398191
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
398191
statistikk
2019-12-12T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Straffereaksjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

64 301

straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) registrert i 2018

Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall
2018
Straffereaksjoner i alt270 337
Forenklet forelegg206 036
Straffereaksjoner unntatt forenklet forelegg64 301
Betinget påtaleunnlatelse3 992
Forelegg43 382
Bot ved dom alene1 495
Samfunnsstraff1 830
Betinget fengsel4 590
Ubetinget fengsel8 885
Særreaksjon eller annen type reaksjon127
Straffede personer i alt243 910

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2018
 
Alle typer reaksjoner270 3375 44022 1267335 47998016 5058 504209 3421 228
Betinget påtaleunnlatelse3 992981128104559431 27549533968
Forenklet forelegg206 036018 32900000187 7070
Forelegg43 3823 3641 8334771 6893248 4606 92819 2161 091
Bot ved dom1 495594828109919232168247
Samfunnsstraff1 8301213622045142502552761
¬ Samfunnsstraff alene1 6711053522043242401472711
¬ Samfunnsstraff og annen15916100190101850
Betinget fengsel4 59022637138499952 59315260412
¬ Betinget fengsel alene1 459141265263787142386663
¬ Betinget fengsel og bot3 1318510612121242 170665389
Ubetinget fengsel8 8856811 051542 0984463 4805495179
¬ Ubetinget fengsel alene5 497463863361 6893601 1594364829
¬ Ubetinget og betinget fengsel92511215315272782236480
¬ Ubetinget fengsel og annen2 46310635313782 09849270
Særreaksjon eller annen type reaksjon127841274213410
¬ Forvaring21003981000
¬ Tvunget psykisk helsevern406062710000
¬ Tvungen omsorg0000000000
¬ Annen type reaksjon6624338122410

Tabell 2 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2018
Alle lovbruddstyper270 3373 992206 03643 3821 4951 8304 5908 885127
 
