personskade8 567263508 5347 9510202210 024412310118 0003215 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse3 19922292 2916 3927 7370202213 33330262014 1672822 915
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning9 359211809 29510 363021001800000
¬ Annet lovbrudd43 6093555045 03026 9430262213 521702789000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd16 8792564017 25210 5630352312 325691530000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd0000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd7 993231507 75615 444026188 75001530000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd20 7882669021 5889 1450412312 7226900000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning203 18341380201 393270 0000450003838000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning115 40946470129 39119 5500182219 5007525121000

Tabell 9 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddstyper291 850277 0478 23310 8685 370213 98953 9221 7341731 7104 0254 0255 6012 4492 4494492 8182 755
 
¬ Eiendomstyveri7 7315 4777841 3051 01504 9515936197160160716419419116170155
¬¬ Tyveri, i alt7 6605 4207841 3041 00104 8985636197160160716419419116169154
¬¬¬ Mindre tyveri3 6923 1002458603 077230200400000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 3251 9842333601 965190200300000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 3671 1160125001 11240000100000
¬¬¬ Tyveri2 4481 84828834523201 657314889191184109109165249
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3051 05190128111099418030242480363641211
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet27419339423401682191818261212044
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig2001195059210864118111127212161111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig12464364217041411277181717477
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig652110200022000011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig70501216304300622944233
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy13492333912061107141413121231413
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel106732017120661046661010010
¬¬¬¬ Tyveri fra person433716103420000411011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale352916102620000411011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110000100000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)220000200000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110000100000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)440000400000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri386283555441024832201818281717399
¬¬¬ Grovt tyveri1 2162943727991510128220783232487256256675645
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted213456713729020121488874343876
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet211567213424018082077754545111412
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig36990132245560271528771299797341916
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2074673149210100417669050501997
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig86243445220901811132525776
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig76202551130810300262222833
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11433377815011032553730306118
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person152171911880150070010788131
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)300300000000300000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted149171911580150070010488131
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1575345871903702755523333722
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy30417812215632036012293737415454336160
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2221348711423025012212525263939234949
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped3919171670500566566355
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy43251826206003661099776
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel7157011405330000000011
¬ Annet vinningslovbrudd22 38120 1091 0681 45355616 6823 050688343219219895506506355247
¬¬ Heleri og hvitvasking704394134218910314744525251256464162928
¬¬¬ Heleri, i alt656382119190830309744419191065656162827
¬¬¬¬ Heleri60238010114281030874411919734141152827
¬¬¬¬ Grovt heleri542184820100300331515100
¬¬¬ Hvitvasking, i alt345821704001111566000
¬¬¬¬ Hvitvasking1454530400111322000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking200416400000001244000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1477710100055422011
¬¬ Bedrageri, i alt1 593361566771285024732193909047128328361713
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1056415427060101033222000
¬¬¬ Bedrageri1 359289492662251018722173818140823823851612
¬¬¬ Grovt bedrageri129859105700001066614343111
¬¬ Underslag, i alt3251511038948012250382323474242100
¬¬¬ Underslag22214956934012250312121544100
¬¬¬ Grovt underslag10324780140000722423838000
¬¬ Økonomisk utroskap385202330101822131010100
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1463700600100522000
¬¬ Regnskapsovertredelse740498138129860432141324646686060411
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1599400310255222000
¬¬ Skatt og avgift6545317794260485120152222494040755
¬¬¬ Skattesvik116762132606610744191010233
¬¬¬ Grovt skattesvik936700010011155011
¬¬¬ Annet, skatt og avgift529452505520041910081717292525511
¬¬ Tolloven18 25518 114161171516 6821 40424094411433000
¬¬¬ Smugling17 97417 8741287716 6821 1682106338433000
¬¬¬ Annet, tolloven28124043080236303113000000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd434021203620022100000
¬ Eiendomsskade7756266137920570330241818151818144
¬¬ Skadeverk, i alt7576195629890563330241818121313144
¬¬¬ Mindre skadeverk11697001909520000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning474100604010000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)110000100000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk6855001305410000000000
¬¬¬ Skadeverk59051728862046331081818222144
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning262234100230219100555000000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel16314486170120130166111144
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk16513910222012480277111000
¬¬¬ Grovt skadeverk5152821805001600101111000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning4722721802001500101111000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel431000300100000000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1875830700000355000
¬ Vold og mishandling5 6912 1271 2702 32393101 650119154401811811 5976236238410378
¬¬ Voldslovbrudd3 9931 4738571 69160201 1767293051271271 206418418406749
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1411 33331829836201 163712160828220976769136
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 0391 30929124734101 146692152797917560608125
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse1022427512101720833341616111
¬¬¬ Kroppsskade, i alt800322006628604013922491153153131812
¬¬¬¬ Kroppsskade731291876027904013722445142142111511
¬¬¬¬ Grov kroppsskade693136070000200461111231
¬¬¬ Drap240022200000002200000
¬¬¬ Drap, forsøk17121250000000922011
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død75133451200001566341313344
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade411123222000012551266244
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3421129000003112277100
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt263611321230020019001129494064
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2156931653002001800847575064
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner480204700000100281919000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann6688819043011407167237373258080152522
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd500410000000400000
¬¬ Trusler, i alt93426229041420101361061144949260125125342927
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)770000700000000000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann691321381302017883166111
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler85824226937618801271051074141229119119332826
¬¬ Ran og utpressing2368821714200006001065959761
¬¬¬ Ran169566111350000600654343530
¬¬¬ Grovt ran572125250000000371212131
¬¬¬ Utpressing613510000000233100
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing401310000000211000
¬¬ Tvang21961100710200644011
¬¬ Frihetsberøvelse29216204000050091111200
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1976450520300133000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse456366139770326340555633100
¬¬ Menneskehandel200200000000200000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling100100000000100000
¬ Seksuallovbrudd85937021139555034280361515239152152144
¬¬ Voldtekt, i alt1801411521900003001203232100
¬¬¬ Voldtekt1681381411900003001113030100
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år8803169120000300452424000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder801772700000006666100
¬¬¬ Grov voldtekt12031100000000922000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder12031100000000922000
¬¬ Voldtekt, forsøk700340000000300000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold17181410000100766011
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år801386670000700343131011
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående201200000000111000
¬¬ Seksuell handling952736534022101133312121011
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år626324520300922242020011
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke332148201910211711000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd19117014910015950355266011
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)330000300000000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder18816714910015650355266011
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2871707396100161201177415555000
¬ Rusmiddellovbrudd21 68217 9913 8014 0221 583012 453311985172 6962 6961 1745865861852 2622 248
¬¬ Narkotikalovbrudd15 96412 5051 9082 0451 503010 743229644848948941 066528528138451437
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven7 7966 96919822479906 45013212917017017191917188188
¬¬¬¬ Narkotika, bruk4 8634 19516018365003 7977711514014012151514156156
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 9332 774384114902 6535514303054433232
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt8 1685 5361 7101 82170404 29397524757247241 049509509121263249
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 3865 4801 4871 17161104 293974245072172161831531595238232
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7825622365093000102533431194194262517
¬¬ Doping464409302926038440813131399177
¬¬¬ Doping, legemiddelloven858124207710011111022
¬¬¬ Doping, straffeloven379328282524030730812121288155
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6624 5211 8521 9422607857034221 7831 783924747461 8031 803
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 4134 3271 7731 8981906716534171 7091 709494747461 8021 802
¬¬¬ Promillekjøring, annet24919479447011450574744300011
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4734469619043560344322011
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4734469619043560344322011
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd119110209010620022000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse11 0309 86628368946009 22846410819292523106106156057
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 8605 597677119005 369185118252532232341613
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 0613 975008603 8571180000000000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 3461 333001301 315180000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 6251 594003101 539550000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 0901 048004201 003450000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7991 622677110401 51267118252532232341613
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted5364991416210463271355866122
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd596507515433044826015191924161631411
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning66761621500601140011011000
¬¬ Myndighetskrenkelse4 1143 58110338412303 27826943319193264949299
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet3 2743 11935489202 85425821544311616011
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann72971140140662480311000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann4724613080429310211000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann2572501060233170100000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 5452 40831487802 19221021233311616011
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet29427400200259150000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud17513421201401239072281212000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 7231 693003001 5751180000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring261238210110233502001000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning92698183026323111344011
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1513249931601202151010652222266
¬¬¬¬ Uriktig forklaring951025671002001055541010033
¬¬¬¬ Uriktig anklage56222426601002555111212233
¬¬¬ Utlendingslovgivning588334152421203181102332301010022
¬¬¬¬ Innreiseforbud218382160020000020788011
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold16531000500100822000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning3543264161203111101331500011
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet770000700000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse948941308700122011000
¬¬ Integritetskrenkelse1 0566881132341470581105304848165343493535
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse88255988213134046465184242151282883434
¬¬¬¬ Dokumentfalsk6494078120660031464174242151222283333
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk5893558020256026553174141147222283333
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet605214404911011400000
¬¬¬¬ Pengefalsk1426660001100055011
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)1690070900000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)940050400000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)750020500000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse2031411161014100000011000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold135981816120911010441233111
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1218815169084009221233111
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem14103030710122000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred220000200000000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering835400200111133000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse292621102230111100000
¬ Trafikkovertredelse220 375219 274706621599197 30720 548619655620620427313112163162
¬¬ Veitrafikkovertredelse220 086219 008705620578197 30720 298603654620620426313112163162
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 9924 68017827813304 3497041614214214920207109108
¬¬¬ Ulovlig hastighet174 912174 424392253232166 7747 0042602143733732385511010
¬¬¬ Personskade1 2351 18834112901 128350112121622133
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse38 94738 7161017818430 5337 8172380138484334434141
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning28926611210250160100100000
¬ Annet lovbrudd1 3261 20749237901 1305301724241588000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0759822612760922400520201111000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd3423005139028990222011000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7336822111370633310318181100000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning120115421011230200022000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning13111019920961001044455000