¬ Eiendomstyveri5 44098103 364591212266818
¬¬ Tyveri, i alt5 42197803 349581212266818
¬¬¬ Mindre tyveri2 87381002 033290010
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 75078201 940270010
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1232809320000
¬¬¬ Tyveri1 92713601 24425731472993
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 1697708791323571182
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet24921012241232580
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1381105311224370
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig5870211512120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1420600150
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6620260711200
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy104703501411370
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel10260660310170
¬¬¬¬ Tyveri fra person158140876811311
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale61104520661
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)910300050
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1840722030
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1740422230
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)534028043140
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri700211210
¬¬¬ Grovt tyveri4669041238363364
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted782021222490
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet91106056721
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig209408025231463
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig155304015131173
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig38103099160
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig16001011130
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy42004013340
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person39101030340
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)900100080
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)500000050
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted25100030210
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri710102210
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1552303121043451
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil116170212931351
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1630200560
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2330801740
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel19301510000
¬ Annet vinningslovbrudd22 12612818 3291 833483623711 0514
¬¬ Heleri og hvitvasking3662401511124251292
¬¬¬ Heleri, i alt319230146102320961
¬¬¬¬ Heleri273230140101920601
¬¬¬¬ Grovt heleri46006040360
¬¬¬ Hvitvasking, i alt42103104321
¬¬¬¬ Hvitvasking1110310150
¬¬¬¬ Grov hvitvasking31000003271
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking500201110
¬¬ Bedrageri, i alt1 42249024552672326222
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende94707117620
¬¬¬ Bedrageri98437017432262053381
¬¬¬ Grovt bedrageri344500134212821
¬¬ Underslag, i alt2601609913340710
¬¬¬ Underslag1841609911936130
¬¬¬ Grovt underslag760000144580
¬¬ Økonomisk utroskap29002009180
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel800100250
¬¬ Regnskapsovertredelse41520027042830630
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd800011240
¬¬ Skatt og avgift230901137725690
¬¬¬ Skattesvik630024228270
¬¬¬ Grovt skattesvik24001004190
¬¬¬ Annet, skatt og avgift14390885513230
¬¬ Tolloven19 344818 3299161526680
¬¬¬ Smugling19 036618 3296411204440
¬¬¬ Annet, tolloven30820275322240
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd44203640020
¬ Eiendomsskade73310404772820385412
¬¬ Skadeverk, i alt7121020475281936493
¬¬¬ Mindre skadeverk1163607810001
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning461203400000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)18101610000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk522302800001
¬¬¬ Skadeverk54365039327928210
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning27329020514213100
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel186200135106780
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk841605331830
¬¬¬ Grovt skadeverk531040108282
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning37102075202
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1300201370
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk300002010
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade2120201259
¬ Vold og mishandling5 47955901 6891094514992 09874
¬¬ Voldslovbrudd3 83434801 150613273271 57942
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 09631201 14360951553265
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 92231001 14360711371992
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse174200024181273
¬¬¬ Kroppsskade, i alt6818041743853818
¬¬¬¬ Kroppsskade489704149313916
¬¬¬¬ Grov kroppsskade192100025714712
¬¬¬ Drap24000000159
¬¬¬ Drap, forsøk19000000145
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død530010017350
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade300000015150
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død23001002200
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2801300034152153
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2311300033151682
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner49000010471
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann63111020115924101
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd504000910261
¬¬ Trusler, i alt75679016812761192993
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)38472015392947731
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)13000002110
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann299404044531931
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler6030113317221
¬¬ Ran og utpressing2081000351213426
¬¬¬ Ran15900003379722
¬¬¬ Grovt ran42000024333
¬¬¬ Utpressing710000141
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000
¬¬ Tvang1000001081
¬¬ Frihetsberøvelse1620013460
¬¬ Omsorgs- og familieforhold15400000101
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse636125037135937581
¬¬ Menneskehandel400000040
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd9804303249429544621
¬¬ Voldtekt, i alt216000013517919
¬¬¬ Voldtekt192000013516014
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år11500001048912
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder77000031712
¬¬¬ Grov voldtekt24000000195
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)500000032
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder19000000163
¬¬ Voldtekt, forsøk500000230
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1000001090
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år911000710730
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående300000120
¬¬ Seksuell handling11020353316510
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år602021213400
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke500033213110
¬¬ Seksuelt krenkende atferd203180159331280
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)70904711660
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1339011222620
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd342220130315491212
¬ Rusmiddellovbrudd16 5051 27508 4601925022 5933 4803
¬¬ Narkotikalovbrudd11 0741 20006 8761414388671 5502
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 36092604 350771420
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 24665402 539500210
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 11427201 811271210
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 71427402 526644378631 5482
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 00927302 525643488039942
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven705101089605540
¬¬ Doping45314036541623310
¬¬¬ Doping, legemiddelloven1215011220200
¬¬¬ Doping, straffeloven3329025321621310
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 56023086438471 6951 8921
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 36420074734451 6451 8721
¬¬¬ Promillekjøring, annet196301174250200
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt27820024071460
¬¬¬ Alkohollovovertredelse27420024071420
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse400000040
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd14018011520410
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 50449506 928321551525494
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 55426904 0161401352631
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 4375902 302740110
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet8977088370000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus891170835370110
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse649350584300000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 11721001 714661351621
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted56660040632720410
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd79989063223631180
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning752610676110031
¬¬ Myndighetskrenkelse3 15412202 47216925513123
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 61210802 220158917973
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann576340483590000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann398240337370000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann178100146220000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 0367401 73799917973
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet242210209120000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1791601121049280
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3472901 255620001
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring217701571415330
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning51104143362
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage12770811328700
¬¬¬¬ Uriktig forklaring914030922530
¬¬¬¬ Uriktig anklage36305146170
¬¬¬ Utlendingslovgivning317601625341370
¬¬¬¬ Innreiseforbud1210020011180
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold500002120
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning19160160512170
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet1200910200
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse86107340080
¬¬ Integritetskrenkelse79610404401217491740
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse52163026957331440
¬¬¬¬ Dokumentfalsk47047024757301340
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk37631019247241180
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet9416055106160
¬¬¬¬ Pengefalsk400000220
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)371401400180
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1050300020
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)27901100160
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1020800000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2082901333912220
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1922601223911210
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem16301100110
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred18401100120
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering23201131240
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse26601610120
¬ Trafikkovertredelse209 342339187 70719 2166822766045171
¬¬ Veitrafikkovertredelse209 041333187 70718 9286762766035171
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 0709203 711815621190
¬¬¬ Ulovlig hastighet169 72620162 0006 3692882594633270
¬¬¬ Personskade9773308822913011
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 26818825 7077 9662781148700
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning3016028860100
¬ Annet lovbrudd1 2286801 0914711290
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 077590961391980
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd100000010
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd371220330160210
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd705370631231760
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning84307740000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning67605340310

Tabell 3 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2018
Alle typer reaksjoner
I alt270 337269 7593 98315 67621 32928 26355 00758 63847 11739 746578
Begge kjønn260 045260 0453 97715 50920 79127 25552 95056 21745 06638 2800
Menn199 537199 5373 30612 45216 49521 27940 61641 50433 94929 9360
Kvinner60 50860 5086713 0574 2965 97612 33414 71311 1178 3440
Uoppgitt kjønn10 2929 71461675381 0082 0572 4212 0511 466578
Betinget påtaleunnlatelse
I alt3 9923 9881 8534802552473843412192094
Begge kjønn3 9883 9881 8534802552473843412192090
Menn3 0093 0091 4513781981742652321491620
Kvinner979979402102577311910970470
Uoppgitt kjønn40000000004
Forenklet forelegg
I alt206 036205 9825238 24213 08019 46741 47347 94940 13735 11154
Begge kjønn196 268196 2685178 07512 54218 45939 41645 52838 08633 6450
Menn145 849145 8494646 0569 39413 68829 19532 72128 15826 1730
Kvinner50 41950 419532 0193 1484 77110 22112 8079 9287 4720
Uoppgitt kjønn9 7689 71461675381 0082 0572 4212 0511 46654
Forelegg
I alt43 38242 8811 1715 3745 7525 8928 9207 1194 9823 671501
Begge kjønn42 88142 8811 1715 3745 7525 8928 9207 1194 9823 6710
Menn36 10336 1039964 6104 9265 0857 5095 8914 1492 9370
Kvinner6 7786 7781757648268071 4111 2288337340
Uoppgitt kjønn501000000000501
Bot ved dom
I alt1 4951 4761814016721231330219413019
Begge kjønn1 4761 476181401672123133021941300
Menn1 3011 301161201501902742611781120
Kvinner1751752201722394116180
Uoppgitt kjønn1900000000019
Samfunnsstraff
I alt1 8301 830117280281321424265107350
Begge kjønn1 8301 830117280281321424265107350
Menn1 4811 48110924523626133019376310
Kvinner349349835456094723140
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt4 5904 5902084725736171 0558625362670
Begge kjønn4 5904 5902084725736171 0558625362670
Menn3 8273 8271824184725288956674332320
Kvinner763763265410189160195103350
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt8 8858 885366851 2101 4982 4141 7879353200
Begge kjønn8 8858 885366851 2101 4982 4141 7879353200
Menn7 8517 851346221 1091 3442 1251 5308012860
Kvinner1 0341 034263101154289257134340
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt1271275731192413730
Begge kjønn1271275731192413730
Menn116116543109239530
Kvinner1111301014200
Uoppgitt kjønn00000000000