Tabell 10 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddsgrupper291 850271 38819 3671 06728
¬ Eiendomstyveri7 7315 7411 939492
¬ Annet vinningslovbrudd22 38119 9142 3501116
¬ Eiendomsskade77564612540
¬ Vold og mishandling5 6912 1023 2523343
¬ Seksuallovbrudd8593613581337
¬ Rusmiddellovbrudd21 68213 5577 8143101
¬ Ordens- og integritetskrenkelse11 0309 6431 313686
¬ Trafikkovertredelse220 375218 2162 113433
¬ Annet lovbrudd1 3261 208103150
 
Alle typer reaksjoner291 850271 38819 3671 06728
Betinget påtaleunnlatelse3 4773 477000
Forenklet forelegg213 989213 989000
Forelegg53 92253 922000
Bot ved dom1 73401 678524
Samfunnsstraff2 03201 956751
¬ Samfunnsstraff alene1 85801 785721
¬ Samfunnsstraff og annen174017130
Betinget fengsel5 73505 6151182
¬ Betinget fengsel alene1 71001 643661
¬ Betinget fengsel og bot4 02503 972521
Ubetinget fengsel10 868010 03781219
¬ Ubetinget fengsel alene5 60105 05453413
¬ Ubetinget og betinget fengsel2 44902 2192255
¬ Ubetinget fengsel og annen2 81802 764531
Særreaksjon eller annen type reaksjon93081102
¬ Forvaring160961
¬ Tvunget psykisk helsevern1901720
¬ Tvungen omsorg00000
¬ Annen type reaksjon5805521

Tabell 11 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
I altAlle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret¬ Tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Ikke tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Uoppgitt om tidligere registrert i reaksjonsregisteretUten kartlagt registrering i reaksjonsregisteret
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddstyper291 85038 86323 93614 9270252 987
 
¬ Eiendomstyveri7 7313 9982 6301 36803 733
¬¬ Tyveri, i alt7 6603 9952 6281 36703 665
¬¬¬ Mindre tyveri3 6922721603 665
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 3251913602 306
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 36788001 359
¬¬¬ Tyveri2 4482 4481 4391 00900
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3051 30568062500
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet27427416910500
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig2002001554500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig124124992500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig664200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7070521800
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy134134963800
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel106106792700
¬¬¬¬ Tyveri fra person4343222100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3535181700
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)221100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)443100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri38638623814800
¬¬¬ Grovt tyveri1 2161 21690930700
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted2132131516200
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2112111684300
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3693692957400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2072071535400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig8686741200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig767668800
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1141141041000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person152152737900
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)330300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted149149737600
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1571571183900
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3043042594500
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2222221893300
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped393934500
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy434336700
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel71321068
¬ Annet vinningslovbrudd22 3813 8731 9581 915018 508
¬¬ Heleri og hvitvasking70470147123003
¬¬¬ Heleri, i alt65665344321003
¬¬¬¬ Heleri60259941518403
¬¬¬¬ Grovt heleri5454282600
¬¬¬ Hvitvasking, i alt3434171700
¬¬¬¬ Hvitvasking14147700
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2020101000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking141411300
¬¬ Bedrageri, i alt1 5931 536796740057
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende105481533057
¬¬¬ Bedrageri1 3591 35969566400
¬¬¬ Grovt bedrageri129129864300
¬¬ Underslag, i alt32532410222201
¬¬¬ Underslag2222216116001
¬¬¬ Grovt underslag103103416200
¬¬ Økonomisk utroskap3838182000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel141431100
¬¬ Regnskapsovertredelse7405833002830157
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd15158700
¬¬ Skatt og avgift6543782051730276
¬¬¬ Skattesvik116116566000
¬¬¬ Grovt skattesvik994500
¬¬¬ Annet, skatt og avgift5292531451080276
¬¬ Tolloven18 25527853225017 977
¬¬¬ Smugling17 97423546189017 739
¬¬¬ Annet, tolloven281437360238
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd43624037
¬ Eiendomsskade7756623782840113
¬¬ Skadeverk, i alt7576443692750113
¬¬¬ Mindre skadeverk1163210113
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning47321044
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)100001
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk68000068
¬¬¬ Skadeverk59059033525500
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2622621639900
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel163163867700
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk165165867900
¬¬¬ Grovt skadeverk5151321900
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning4747301700
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel442200
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade18189900
¬ Vold og mishandling5 6915 2623 2991 9630429
¬¬ Voldslovbrudd3 9933 9932 3291 66400
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1412 1411 1131 02800
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 0392 0391 05298700
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse102102614100
¬¬¬ Kroppsskade, i alt80080057722300
¬¬¬¬ Kroppsskade73173152021100
¬¬¬¬ Grov kroppsskade6969571200
¬¬¬ Drap2424131100
¬¬¬ Drap, forsøk171711600
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død7575255000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4141152600
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3434102400
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt26326312713600
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner21521510710800
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner4848202800
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann66866846120700
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd552300
¬¬ Trusler, i alt93493472221200
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)774300
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann6969581100
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler85885866019800
¬¬ Ran og utpressing2362361795700
¬¬¬ Ran1691691274200
¬¬¬ Grovt ran5757441300
¬¬¬ Utpressing666000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing442200
¬¬ Tvang2121111000
¬¬ Frihetsberøvelse292927200
¬¬ Omsorgs- og familieforhold19169703
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse456302190426
¬¬ Menneskehandel221100
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000
¬¬ Annen vold og mishandling110100
¬ Seksuallovbrudd85985938747200
¬¬ Voldtekt, i alt180180948600
¬¬¬ Voldtekt168168878100
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år8888424600
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder8080453500
¬¬¬ Grov voldtekt12127500
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder12127500
¬¬ Voldtekt, forsøk776100
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold171751200
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år8080443600
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående221100
¬¬ Seksuell handling9595405500
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år6262283400
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke3333122100
¬¬ Seksuelt krenkende atferd191191939800
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)331200
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder188188929600
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd28728710418300
¬ Rusmiddellovbrudd21 68220 32913 3726 95701 353
¬¬ Narkotikalovbrudd15 96415 96311 1544 80901
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven7 7967 7955 2692 52601
¬¬¬¬ Narkotika, bruk4 8634 8623 0811 78101
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 9332 9332 18874500
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt8 1688 1685 8852 28300
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 3867 3865 3252 06100
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven78278256022200
¬¬ Doping46446422623800
¬¬¬ Doping, legemiddelloven8585582700
¬¬¬ Doping, straffeloven37937916821100
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6623 8071 9361 8710855
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 4133 6791 8541 8250734
¬¬¬ Promillekjøring, annet24912882460121
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt473201640453
¬¬¬ Alkohollovovertredelse473201640453
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd119754035044
¬ Ordens- og integritetskrenkelse11 0301 81392788609 217
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 8602131654805 647
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 0612213904 039
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 34611001 345
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 625117401 614
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 090105501 080
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7991911523901 608
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted536494270487
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd596136107290460
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6676330661
¬¬ Myndighetskrenkelse4 11477535741803 339
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet3 274108872103 166
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann72912480717
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann47210370462
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann2572110255
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 54596831302 449
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet2942200292
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud175332850142
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 72355001 718
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring261282710233
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning9228217064
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage151151579400
¬¬¬¬ Uriktig forklaring9595286700
¬¬¬¬ Uriktig anklage5656292700
¬¬¬ Utlendingslovgivning588509211298079
¬¬¬¬ Innreiseforbud2182161526402
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold161641200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning35427755222077
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet730304
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse94422090
¬¬ Integritetskrenkelse1 0568254054200231
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse8826703033670212
¬¬¬¬ Dokumentfalsk64964228635607
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk58958826931901
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet6054173706
¬¬¬¬ Pengefalsk14149500
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)16000016
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)900009
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)700007
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse20314860189
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold135135914400
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted121121863500
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem14145900
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred211001
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering886200
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse291147018
¬ Trafikkovertredelse220 3751 6098008090218 766
¬¬ Veitrafikkovertredelse220 0861 6067998070218 480
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 9924884256304 504
¬¬¬ Ulovlig hastighet174 9128672676000174 045
¬¬¬ Personskade1 23548123601 187
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse38 94720395108038 744
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning2893120286
¬ Annet lovbrudd1 3264581852730868
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0754011662350674
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd3426420336
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7333951622330338
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1207160113
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning131501832081

Tabell 12 
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
I alt259 656233 15222 5033 177615209
 