Tabell 4 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2018
Alle lovbruddsgrupper
I alt270 3373 992206 03643 3821 4951 8304 5908 885127
Alle aldre 15 år og over269 7593 988205 98242 8811 4761 8304 5908 885127
15-17 år3 9831 8535231 171181172083657
18-20 år15 6764808 2425 3741402804726853
21-24 år21 32925513 0805 7521672815731 21011
25-29 år28 26324719 4675 8922123216171 4989
30-39 år55 00738441 4738 9203134241 0552 41424
40-49 år58 63834147 9497 1193022658621 78713
50-59 år47 11721940 1374 9821941075369357
60 år og over39 74620935 1113 671130352673203
Uoppgitt alder578454501190000
¬ Eiendomstyveri
I alt5 44098103 364591212266818
Alle aldre 15 år og over5 44098103 364591212266818
15-17 år6625000133061922
18-20 år37868022711820440
21-24 år48554028782025910
25-29 år6337203811120321152
30-39 år1 1997707881424562364
40-49 år1 0216007281122471530
50-59 år6407304889724390
60 år og over42277033254310
Uoppgitt alder000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt22 12612818 3291 833483623711 0514
Alle aldre 15 år og over22 08912718 3041 823473623711 0514
15-17 år9321422103303
18-20 år66365308821010170
21-24 år1 335151 03914613228740
25-29 år2 040181 553203558581450
30-39 år4 849293 760501131191053220
40-49 år5 170204 20545615861012870
50-59 år4 223113 671278743421701
60 år og over3 71673 50413041124360
Uoppgitt alder371251010000
¬ Eiendomsskade
I alt73310404772820385412
Alle aldre 15 år og over73310404772820385412
15-17 år946301910812
18-20 år1151408216570
21-24 år111208842762
25-29 år985066621081
30-39 år15470111855162
40-49 år93407044263
50-59 år48403321071
60 år og over2050820131
Uoppgitt alder000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 47955901 6891094514992 09874
Alle aldre 15 år og over5 47855901 6881094514992 09874
15-17 år507201094074832134
18-20 år6564802041297392533
21-24 år791210231880583867
25-29 år8223102421167654024
30-39 år1 15092035023719850313
40-49 år91410603042947863348
50-59 år4493401861611471514
60 år og over1892607710423481
Uoppgitt alder100100000
¬ Seksuallovbrudd
I alt9804303249429544621
Alle aldre 15 år og over9804303249429544621
15-17 år12727026222261212
18-20 år108402301416510
21-24 år1075032038581
25-29 år1081033115661
30-39 år1731072209845
40-49 år17320583120872
50-59 år1091048018510
60 år og over752032103370
Uoppgitt alder000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt16 5051 27508 4601925022 5933 4803
Alle aldre 15 år og over16 5031 27508 4591915022 5933 4803
15-17 år1 0036860249795101
18-20 år2 46024201 68922512532030
21-24 år2 67011201 66434953314340
25-29 år2 6517601 500351083465851
30-39 år3 6178301 741411436319780
40-49 år2 26641093435644807120
50-59 år1 31227051214243264081
60 år og over52480170381751600
Uoppgitt alder200110000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt8 50449506 928321551525494
Alle aldre 15 år og over8 44549506 872318551525494
15-17 år3902310139321203
18-20 år1 123660972271416280
21-24 år1 3882301 2463669671
25-29 år1 3352501 124571220970
30-39 år1 8204501 4768313331700
40-49 år1 215480950616271230
50-59 år79628065136229500
60 år og over3782903141506140
Uoppgitt alder59005630000
¬ Trafikkovertredelse
I alt209 342339187 70719 2166822766045171
Alle aldre 15 år og over208 970338187 67818 8816752766045171
15-17 år1 09511948148351600
18-20 år10 118317 7122 0377470112820
21-24 år14 3611612 0411 9867543106940
25-29 år20 4771617 9142 254825279800
30-39 år41 8573737 7133 716121491181030
40-49 år47 5484443 7443 4151313596830
50-59 år39 3202936 4662 5901031859550
60 år og over34 1944631 6072 40084828201
Uoppgitt alder37212933570000
¬ Annet lovbrudd
I alt1 2286801 0914711290
Alle aldre 15 år og over1 1216609934011290
15-17 år1250700000
18-20 år55105210100
21-24 år81707210100
25-29 år99308941200
30-39 år18813016580020
40-49 år238160204130320
50-59 år22012019670140
60 år og over2289020860410
Uoppgitt alder107209870000

Tabell 5 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2018
Alle lovbruddstyper270 337269 7593 98315 67621 32928 26355 00758 63847 11739 746578260 045199 53760 50810 292
 
¬ Eiendomstyveri5 4405 4406623784856331 1991 02164042205 4403 6191 8210
¬¬ Tyveri, i alt5 4215 4216603774846321 1921 01863742105 4213 6061 8150
¬¬¬ Mindre tyveri2 8732 87348320721226147349539834402 8731 6891 1840
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 7502 75046719620624545346838233302 7501 6121 1380
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri123123161161620271611012377460
¬¬¬ Tyveri1 9271 9271251161892725394092047301 9271 3705570
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 1691 16970561061603362521296001 1697354340
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2492492022243672502050249209400
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1381381410142145191230138110280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig58581153111944105842160
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1414013261010141220
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6666348820148106656100
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy104104611151625229001049950
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel102102559112731131010292100
¬¬¬¬ Tyveri fra person1581581011212732332040158120380
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6161021012101610106144170
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)990011430009630
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1818423220410181440
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1717424213100171430
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)53532531015115205342110
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri770101221007520
¬¬¬ Grovt tyveri46646617285986149982630466409570
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted78785591820137107861170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet91914510133720200918830
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig20920971527386546920209187220
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig15515541219294835710155138170
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig38382267135210383440
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1616112246000161510
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy42420289147200424110
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3939114711105003926130
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)990013212009540
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)550000221005410
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted2525113477200251780
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri770011221007610
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy155155352624133116910155138170
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil116116281917102213700116102140
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1616313232110161600
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2323464161100232030
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel1919211173310191360
¬ Annet vinningslovbrudd22 12622 089936631 3352 0404 8495 1704 2233 7163719 34715 0684 2792 779
¬¬ Heleri og hvitvasking36636621194556113743440366303630
¬¬¬ Heleri, i alt31931921184245101662420319274450
¬¬¬¬ Heleri2732731918383586542210273236370
¬¬¬¬ Grovt heleri4646204101512210463880
¬¬¬ Hvitvasking, i alt4242013111177204228140
¬¬¬¬ Hvitvasking111101153100011830
¬¬¬¬ Grov hvitvasking31310026867203120110
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking550000113005140
¬¬ Bedrageri, i alt1 4221 41928611402254403271623631 4199514683
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende9494511151026179109457370
¬¬¬ Bedrageri9849822044971653132091092529826443382
¬¬¬ Grovt bedrageri34434336285010110144101343250931
¬¬ Underslag, i alt26026021932505560311102601601000
¬¬¬ Underslag184184117294236371480184109750
¬¬¬ Grovt underslag76761238192317307651250
¬¬ Økonomisk utroskap29290001712630292810
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel870000311217611
¬¬ Regnskapsovertredelse41541503113413412574340415365500
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd880001051108620
¬¬ Skatt og avgift23022901314517357301229213161
¬¬¬ Skattesvik6363000281920140635940
¬¬¬ Grovt skattesvik24240000411720242310
¬¬¬ Annet, skatt og avgift14314201312394330141142131111
¬¬ Tolloven19 34419 315425601 1031 6544 0374 4843 8483 5872916 57313 0013 5722 771
¬¬¬ Smugling19 03619 009425501 0851 6173 9604 3943 8003 5612716 26712 7263 5412 769
¬¬¬ Annet, tolloven3083060101837779048262306275312
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4441001599983413563
¬ Eiendomsskade73373394115111981549348200733654790
¬¬ Skadeverk, i alt71271293113108951508847180712639730
¬¬¬ Mindre skadeverk11611625241292012950116102140
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning46461576176220463970
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1818121554000181530
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk52529155382730524840
¬¬¬ Skadeverk543543617592771207135120543492510
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2732733131464271341620273248250
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1861861925342534321160186167190
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk848411191210155840847770
¬¬¬ Grovt skadeverk535371449105310534580
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3737583684210372980
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1313231321100131300
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk330300000003300
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade2121123345120211560
¬ Vold og mishandling5 4795 4785076567918221 15091444918915 4784 7187601
¬¬ Voldslovbrudd3 8343 83331649559260780161129012113 8333 2326011
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 0962 0962032792732964313561788002 0961 7683280
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 9221 9221812482492633993331717801 9221 6143080
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse174174223124333223720174154200
¬¬¬ Kroppsskade, i alt68168159120151134128582470681646350
¬¬¬¬ Kroppsskade489489378811010189401860489468210
¬¬¬¬ Grov kroppsskade192192223241333918610192178140
¬¬¬ Drap2424224261520242220
¬¬¬ Drap, forsøk1919014534200191540
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død535201058641181524841
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3030043630770302820
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død2322062234411222021
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2802800614299310325100280212680
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner23123105132379822180231173580
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner4949011614214204939100
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann631631447313212512680391206314771540
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd5050849885620504460
¬¬ Trusler, i alt756756686310611517612076320756710460
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)38438452334947845641220384363210
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1313201154000131210
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann2992991426485571512770299280190
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler606004812169830605550
¬¬ Ran og utpressing208208574031263714210208185230
¬¬¬ Ran15915952321919278200159140190
¬¬¬ Grovt ran42422712794010423930
¬¬¬ Utpressing773100120007610
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000
¬¬ Tvang1010002214100101000
¬¬ Frihetsberøvelse1616063132100161510
¬¬ Omsorgs- og familieforhold151500024702015960
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6366366652566912715479330636554820
¬¬ Menneskehandel440010120004310
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd980980127108107108173173109750980959210