Alle aldre 15 år og over259 216232 71922 4973 176615209
15-17 år3 4543 07631454100
18-20 år14 86212 9021 5853045120
21-24 år21 00018 2912 2513547727
25-29 år26 69023 6202 5614077824
30-39 år52 88947 2454 74170814550
40-49 år59 56153 5545 15468612146
50-59 år43 49939 4793 4884118734
60 år og over37 26134 5522 403252468
Uoppgitt alder4404336100
 
Begge kjønn250 778224 54422 2963 149598191
Menn189 410167 26318 6942 758527168
Kvinner61 36857 2813 6023917123
Uoppgitt kjønn8 8788 608207281718

Tabell 13 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt259 656259 2163 45414 86221 00026 69052 88959 56143 49937 261440
Begge kjønn250 778250 7783 38514 68720 48925 78051 01357 39341 77836 2530
Menn189 410189 4102 73011 55416 19120 21738 49241 36730 90427 9550
Kvinner61 36861 3686553 1334 2985 56312 52116 02610 8748 2980
Uoppgitt kjønn8 8788 438691755119101 8762 1681 7211 008440
¬ Eiendomstyveri
I alt6 3916 3914915487278781 5731 1266543940
Begge kjønn6 3916 3914915487278781 5731 1266543940
Menn4 3664 3663153825486421 1567353762120
Kvinner2 0252 0251761661792364173912781820
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt20 05320 009887391 3032 3014 6724 6103 5662 73044
Begge kjønn16 91616 916846361 1311 9483 9583 7922 9242 4430
Menn13 18513 185725009001 6213 3953 0122 0771 6080
Kvinner3 7313 731121362313275637808478350
Uoppgitt kjønn3 1373 093410317235371481864228744
¬ Eiendomsskade
I alt618618731051211021097517160
Begge kjønn618618731051211021097517160
Menn541541609410792966315140
Kvinner7777131114101312220
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 1625 1623716258277341 1358954221530
Begge kjønn5 1625 1623716258277341 1358954221530
Menn4 4444 4443135417286459577593681330
Kvinner7187185884998917813654200
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt8018015079927416218285770
Begge kjønn8018015079927416218285770
Menn7807804976897215817485770
Kvinner2121133248000
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt17 86817 8688072 5053 1813 0093 9402 5021 3845400
Begge kjønn17 86817 8688072 5053 1813 0093 9402 5021 3845400
Menn15 05115 0516332 1112 7372 5883 3932 0081 1214600
Kvinner2 8172 817174394444421547494263800
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt8 4548 4543071 0961 5081 5231 8371 1866443530
Begge kjønn8 4548 4543071 0961 5081 5231 8371 1866443530
Menn7 4397 4392369481 3741 3771 6431 0315462840
Kvinner1 0151 0157114813414619415598690
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt199 266198 8701 2479 11913 13717 97339 26448 76336 53332 834396
Begge kjønn193 525193 5251 1829 04712 79817 41638 10247 41335 45432 1130
Menn142 716142 7161 0356 8619 62113 10227 52433 40426 14725 0220
Kvinner50 80950 8091472 1863 1774 31410 57814 0099 3077 0910
Uoppgitt kjønn5 7415 34565723395571 1621 3501 079721396
¬ Annet lovbrudd
I alt1 0431 0432046104961972221941640
Begge kjønn1 0431 0432046104961972221941640
Menn888888174187781701811691450
Kvinner155155351718274125190
Uoppgitt kjønn00000000000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt60,6760,5617,8674,1876,1273,6376,2579,8165,7432,51..
Begge kjønn58,5958,5917,5073,3174,2771,1273,5476,9063,1331,63..
Menn88,2388,2327,44111,60113,90109,68107,49107,6791,2852,11..
Kvinner28,7728,776,9732,3632,1431,2237,3144,2633,6513,61..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomstyveri
I alt1,491,492,542,742,642,422,271,510,990,34..
Begge kjønn1,491,492,542,742,642,422,271,510,990,34..
Menn2,032,033,173,693,853,483,231,911,110,40..
Kvinner0,950,951,871,711,341,321,241,080,860,30..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt4,694,670,453,694,726,356,746,185,392,38..
Begge kjønn3,953,950,433,174,105,375,715,084,422,13..
Menn6,146,140,724,836,338,799,487,846,143,00..
Kvinner1,751,750,131,401,731,841,682,152,621,37..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomsskade
I alt0,140,140,380,520,440,280,160,100,030,01..
Begge kjønn0,140,140,380,520,440,280,160,100,030,01..
Menn0,250,250,600,910,750,500,270,160,040,03..
Kvinner0,040,040,140,110,100,060,040,030,010,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Vold og mishandling
I alt1,211,211,923,123,002,021,641,200,640,13..
Begge kjønn1,211,211,923,123,002,021,641,200,640,13..
Menn2,072,073,155,235,123,502,671,981,090,25..
Kvinner0,340,340,620,870,740,500,530,380,170,03..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Seksuallovbrudd
I alt0,190,190,260,390,330,200,230,240,130,07..
Begge kjønn0,190,190,260,390,330,200,230,240,130,07..
Menn0,360,360,490,730,630,390,440,450,250,14..
Kvinner0,010,010,010,030,020,010,010,020,000,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt4,174,174,1712,5011,538,305,683,352,090,47..
Begge kjønn4,174,174,1712,5011,538,305,683,352,090,47..
Menn7,017,016,3620,3919,2514,049,485,233,310,86..
Kvinner1,321,321,854,073,322,361,631,360,810,13..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt1,981,981,595,475,474,202,651,590,970,31..
Begge kjønn1,981,981,595,475,474,202,651,590,970,31..
Menn3,473,472,379,169,677,474,592,681,610,53..
Kvinner0,480,480,761,531,000,820,580,430,300,11..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt46,5646,466,4545,5247,6249,5856,6065,3455,2128,65..
Begge kjønn45,2245,226,1145,1646,3948,0454,9363,5353,5828,02..
Menn66,4866,4810,4066,2767,6871,0876,8686,9577,2346,65..
Kvinner23,8223,821,5622,5823,7624,2131,5238,6928,8011,63..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet lovbrudd
I alt0,240,240,100,230,380,260,280,300,290,14..
Begge kjønn0,240,240,100,230,380,260,280,300,290,14..
Menn0,410,410,170,400,610,420,470,470,500,27..
Kvinner0,070,070,030,050,130,100,080,110,080,03..
Uoppgitt kjønn......................

Tabell 14 
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Alle lovbruddstyper259 656259 2163 45414 86221 00026 69052 88959 56143 49937 261440250 778189 41061 3688 878
 