¬¬ Voldtekt, i alt2162163823233233391414021621510
¬¬¬ Voldtekt1921923220182830371314019219110
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år11511525149111624610011511410
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder7777769171413740777700
¬¬¬ Grov voldtekt2424635432100242400
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)553000101005500
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1919335422000191900
¬¬ Voldtekt, forsøk552001200005410
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold101000101143010910
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år91913292214166010918920
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående331000020003300
¬¬ Seksuell handling11011081381119231414011011000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år606057451012980606000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke50503646911560505000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2032031516231842422918020319940
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)7070810981410920706820
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder13313376141028322016013313120
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd34234260273032606048250342330120
¬ Rusmiddellovbrudd16 50516 5031 0032 4602 6702 6513 6172 2661 312524216 50314 0492 4542
¬¬ Narkotikalovbrudd11 07411 0749101 9592 0211 8952 3691 233575112011 0749 4251 6490
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 3605 3607201 3541 0848308243551732005 3604 4469140
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 2463 2465701 01369142336512458203 2462 6595870
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 1142 1141503413934074592311151802 1141 7873270
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 7145 7141906059371 0651 5458784029205 7144 9797350
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 0095 0091895748519251 3027413497805 0094 3536560
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7057051318614024313753140705626790
¬¬ Doping45345352568104165641750453421320
¬¬¬ Doping, legemiddelloven12112147223245731012111470
¬¬¬ Doping, straffeloven3323321184672120571440332307250
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 5604 560673735286161 02090866638204 5603 8676930
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 3644 3646236951159897885862836004 3643 6796850
¬¬¬ Promillekjøring, annet19619654171842503822019618880
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt27827619994926281823142276234422
¬¬¬ Alkohollovovertredelse27427219994925261723142272230422
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse440001210004400
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd14014024410354331110140102380
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 5048 4453901 1231 3881 3351 8201 215796378598 4457 44999659
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 5544 542204533744720930673466272124 5424 07946312
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 4372 435353685104925043031774622 4352 2561792
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet897895915320216217611164182895851442
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus8918911012019217719111870130891823680
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse64964916951161531377443150649582670
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 1172 107169165234228426370289226102 1071 82328410
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted56656673657382138765450566530360
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd79979873729473165160101601798755431
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning7527432328677312313413416197435382059
¬¬ Myndighetskrenkelse3 1543 11210748454551370841425487423 1122 71339942
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 6122 612974484954345603181956502 6122 3222900
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann576576299998981297236150576490860
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann39839818617567885029100398342560
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann178178113823314122750178148300
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 0362 036683493973364312461595002 0361 8322040
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet242242314442364330970242199430
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud179179551723473928150179155240
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3471 34727292318239272104702501 3471 2391080
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring21721704143159604630217193240
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning515154671013600514650
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1271279161626252384012786410
¬¬¬¬ Uriktig forklaring919175122018206309166250
¬¬¬¬ Uriktig anklage363621146732103620160
¬¬¬ Utlendingslovgivning317277012224499523513402772324540
¬¬¬¬ Innreiseforbud121121038224926103012111290
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold550211100005500
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning19115107132149262510401511153640
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet121100125120111921
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse868518117192014518564211
¬¬ Integritetskrenkelse7967917910699102182128761957916571345
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse521521557658721177954100521426950
¬¬¬¬ Dokumentfalsk470470416453651137351100470390800
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk3763762646395694634390376321550
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet9494151814919108109469250
¬¬¬¬ Pengefalsk440021100004310
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)373713816333003725120
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)101062010100010640
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2727761532300271980
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse101014200300010820
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2082081722342256411150208185230
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted192192142233225137940192170220
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1616301054210161510
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1818533131110181440
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2323123322730232030
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2621131445305211295
¬ Trafikkovertredelse209 342208 9701 09510 11814 36120 47741 85747 54839 32034 194372201 998152 02149 9777 344
¬¬ Veitrafikkovertredelse209 041208 7811 09010 10514 33920 44141 81347 51639 29134 186260201 809151 83949 9707 232
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 0704 06922528940049492382255036614 0693 6264431
¬¬¬ Ulovlig hastighet169 726169 6982827 40810 87615 78832 52839 16833 60330 04528163 060121 84741 2136 666
¬¬¬ Personskade97797628109869413014711526719767002761
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 26834 0385552 2992 9774 0658 2327 3795 0233 50823033 70425 6668 038564
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning301189513223644322981121891827112
¬ Annet lovbrudd1 2281 121125581991882382202281071 1211 000121107
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0771 04311507893169217206219341 04393111234
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000010001100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd37136045121751688312011360351911
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7056827456676118148123992368257910323
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning841700125531671716167
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning6761152414161186615386