¬ Eiendomstyveri6 3916 3914915487278781 5731 12665439406 3914 3662 0250
¬¬ Tyveri, i alt6 3416 3414815447208751 5601 11865039306 3414 3312 0100
¬¬¬ Mindre tyveri2 7352 73528419820328354846540734702 7351 4761 2590
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted1 6991 69917612513417335628925119501 6999257740
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 0361 036108736911019217615615201 0365514850
¬¬¬ Tyveri2 1722 1721211802833495934071964302 1721 5546180
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 1551 15553871281803462161153001 1557484070
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2402402218394047452720240195450
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1701701315212752281220170133370
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig10410411121215261882010481230
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig552000111005410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6161039122593006148130
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy121121101521232323600121109120
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel939318112225205109378150
¬¬¬¬ Tyveri fra person38381284128300382990
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3131127496200312560
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)110000100001010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)110000100001100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110010000001100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)440000121004220
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri3553552135555388672880355262930
¬¬¬ Grovt tyveri1 1591 1595212318919635920335201 1591 0421170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted201201132236365931310201182190
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1991999142136694190019919090
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig344344845665110761600344309350
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig19319362643265634200193170230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig79792912162316100797450
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig72720101192811300726570
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy109109251219382760010910270
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person151151112024294021600151119320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)330001110003120
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted148148112024283920600148118300
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri15515591730254622510155140150
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy2752752443454760431210275259160
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2022021735333538331010202188140
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped3535709396100353410
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy38380839134100383710
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel5050104731384105035150
¬ Annet vinningslovbrudd20 05320 009887391 3032 3014 6724 6103 5662 7304416 91613 1853 7313 137
¬¬ Heleri og hvitvasking6546542850821311991144460654555990
¬¬¬ Heleri, i alt6086082847761221851054050608522860
¬¬¬¬ Heleri556556284472109168953640556475810
¬¬¬¬ Grovt heleri5252034131710410524750
¬¬¬ Hvitvasking, i alt32320245983103219130
¬¬¬¬ Hvitvasking121201004421012750
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2020014554100201280
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1414012451100141400
¬¬ Bedrageri, i alt1 5051 50528661252664523561813101 5051 0334720
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende72721889231210107239330
¬¬¬ Bedrageri1 3051 30527491072363843131612801 3058864190
¬¬¬ Grovt bedrageri12812809102145311020128108200
¬¬ Underslag, i alt32132104354566562291203211961250
¬¬¬ Underslag218218041494036351250218122960
¬¬¬ Grovt underslag103103025162927177010374290
¬¬ Økonomisk utroskap38380011149850383620
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1414001424210141400
¬¬ Regnskapsovertredelse597597021543176197122420597515820
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1515000044520151500
¬¬ Skatt og avgift62662601627117237169690626563630
¬¬¬ Skattesvik113113002419423016011310490
¬¬¬ Grovt skattesvik880000223108800
¬¬¬ Annet, skatt og avgift5055050142396193136520505451540
¬¬ Tolloven16 25216 208325751 0161 7703 6353 6213 0022 5574413 11510 2322 8833 137
¬¬¬ Smugling16 00815 964325489991 7393 5633 5692 9752 5394412 87110 0122 8593 137
¬¬¬ Annet, tolloven2442440271731725227180244220240
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd3131023386450312650
¬ Eiendomsskade618618731051211021097517160618541770
¬¬ Skadeverk, i alt604604721021191001057317160604530740
¬¬¬ Mindre skadeverk7272111115313142307257150
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning2828445266100282260
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)110000010001100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk43437710177130433490
¬¬¬ Skadeverk48248251799892815612130482432500
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning212212173856393620420212194180
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel138138122725242618330138119190
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk132132221417291918580132119130
¬¬¬ Grovt skadeverk5050101265113300504190
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning464610965113200463790
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel440300001004400
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1414132242000141130
¬ Vold og mishandling5 1625 1623716258277341 13589542215305 1624 4447180
¬¬ Voldslovbrudd3 5653 5652314656185407895802558703 5652 9895760
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt1 7981 7981352262762534033141405101 7981 5162820
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 7011 7011272182562323843021315101 7011 4272740
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse97978820211912900978980
¬¬¬ Kroppsskade, i alt77677656137201131142743140776717590
¬¬¬¬ Kroppsskade71071052127187119126672840710661490
¬¬¬¬ Grov kroppsskade666641014121673006656100
¬¬¬ Drap2424002369310241770
¬¬¬ Drap, forsøk1717151322210171610
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død72720875151581407262100
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade39390441973110393450
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3333043468530332850
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt26226213112291923660262207550
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner21421413102075713130214168460
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner484800121621530483990
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann61161138851201231287335906114501610
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd550100210105410
¬¬ Trusler, i alt876876577710811720118798310876826500
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)550011010205410
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann5252041210137510524840
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler81981957739510618817993280819774450
¬¬ Ran og utpressing219219424944304113000219202170
¬¬¬ Ran15315339362813289000153143100
¬¬¬ Grovt ran57572121514113000575250
¬¬¬ Utpressing660113010006510
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing331000200003210
¬¬ Tvang1919544141000191630
¬¬ Frihetsberøvelse28280312444100282710
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1717000236510171160
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse435435362740399210463340435371640
¬¬ Menneskehandel220010100002110
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling110001000001100
¬ Seksuallovbrudd8018015079927416218285770801780210
¬¬ Voldtekt, i alt1801802128222032361110018017370
¬¬¬ Voldtekt1681681826191930351110016816440
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år88881616761414780888440
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder808021012131621420808000
¬¬¬ Grov voldtekt121232312100012930
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder121232312100012930
¬¬ Voldtekt, forsøk770111220007700
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1717100126340171610
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år79791132114148260797720
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående220000020002200
¬¬ Seksuell handling90908813617205130908910
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5858655313142100585710
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke3232238346330323200
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1641641416141330392612016416130
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)330000111003300
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1611611416141329382512016115830
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd262262513211965693832026225570
¬ Rusmiddellovbrudd17 86817 8688072 5053 1813 0093 9402 5021 384540017 86815 0512 8170
¬¬ Narkotikalovbrudd12 82712 8277381 9942 5272 3352 8821 579671101012 82710 8371 9900
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 5085 5085521 1641 2259169624562052805 5084 4631 0450
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 4543 454476854817509500198881203 4542 7507040
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 0542 054763104084074622581171602 0541 7133410
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 3197 3191868301 3021 4191 9201 1234667307 3196 3749450
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 5456 5451858051 2151 2551 6589623996606 5455 6568890
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven774774125871642621616770774718560
¬¬ Doping42742753682113124501250427388390
¬¬¬ Doping, legemiddelloven6464261715185100646040
¬¬¬ Doping, straffeloven3633633306598106451150363328350
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 1304 1304833549049887081565242204 1303 4436870
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 9233 9234832347148382976060640303 9233 2466770
¬¬¬ Promillekjøring, annet2072070121915415546190207197100
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt39539515138715135393880395322730
¬¬¬ Alkohollovovertredelse39539515138715135393880395322730
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd8989121112291911408961280
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 4548 4543071 0961 5081 5231 8371 18664435308 4547 4391 0150
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 4544 45410351784581693162337424504 4543 9984560
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 0383 038444216976476223611875903 0382 8242140
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 1111 1117142259244224138722501 1111 070410
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 1401 14015146253242257140691801 1401 0341060
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse787787221331851611418346160787720670
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 4161 416599614816930926218718601 4161 1742420
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted3433432544445283572990343320230
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5265261831637310310771600526496300
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning54754716214144123988711705473581890
¬¬ Myndighetskrenkelse3 0413 041784075535617064352168503 0412 6723690
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 3112 311653644644084773091586602 3112 0522590
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann52852816761091091116627140528475530
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann3353358477067744217100335305300
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann193193829394237241040193170230
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 7831 783492883552993662431315201 7831 5772060
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet2092092532393342251120209155540
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1141141471626262212011494200
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 2811 28121243297227249144752501 2811 1761050
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring113113015143633159011310490
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning6666287913158406648180
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage143143121822302228830143103400
¬¬¬¬ Uriktig forklaring9393711151917213009372210
¬¬¬¬ Uriktig anklage505057711575305031190
¬¬¬ Utlendingslovgivning508508014521071869247100508459490
¬¬¬¬ Innreiseforbud2132130624528735900213198150
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1616011262400161330
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning279279072753935534100279248310
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet220010000102200
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse777711114162163507756210
¬¬ Integritetskrenkelse959959126172110146200128542309597691900
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse81481411615498112171105391908146391750
¬¬¬¬ Dokumentfalsk6006004550801071649938170600510900
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk542542374273991508936160542466760
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet5858887814102105844140
¬¬¬¬ Pengefalsk1313234211000131030
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)16161051000000161240
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)997200000009630
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)773310000007610
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse185185599613365120185107780
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1121121071029271982011210390
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted98987710262415720989080
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1414300334100141310
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred220010001002200
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering770011103107700
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse24240110414310241860
¬ Trafikkovertredelse199 266198 8701 2479 11913 13717 97339 26448 76336 53332 834396193 525142 71650 8095 741
¬¬ Veitrafikkovertredelse199 108198 7121 2379 11113 11517 95739 22548 72936 51032 828396193 367142 56650 8015 741
¬¬¬ Uten gyldig førerkort3 9963 99626328337050094784646132603 9963 5524440
¬¬¬ Ulovlig hastighet157 543157 1482256 3039 53213 02729 44039 10230 63728 882395152 272111 17341 0995 271
¬¬¬ Personskade1 1051 105341241009615920415523301 1057813240
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse36 46436 4637152 4013 1134 3348 6798 5775 2573 387135 99427 0608 934470
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning15815810822163934236015815080
¬ Annet lovbrudd1 0431 04320461049619722219416401 0438881550
¬¬ Natur- og miljølovbrudd9089082039778416219517715409087691390
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd300300462010496269800300284160
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd608608163357741131331087406084851230
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning313100001011820313100
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning104104072712251698010488160

Tabell 15 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Straffede personer
I alt259 6566 39120 0536185 16280117 8688 454199 2661 043
Hele landet243 6935 29515 4165945 04778416 6797 603191 304971
Østfold14 5983041 060343064593044611 42548
Akershus27 2816371 59760447561 99770621 71467
Oslo26 0021 0111 799123783782 43896718 75251
Hedmark7 74214147321139275632016 15225
Oppland8 27711035210134204842056 92636
Buskerud13 602282815392542890245210 78842
Vestfold14 5822561 035372914498732911 57429
Telemark10 34918867523197236032988 31131
Aust-Agder7 81411437414147194042196 48340
Vest-Agder10 21626264236245327843807 78649
Rogaland23 9605261 63733432731 67282118 69373
Hordaland25 9745321 35342453561 25763621 57966
Sogn og Fjordane4 73450204975132971293 93126
Møre og Romsdal11 40818869219209506384349 10474
Sør-Trøndelag (-2017)13 029289868322257685537210 26745
Nord-Trøndelag (-2017)4 4099546311107342931883 19919
Nordland9 01514867121266468163976 56189
Troms - Romsa7 19210642321197384802435 61272
Finnmark - Finnmárku3 435552518138262781802 41089
Svalbard7101201020
Norge, uoppgitt fylke6603200000340
Utlandet, uten oppgitt fylke11 2291803 84751952951126 7633
Uoppgitt fylke4 7349167901996128947391 19969
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt60,671,494,690,141,210,194,171,9846,560,24
Hele landet56,941,243,600,141,180,183,901,7844,700,23
Østfold60,901,274,420,141,280,193,881,8647,660,20
Akershus57,121,333,340,130,940,124,181,4845,460,14
Oslo47,581,853,290,231,430,144,461,7734,310,09
Hedmark47,050,862,870,130,840,163,421,2237,390,15
Oppland52,170,692,220,060,840,133,051,2943,650,23
Buskerud59,531,233,570,171,110,123,951,9847,220,18
Vestfold71,911,265,100,181,430,224,871,6257,070,14
Telemark71,881,314,690,161,370,164,192,0757,730,22
Aust-Agder82,561,203,950,151,550,204,272,3168,500,42
Vest-Agder69,091,774,340,241,660,225,302,5752,650,33
Rogaland63,751,404,360,091,150,194,452,1849,730,19
Hordaland61,701,263,210,101,080,132,991,5151,260,16
Sogn og Fjordane52,810,562,280,100,840,153,311,4443,850,29
Møre og Romsdal52,360,863,180,090,960,232,931,9941,780,34
Sør-Trøndelag (-2017)50,441,123,360,120,870,293,311,4439,750,17
Nord-Trøndelag (-2017)39,420,854,140,100,960,302,621,6828,600,17
Nordland44,770,743,330,101,320,234,051,9732,590,44
Troms - Romsa52,760,783,100,151,450,283,521,7841,170,53
Finnmark - Finnmárku54,530,873,980,132,190,414,412,8638,261,41
Svalbard....................
Norge, uoppgitt fylke....................
Utlandet, uten oppgitt fylke....................
Uoppgitt fylke....................