Tabell 6 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffereaksjoner i alt.
2018
I alt270 3375 44022 1267335 47998016 5058 504209 3421 228
Alle verdensdeler259 7185 42419 2717325 46697816 4878 425201 8141 121
Europa252 2065 04818 6016795 03290915 7107 785197 3511 091
Norge216 3233 85912 1126194 53584013 2206 577173 679882
Danmark1 954272053245171571 4566
Sverige4 172763161651123131073 26516
Latvia1 16845235021367397544
Litauen5 8991991 36975813601703 70728
Polen10 7312452 9661310486373706 35137
Romania1 9052513134381599761 1009
Storbritannia9713070322080337303
Tyskland1 394201213190105311 05540
Afrika2 77213120120192273622941 5378
Asia3 68117541829205412983042 19417
Syria1 1593917395013607273310
Amerika96869474361109386613
Oseania911401084712
Statsløse184132501221618971
Uoppgitt10 43532 8301102617 431106

Tabell 7 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2018
Alle typer reaksjonerI alt270 3375 44022 1267335 47998016 5058 504209 3421 228
 Alle med bøtestraff256 8133 66420 3825202 07636413 1037 381208 1761 147
 1-1 999 kroner34 89114415 6637401603018 83746
 2 000-4 999 kroner146 5782 0262 250150130135 3521 441134 968248
 5 000-9 999 kroner56 2629671 0812521 0741502 9964 40844 877457
 10 000-19 999 kroner15 5714757521068141562 3961 3489 300224
 20 000-49 999 kroner2 64351477546441 65211616587
 50 000 kroner og over8681159081547382985
 Alle med betinget fengselsstraff5 570340527558051842 81721861212
 Betinget 1-29 dager3 2768117821260252 036845829
 Betinget 30-59 dager1 098101181122153945865243
 Betinget 60-89 dager3795047310742982750
 Betinget 3-5 måneder39157811010635782310