Tabell 16 
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt259 656259 2163 45414 86221 00026 69052 88959 56143 49937 261440
Hele landet243 693243 6563 35814 37519 64124 49749 03355 93940 87135 94237
Østfold14 59814 5972058081 1551 3302 8433 5712 4652 2201
Akershus27 28127 2773421 4531 7682 2574 9336 9305 0894 5054
Oslo26 00225 9914179261 7903 1336 4425 7004 0083 57511
Hedmark7 7427 7411024786466901 3431 7851 4271 2701
Oppland8 2778 2771135496987261 4121 9841 5001 2950
Buskerud13 60213 6021497741 0181 3502 6673 2082 3072 1290
Vestfold14 58214 5811077521 1261 3492 7433 3232 6742 5071
Telemark10 34910 3491296038369841 7972 2971 9411 7620
Aust-Agder7 8147 811923955536791 4721 7811 4051 4343
Vest-Agder10 21610 2152257128731 0612 0342 2891 6321 3891
Rogaland23 96023 9553331 5602 1112 7365 5035 2593 5482 9055
Hordaland25 97425 9713311 3401 9852 5855 6596 0694 3043 6983
Sogn og Fjordane4 7344 733633404183778941 0878576971
Møre og Romsdal11 40811 4081537709721 1942 2462 5121 8371 7240
Sør-Trøndelag (-2017)13 02913 0281928391 1371 4122 4922 9952 1571 8041
Nord-Trøndelag (-2017)4 4094 409863674684707629027356190
Nordland9 0159 0151378699639961 6931 8451 4141 0980
Troms - Romsa7 1927 1911035366907281 4161 6561 1099531
Finnmark - Finnmárku3 4353 435793034294206617314563560
Svalbard77001321000
Norge, uoppgitt fylke6662014171914614
Utlandet, uten oppgitt fylke11 22910 826722377041 2562 5262 7582 1121 161403
Uoppgitt fylke4 7344 734242506559371 3308645161580
¬ Alle lovbruddsgrupper (ekskl. Trafikkovertredelse)
I alt60 39060 3462 2075 7437 8638 71713 62510 7986 9664 42744
Hele landet52 38952 3832 1755 3746 9717 33211 4249 1505 9364 0216
Østfold3 1733 1731143044083666576473962810
Akershus5 5675 5672786576917531 1429666344460
Oslo7 2507 2503895748501 2021 7531 2247824760
Hedmark1 5901 590631602151923283031901390
Oppland1 3511 35168154188179276239151960
Buskerud2 8142 814942873514026024883312590
Vestfold3 0083 007652834083826225233943301
Telemark2 0382 038931892602343923532752420
Aust-Agder1 3311 331411341701992912341341280
Vest-Agder2 4302 4291333283603154823942531641
Rogaland5 2675 2661925767658081 2458745122941
Hordaland4 3954 3951894105496131 0998005022330
Sogn og Fjordane803803411161088818711891540
Møre og Romsdal2 3042 304802283313455213892521580
Sør-Trøndelag (-2017)2 7622 7621132834134135214893192110
Nord-Trøndelag (-2017)1 2101 210611401721402062171501240
Nordland2 4542 454653103703255273962741870
Troms - Romsa1 5801 580681531972153633001631210
Finnmark - Finnmárku1 0251 0252888162148202188131780
Svalbard55001121000
Norge, uoppgitt fylke32290021267203
Utlandet, uten oppgitt fylke4 4664 42881513255951 1491 09777732638
Uoppgitt fylke3 5353 535242185677901 052551253800
¬ Trafikkovertredelse
I alt199 266198 8701 2479 11913 13717 97339 26448 76336 53332 834396
Hele landet191 304191 2731 1839 00112 67017 16537 60946 78934 93531 92131
Østfold11 42511 424915047479642 1862 9242 0691 9391
Akershus21 71421 710647961 0771 5043 7915 9644 4554 0594
Oslo18 75218 741283529401 9314 6894 4763 2263 09911
Hedmark6 1526 151393184314981 0151 4821 2371 1311
Oppland6 9266 926453955105471 1361 7451 3491 1990
Buskerud10 78810 788554876679482 0652 7201 9761 8700
Vestfold11 57411 574424697189672 1212 8002 2802 1770
Telemark8 3118 311364145767501 4051 9441 6661 5200
Aust-Agder6 4836 480512613834801 1811 5471 2711 3063
Vest-Agder7 7867 786923845137461 5521 8951 3791 2250
Rogaland18 69318 6891419841 3461 9284 2584 3853 0362 6114
Hordaland21 57921 5761429301 4361 9724 5605 2693 8023 4653
Sogn og Fjordane3 9313 930222243102897079697666431
Møre og Romsdal9 1049 104735426418491 7252 1231 5851 5660
Sør-Trøndelag (-2017)10 26710 266795567249991 9712 5061 8381 5931
Nord-Trøndelag (-2017)3 1993 199252272963305566855854950
Nordland6 5616 561725595936711 1661 4491 1409110
Troms - Romsa5 6125 611353834935131 0531 3569468321
Finnmark - Finnmárku2 4102 410512152672724595433252780
Svalbard22000200000
Norge, uoppgitt fylke34330125137411
Utlandet, uten oppgitt fylke6 7636 39864863796611 3771 6611 335835365
Uoppgitt fylke1 1991 19903288147278313263780
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt60,6760,5617,8674,1876,1273,6376,2579,8165,7432,51..
Hele landet56,9456,9317,3671,7571,2067,5870,6974,9661,7631,36..
Østfold60,9060,8918,3971,9284,1880,2582,5083,1762,7831,54..
Akershus57,1257,1114,5163,7765,6668,8464,8673,1564,1437,09..
Oslo47,5847,5623,6846,0946,5043,4051,9861,5955,3532,72..
Hedmark47,0547,0414,0163,3268,9063,9664,3365,1252,5923,46..
Oppland52,1752,1715,6876,1572,7068,5669,8073,2657,5525,55..
Buskerud59,5359,5314,6275,8379,0579,9074,4877,4963,4332,89..
Vestfold71,9171,9011,4878,0295,7396,0193,3593,6380,1041,95..
Telemark71,8871,8819,8589,2595,6596,6993,7592,9482,8839,60..
Aust-Agder82,5682,5319,7185,3993,2499,20103,77108,8794,1652,89..
Vest-Agder69,0969,0830,6890,8484,5387,6187,2090,5071,6335,74..
Rogaland63,7563,7317,8182,6483,2680,4180,5478,9862,8533,19..
Hordaland61,7061,6917,1265,8366,9066,6179,3784,7869,5334,23..
Sogn og Fjordane52,8152,8013,8973,0772,2161,0073,9275,5958,9325,37..
Møre og Romsdal52,3652,3614,6172,7872,5273,0669,5769,2454,0626,71..
Sør-Trøndelag (-2017)50,4450,4417,1668,3356,3856,8159,7268,6956,5727,19..
Nord-Trøndelag (-2017)39,4239,4215,2163,9765,8059,9051,6349,1941,0917,94..
Nordland44,7744,7714,5886,1875,6467,8663,3655,9643,1617,71..
Troms - Romsa52,7652,7516,4180,9771,6762,9769,6570,9652,8825,35..
Finnmark - Finnmárku54,5354,5325,7293,90100,8080,6975,9065,1145,5520,59..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
¬ Alle lovbruddsgrupper (ekskl. Trafikkovertredelse)
I alt14,1114,1011,4128,6728,5024,0519,6414,4710,533,86..
Hele landet12,2412,2411,2426,8225,2720,2316,4712,268,973,51..
Østfold13,2413,2410,2327,0629,7422,0819,0715,0710,093,99..
Akershus11,6611,6611,8028,8425,6622,9715,0210,207,993,67..
Oslo13,2713,2722,0928,5722,0816,6514,1413,2210,804,36..
Hedmark9,669,668,6521,1922,9317,8015,7111,057,002,57..
Oppland8,528,529,4421,3619,5816,9013,648,835,791,89..
Buskerud12,3212,329,2228,1227,2623,7916,8111,799,104,00..
Vestfold14,8314,836,9729,3634,6927,1921,1714,7411,805,52..
Telemark14,1614,1614,3127,9829,7522,9920,4514,2811,745,44..
Aust-Agder14,0614,068,7928,9728,6629,0720,5114,308,984,72..
Vest-Agder16,4316,4318,1441,8534,8626,0120,6615,5811,104,22..
Rogaland14,0114,0110,2730,5130,1723,7518,2213,139,073,36..
Hordaland10,4410,449,7720,1418,5015,8015,4111,178,112,16..
Sogn og Fjordane8,968,969,0424,9318,6614,2415,468,216,261,97..
Møre og Romsdal10,5710,577,6421,5524,7021,1116,1410,727,422,45..
Sør-Trøndelag (-2017)10,6910,6910,1023,0520,4816,6212,4911,228,373,18..
Nord-Trøndelag (-2017)10,8210,8210,7924,4024,1817,8413,9611,838,393,59..
Nordland12,1912,196,9230,7429,0622,1419,7212,018,363,02..
Troms - Romsa11,5911,5910,8323,1120,4618,6017,8512,857,773,22..
Finnmark - Finnmárku16,2716,279,1127,2738,0628,4323,1916,7513,094,51..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt46,5646,466,4545,5247,6249,5856,6065,3455,2128,65..
Hele landet44,7044,696,1244,9345,9347,3554,2262,7052,7927,85..
Østfold47,6647,668,1644,8654,4558,1663,4468,1052,6927,55..
Akershus45,4645,452,7234,9440,0045,8849,8562,9656,1533,42..
Oslo34,3134,291,5917,5224,4226,7537,8448,3644,5528,36..
Hedmark37,3937,385,3642,1245,9746,1648,6254,0745,5920,89..
Oppland43,6543,656,2554,7953,1251,6656,1564,4451,7623,66..
Buskerud47,2247,225,4047,7151,7956,1057,6765,7054,3328,89..
Vestfold57,0757,074,5148,6661,0468,8272,1878,8968,3036,43..
Telemark57,7357,735,5461,2865,9073,7073,3078,6671,1434,16..
Aust-Agder68,5068,4710,9356,4264,5870,1283,2694,5785,1848,17..
Vest-Agder52,6552,6512,5548,9949,6761,6066,5374,9260,5231,52..
Rogaland49,7349,727,5452,1353,0956,6662,3265,8553,7829,83..
Hordaland51,2651,257,3445,6948,3950,8263,9673,6061,4232,08..
Sogn og Fjordane43,8543,844,8548,1453,5546,7658,4667,3852,6723,40..
Møre og Romsdal41,7841,786,9751,2347,8351,9553,4358,5246,6424,26..
Sør-Trøndelag (-2017)39,7539,757,0645,2835,9040,2047,2357,4748,2124,01..
Nord-Trøndelag (-2017)28,6028,604,4239,5741,6242,0637,6737,3532,7114,34..
Nordland32,5932,597,6655,4446,5845,7143,6443,9534,7914,69..
Troms - Romsa41,1741,165,5857,8551,2044,3751,7958,1045,1122,13..
Finnmark - Finnmárku38,2638,2616,6066,6362,7352,2652,7048,3732,4716,08..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 17 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
Tallene ble endret 1. juni 2018.
2015
I alt259 6566 39120 0536185 16280117 8688 454199 2661 043
Alle verdensdeler245 6656 35615 0306175 15280017 8508 427190 3901 043
Europa239 3695 96214 5175734 78074516 9417 702187 1161 033
Norge210 8294 22510 2505204 30968114 2986 361169 291894
Danmark1 715291274300181441 28416
Island6761025212141225603
Sverige3 450121231147794171662 40510
Latvia83236158417381404867
Litauen4 21129881634633431512 53912
Polen7 8993401 920119696233734 49136
Romania1 92552622123871601368323
Storbritannia9342960330465486914
Tyskland1 2091691173102199628
Afrika2 43616817518199255563439511
Asia2 86417929617148252513341 6077
Amerika9054642624591466432
Oseania9110310112730
Statsløse146231511011725540
Uoppgitt13 845125 008000128 8220

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, antall reaksjoner og tidligere strafferegistrering.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Telleenheter: 

Straffereaksjon: Den enkelte strafferettslige avgjørelsen mot en enkelt fysisk eller juridisk person, rettskraftig avgjort og registrert i løpet av året. En person som er ilagt reaksjoner flere ganger i løpet av året, vil således inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

Begrepet straffereaksjon omfatter i statistikken forelegg eller forenklet forelegg på bot, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, fengselsstraff, samfunnsstraff, særreaksjon, ungdomsstraff, rettighetstap og straffutmålingsutsettelse.

Straffet person: Den enkelte fysiske person registrert med minst én straffereaksjon i løpet av året. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år telles dermed bare én gang. Selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre juridiske personer er ikke inkludert.

Utmålt straff: Målt i antall dager for betinget og ubetinget fengsel og antall kroner for bøter. I samtlige tabeller beregnet som gjennomsnitt per straffereaksjon av angitt type.

  

Inndeling av lovbrudd

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I grunnlagsregistrene for statistikken er det frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere både gamle og nye lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også «Standard klassifikasjoner» i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd).

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser på bakgrunn av politiets registreringer i statistikken over straffereaksjoner i hovedsak fra 1997 og fram til og med 2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i KLASS Om statistikken for statistikkårganger før 2015.

Hovedlovbrudd: Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet.

Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikken over straffede personer, og blir da representert med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

  

Egenskaper ved straffereaksjonene

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen, videre fordelt på tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Type reaksjon er i statistikken en kategorisering av de ulike straffereaksjonene basert på straffens innhold og rettsinstans.

De tre typene reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten er:

◦ forenklet forelegg (på bot, kun for mindre alvorlige trafikk- og tollovbrudd)

◦ forelegg (på bot)

◦ betinget påtaleunnlatelse

De fem hovedtypene av reaksjoner idømt av domstolen er

◦ bot

◦ samfunnsstraff

◦ betinget fengsel

◦ ubetinget fengsel

◦ særreaksjon eller annen type reaksjon

«Særreaksjon eller annen type reaksjon» inneholder videre undertypene forvaring, tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg samt «annen type reaksjon». «Annen type reaksjon» omfatter rettighetstap, straffutmålingsutsettelse, og ungdomsstraff (ny f.o.m. 2014), men disse er ikke spesifisert som egne undertyper i statistikken.

Domstolen kan også ilegge noen av reaksjonstypene i kombinasjon, for eksempel fengselsstraff i kombinasjon med bot, eller både ubetinget og betinget fengselsstraff. Enkelte typer kombinasjonsstraffer er ikke spesifisert i tabellene, men blir talt med under beslektede reaksjonstyper. For eksempel er ubetinget fengsel sammen med bot talt med i «Ubetinget fengsel og annen».

Straffeutmåling er i statistikkene oppgitt med antall dager ubetinget og betinget fengsel samt kroner i bøtestraff. Straffeutmåling er både presentert med tall for gjennomsnitt og fordelinger i grupperte tidslengder og pengebeløp. I disse tabellene er det også mulig å hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og fengselsstraff enn i tabellene som fordeler på type reaksjoner.

 

Mer om de ulike typer reaksjon

Ubetinget fengsel innebærer frihetsberøvelse i en anstalt under Kriminalomsorgen. I noen tilfeller regnes hele eller deler av den utmålte fengselsstraffen å være sonet i en forutgående varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se også statistikken over fengslinger).

Betinget fengsel (fullbyrdingsutsettelse) innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte straffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere vilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Bøtestraff kan gis som bot ved dom, forelegg, eller forenklet forelegg og innebærer at den straffede plikter å betale et oppgitt beløp som skal tilfalle statskassen. Bot ved om idømmes av domstol, forelegg ilegges av påtalejurist og forenklet forelegg av tjenestepersoner i politi og tollvesen.

Forvaring ble innført som særreaksjon fra 1. januar 2002. Forvaring kan idømmes når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og innebærer en tidsubestemt frihetsberøvelse i tilrettelagt avdeling under Kriminalomsorgen. Ved idømmelse settes en tidsramme, som vanligvis tilsvarer en ubetinget fengselsstraff, og i tillegg kan det settes en minstetid. Forvaringen kan imidlertid forlenges så lenge det er høy fare for gjentakelse og personen anses som en fare for samfunnet.

Tvungent psykisk helsevern og Tvungen omsorg ble innført som særreaksjoner 1. januar 2002 og kan kun ilegges utilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern kan gis personer som var psykotiske eller bevisstløse på gjerningstidspunktet. Tvungen omsorg kan gis til personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad. Det regionale helsevesenet har i begge tilfeller ansvar for gjennomføringen. Påtalemyndigheten må senest tre år etter rettskraftig dom begjære opphør, prøveløslatelse eller forlengelse av reaksjonen – og kan kun opprettholdes hvis det er fare for gjentagelse.

Samfunnsstraff erstattet fra 1. mars 2002 reaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn. Samfunnsstraffen kan bestå av samfunnsnyttig tjeneste på mellom 30 og 420 timer, program, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet. I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud.

Annen type reaksjon: Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraff på verdier for antall dager betinget fengsel. Rettighetstap er en egen form for straff som omfatter både tap av retten til retten til å inneha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet, og forbud mot kontakt med en bestemt person. Straffutmålingsutsettelse kan ilegges av domstol, tilsvarende fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) men uten at noen straff er utmålt (jf. betinget påtaleunnlatelse).

  

Egenskaper ved personene

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret: Angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i SSP (reaksjonsregisteret, tidligere strafferegisteret) er gitt til en person som allerede var registrert i SSP med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Kartleggingen er utført kun for straffereaksjoner hentet fra SSP (se «Produksjon»). Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk på denne måten betegnes derfor som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». Gitt reglene for hvilke straffereaksjoner som føres i SSP (se «Produksjon») utelukker dette personer som kun har blitt straffet for forseelse(r) med påtaleunnlatelse eller bøtestraff.

Nytt Reaksjonsregister (SSP3.0) og ikrafttredelsen av ny straffelov fra og med 1. oktober 2015 medførte vesentlige endringer i hva som registreres. SSB har imidlertid gjort egne tilpasninger i datagrunnlaget slik at 2015 statistikkene over tidligere registrering i reaksjonsregisteret er sammenliknbare med tidligere årganger.Se også «Datakilder og utvalg».

Alder: Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (første gjerningspunkt hvis flere er oppgitt). Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt. Ved forenklede forelegg finnes ikke opplysning om reaksjonsdato og alder beregnes da fra tidspunkt for rettskraft (i de fleste saker lik gjerningstidspunkt, men senere i saker basert på automatisk trafikkontroll).

Kjønn: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes kjønn registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. I datagrunnlaget fra registeret for Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklet forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Bosted: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes bosted registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger)

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken, med unntak av forenklede forelegg hvor slik informasjon mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. (se «Feilkilder og usikkerhet»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Standard klassifikasjoner

 

Lovbruddsgruppe (ny versjon fra og med 2015)

Type lovbrudd (ny versjon fra og med 2015)

Fylke (bosted)

Kjønn

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).

Statsborgerskap og Verdensdel

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer som FN (UNODC) og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Både rådata fra Politiets IKT-tjenester og Skattedirektoratet samt bearbeidet produksjonsdata lagres på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en oversikt over ileggelse av formell straff i Norge, hyppigheten av ulike typer straffereaksjoner og straffeutmåling ved ulike typer lovbrudd. Den skal også gi informasjon om sentrale kjennetegn ved de straffede personene. Statistikk over straffereaksjoner er finansiert av Finansdepartementet gjennom statsoppdraget (gitt i statsbudsjettet vedtatt av Stortinget).

Statistikk over idømte forbrytelsessaker (tidligere "Justitssager") har vært utarbeidet i ulike former siden 1835, og av SSB siden 1883. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker (den gang "offentlige Politisager"), og fra 1923 påtaleunnlatelser. Med overgangen fra manuelt til digitalt strafferegister (SSP) som statistikkgrunnlag fra 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker også del av statistikken, samt reaksjoner for brudd på den militære straffelov (se historisk arkiv og Historisk statistikk 1994). Med denne omleggingen ble også påtaleunnlatelser uten vilkår definert ut av statistikken.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som innebar nye uttrekkskriterier og innhenting av individuelle oppgaver for alle forseelsessaker fra de nye digitale bøteregistrene, ikke bare forbrytelsessaker fra strafferegisteret. Med tilgang til politiets lovbruddskoder for hele datamaterielat ble det nå også tatt i bruk en felles inndeling i ti «lovbruddsgrupper», utover de to tradisjonelle inndelingene etter straffelovens kapitler (fra 1923 til 1992 hadde det også eksistert en annen inndeling i fire grupper).

Fra 1957 er det publisert faste tabeller for gjennomsnittlig utmålt straff (dager fengsel, kroner bot) for forbrytelser, og for forseelser fra 1997. Fra 2003 er det publisert tabeller for statistikkenheten «straffede personer» (hver person talt kun en gang per år, uavhengig av antallet reaksjoner). Fra og med årgangen 2005 er denne statistikkenheten videreutviklet og utgitt med flere sammenliknbare tidsserier.

For 2015-årgangen er statistikken basert på data fra både det tidligere (SSP2.0) og det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0). Data fra det nye reaksjonsregisteret er tatt i bruk for reaksjoner registrert fra og med den 1. oktober 2015, samtidig med ikrafttredelse av straffeloven av 2005. Statistikken for 2015 er ellers produsert så likt som foregående årganger som mulig.

Den nye straffeloven medførte en omlegging av SSBs lovbruddsindelinger, med ni nye «lovbruddsgrupper» og totalt 150 unike «typer lovbrudd». I tillegg opphørte skillet mellom forbrytelser og forseelser. Skillet har fram til dette vært helt grunnleggende for statistikken over straffereaksjoner, og medfører derfor endringer i nesten samtlige av de faste tabellene. Med bortgangen av forbrytelser som kategori opphører sammenlignbarheten for en rekke aspekter ved statistikken, helt tilbake til 1835. Les mer om disse endringene i «Definisjoner» av lovbrudd og i artikkelen «De nye kriminalstatistikkene».

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre deler av justissektoren. Statistikken tjener som grunnlag for informasjon om tilstanden og utviklingen innen strafferettsapparatet. Statistikken gir kun opplysninger om forhold som har ført til en formell straffereaksjon og angir ikke den totale utbredelsen av straffbare forhold begått i befolkningen som helhet eller i bestemte deler av den.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med egen statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbrudd og fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt før det er ferdig etterforsket og ilagt eventuell strafferettslig reaksjon. Fengsling kan inntreffe både før straff er idømt (varetekt) eller lenge etter (såkalt «soningskø»), og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt, men senere frifunnet i retten. Enhetene som telles er også ulikt konstruert i de forskjellige statistikkene. Tabellene under straffereaksjoner er derfor ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

  

Relatert ekstern statistikk

Administrative gebyrer, sanksjoner og andre formelle konsekvenser av lovbrudd (som parkeringsbøter, tilleggsskatt, utvisning fra landet eller utestengning fra visse type arbeidsplasser) samt visse strafferettslige reaksjoner (som ubetinget påtaleunnlatelse, inndragelse eller overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a) inngår ikke i SSBs statistikk over straffereaksjoner. Statistikk over noen av disse reaksjonene er tilgjengelig fra andre instanser:

Domstoladministrasjonen har statistikk for domstolenes saksavvikling, både i sivile og strafferettslige saker. Politiet har statistikk over inndragning av utbytte og gjenstander i sine periodevise Kommenterte Strasak-tall. Konfliktrådet har statistikk og årsrapporter med tall for meglingssaker, samt ungsomsstraff/-oppfølging og (aldersubestemt) oppfølging i Konfliktråd. Utlendingsdirektoratet har ansvar for offisiell statistikk over utvisninger på grunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven.

Lovhjemmel

Utlevering av opplysninger til SSB skjer med grunnlag i statistikkloven (1989) § 2-2 jf. § 3-2 og politiregisterloven (2010) § 30 jf. § 9.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter rettskraftige strafferettslige reaksjoner registrert i løpet av statistikkåret. Det vil si at alle ankemuligheter må være uttømt og at registerbehandler har ført saken inn i det aktuelle registeret for å komme med i statistikken for samme år (unntak for data fra Det sentrale bøteregisteret der kriteriet kun er at straffereaksjonen er rettskraftig i løpet av statistikkåret).

Av alle de strafferettslige reaksjonene (se straffeloven 2005, kap.5) inneholder statistikken betinget påtaleunnlatelse, bot ved forelegg eller forenklet forelegg og dom på bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengsel, forvaring (tidligere sikring), tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, rettighetstap eller straffutmålingsutsettelse. Dette innebærer at samtlige reaksjoner definert som «straff» i straffeloven (§29) er med i statistikken. Visse «andre strafferettslige reaksjoner» (strl. §30) er imidlertid ikke med. Det gjelder påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragning, overføring til konfliktråd, straffeutmålingsfrafall og tap av retten til å føre motorvogn – vel å merke med mindre disse er gitt i kombinasjon med noen av de inkluderte straffereaksjonene.

Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i reaksjonsregisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Rapporteringsenheter er Politiets IKT-tjenester (PIT) for BOT- og SSP-data og Statens innkrevingssentral (under Skattedirektoratet) for forenklede forelegg.

Datakilder og utvalg

Hovedkilde for de fleste typer straffereaksjoner er Reaksjonsregisteret, tidligere Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP), eid av Politidirektoratet. Kripos er behandlingsansvarlig for reaksjonsregisteret og er kilden når SSB innhenter tilleggsopplysninger om enkeltsaker.

Fra 1. oktober 2015 tok politiet i bruk ett nytt reaksjonsregister (SSP 3.0), samtidig med ikrafttredelse av ny straffelov (vedtatt i 2005) og ny politiregisterforskrift §44-4 (jf. politiregisterloven § 9) med et utvidet mandat for registrering av strafferettslige reaksjoner. I henhold til den tidligere strafferegistreringsloven § 1. ble kun forbrytelsessaker samt domstolsavgjørelser (unntatt forseelsessaker avgjort med bot) registrert i SSP. I det nye reaksjonsregisteret føres alle strafferettslige reaksjoner unntatt forenklede forelegg.

Opplysninger om betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt ved forelegg eller dom, hentes i tillegg fra Det sentrale bøteregisteret (BOT), eid av Politidirektoratet. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret ble endret og utvidet fra og med årgang 2012 (se også Sammenlignbarhet over tid og sted).

Data om forenklede forelegg hentes fra et register for innkreving av straffekrav (SIRI) ved Statens innkrevingssentral (SI), eid av Skattedirektoratet.

I bearbeidingen av statistikken tillegges opplysninger om kjønn, bosted og statsborgerskap fra Det sentrale folkeregisteret (DSF) via Befolkningsregisteret til SSB (BeReg). Produksjonsfiler for tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner benyttes for historisk dublettkontroll. For beregninger av tall relative til befolkningsstørrelse benyttes befolkningsstatistikk fra SSB.

Statistikken er basert på fulltelling av straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se «Omfang».

Datainnsamling, editering og beregninger

Materialet innhentes fra rapporteringsenhetene (PIT og Skattedirektoratet) i elektronisk form etter årets utløp. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes vanligvis fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med behandlingsansvarlige for registrene.

Reaksjoner som omfatter bot sammen med fengselsstraff eller samfunnsstraff inngår i to av registrene statistikkmaterialet er hentet fra; SSP og BOT. I SSP vises reaksjonens eksakte sammensetning, mens BOT bare viser at reaksjonen omfatter bot. Dersom en sak i SSP og en sak i BOT er identiske mht. opplysninger om fødselsnummer, domsmyndighet, rettskraftdato, type lovbrudd og botens størrelse, blir saken i BOT ikke tatt med i statistikkmaterialet.

Fram til 1. oktober 2015 ble ikke betingede påtaleunnlatelser, forelegg eller dommer på kun bot gitt for forseelser registrert i SSP, og informasjon fra bøteregisteret blir derfor innhentet. Fra og med 1. oktober 2015 blir alle reaksjoner unntatt forenklet forelegg registrert i det nye SSP, og bearbeidingen av statistikkmaterialet er derfor utvidet med ytterligere kontroll av dobbeltregistreringer av de samme sakene.

Opplysning om personers statsborgerskap, bosted, kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er disse opplysningene tillagt slik de var registrert i Det sentrale folkeregisteret i statistikkåret. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger som er registrert av politiet i Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister (SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). Bla annet på grunn av doble statsborgerskap er det en viss diskrepans mellom statsborgerskap registrert av politiet og registrert i folkeregisteret som ikke grunner i feilregistrering. Folkeregisteret viser norsk statsborgerskap hvis personen har det.

Også konstruksjonen av statistikkenheten «straffet person» er noe ulik for personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret. Personer blir identifisert ved hjelp av unike FNR der dette finnes. For personer uten FNR blir personer identifisert ved unik sammensetning av fødselsdato og fullt navn.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Tall for straffede personer per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

Siden statistikken inneholder personer som ikke er bosatt i Norge, vil tall per 1000 innbygger (basert på offisiell folkemengde) ikke representere en presis rate for antall bosatte personer innenfor ulike kategorier. For utenlandske statsborgere utgjør ikke-bosatte en stor andel og beregning per innbygger er ikke brukt i tabeller med statsborgerskap.

For beskrivelse av SSBs kontroller bearbeidingsrutiner, se eget punkt for «Relevant dokumentasjon».

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Datagrunnlaget for statistikken inneholder personopplysninger med informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive (jf. personopplysningsloven § 2). SSB forvalter derfor disse data med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Prikking av celler med få enheter er normalt ikke nødvendig av hensyn til anonymisering. Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det imidlertid en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For historisk statistikk før 1978, se eget punkt over om «Formål og historie». Ved anvendelse av historiske tidsserier er det nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlige utgivelsene av statistikken (se eldre arkiv).

Etter omlegging av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært straffereaksjon registrert i statistikkåret, mot tidligere reaksjon rettskraftig avgjort i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Hoveddelen av dette etterslepet ble før 1997 fanget opp ved å vente med innhenting og bearbeiding av data til flere måneder inn i året etter. Det er imidlertid hvert år en rest av saker som registreres inn i SSP mer enn ett år etter avgjørelsesdato (se tabell 1). Disse ble ikke fanget opp i like stor grad slik praksis var før 1997.

Tabell 1: Antall saker hentet fra SSP, og andel saker etter år for avgjørelse

Statistikkår

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SSP-saker i statistikkår

38863

37789

40787

36912

38521

39762

35568

Andel saker avgjort i statistikkår

83 %

83 %

80 %

81 %

83 %

79 %

78 %

Andel saker avgjort i året før statistikkår

17 %

15 %

19 %

19 %

16 %

20 %

21 %

Andel saker avgjort mer enn ett år før statistikkår

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

At uttrekkskriteriet for hovedenheten siden 1997 er registrert (og ikke rettskraftig) reaksjon gjør i stedet statistikken sårbar for uregelmessig registrering. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med endringer i antall avsagte reaksjoner. Dette har blant annet påvirket antallet reaksjoner i statistikken for 2001 og 2002 (se Straffereaksjoner 2002). I 2007 ble det registrert rundt 2 000 flere reaksjoner for forbrytelser enn tidligere år på grunn av etterregistreringer (se tekstboks i Straffereaksjoner 2007). En endring i registreringspraksis de siste tre månedene av 2015 har anslagsvis ført til 2 800 flere reaksjoner sammenlignet med registreringspraksis for årene 2010-2014, og gjelder spesielt for betinget og ubetinget fengsel (se tekstboks i artikkel for Straffereaksjoner 2015).

Statistikken fra og med 1997 er for øvrig i stor grad sammenliknbar med statistikken for tidligere år når det gjelder reaksjoner for forbrytelser. Overgangen til å bruke kildematerialets opplysning om hovedlovbrudd kan ha svekket sammenliknbarheten for denne variabelen, men i store trekk ser det ikke ut til at noe slikt har skjedd. Reaksjoner for forseelser er mindre sammenliknbar før og etter 1997 enn det som er tilfellet for forbrytelser. Fram til tidlig 1990-tall var statistikken over reaksjoner for forseelser basert på summariske oppgaver fra politikamrene. Overgangen til registerdata fra STRASAK viste seg å være problematisk, og som det framgår av de årlige publikasjoner i perioden 1988-1996 måtte SSB finne ulike løsninger for å kunne opprettholde en årlig statistikk over reaksjoner for forseelser. Likevel er det grunn til å anta at statistikken er sammenliknbar før og etter omleggingen når det gjelder gjerningssted, type reaksjon og i grove trekk type lovbrudd.

Med omleggingen i 1997 ble det tatt i bruk samme kodesystem for lovbrudd som nyttes i kriminalstatistikken forøvrig (STRASAK-koder). Det ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i typer lovbrudd. En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet var allerede tatt ut i 1992 fordi definisjonene ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne.

Straffereaksjoner for forbrytelser med fordeling etter statsborgerskap er tilgjengelig fra NOS Kriminalstatistikk 1978, men på grunn av manglende opplysninger ikke sammenlignbare før 1991, da opplysninger om statsborgerskap fra Det sentrale personregisteret ble supplert med politiets registrereringer.

For årgangen 2005 er statistikkenheten «straffede personer» videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og Kriminalstatistikkens tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Tabeller publisert i Statistikkbanken har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Tall i Statistikkbanken finnes per i dag kun tilbake til 2002, og 2005 for enheten «straffede personer».

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet.

Overgang til nytt reaksjonsregister (SSP3.0) 1. oktober 2015 medførte en betydelig endring i hvor raskt saker registreres inn. Den nye registreringspraksisen innebærer at informasjonen om straffereaksjonene, særlig de rettskraftige dommer etter større straffesaker, leveres mer direkte fra STRASAK (politiets straffesaksregister) til SSP3.0 av politiet og påtalemyndigheten. Dette medførte at Kripos sin tidligere oppgave med manuell innregistrering i SSP ble kraftig redusert. I løpet av de siste 3-4 månedene av 2015 kunne derfor Kripos registrere inn det etterslepet av saker som de normalt har hatt i alle tidligere år. På grunn av dette inneholder statistikken for 2015 relativt mange flere straffereaksjoner fra SSP, som da gir klare tidsbrudd for flere deler av statistikken. Se mer om denne endringen i Straffereaksjoner 2015.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistisk sentralbyrå har ingen mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte registre. Partielle frafall forekommer, særlig for forenklede forelegg mot utenlandske statsborgere (hentet fra SIRI) der fødselsdato, kjønn eller bosted ikke nødvendigvis blir registrert. I SIRI inngår det imidlertid ingen opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, vil statsborgerskap være uoppgitt.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd er det i SSBs bearbeiding kun tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

I det tidligere strafferegisteret (SSP2.0) var hovedlovbruddet i den enkelte sak allerede valgt og registrert før SSB mottar grunnlagsdataene. Kripos gjør i sin registrering av hovedlovbruddene en vurdering av lovbruddenes grovhet ut fra lovens strafferamme, tilsvarende den vurderingen som SSB gjør ved hjelp av sin maskinelle tillegging av hovedlovbruddet. SSB har imidlertid ikke en god nok oversikt over hva som er praksis for registreringen av hovedlovbrudd i alle saker i SSP. Det kan derfor ikke utelukkes at registreringspraksisen er ulik SSBs praksis. Ved bruk av data fra det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0) fra og med 1.10.2015 tillegger SSB selv hovedlovbrudd.

 Som beskrevet over (se «Datainnsamling, editering og beregninger») er personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret konstruert og tillagt opplysninger på ulike måter. Når personer identifiseres ved hjelp av fødselsdato og navn i stedet for FNR er det en risiko for at feilstavelser og ulik bruk av navn kan føre til at en og samme person identifiseres som to personer i statistikken. Av alle straffereaksjonene utenom forenklet forelegg som ble gitt til en person i 2002 var 5 prosent gitt til en person uten gyldig FNR. I 2013 var andelen økt til 12 prosent.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB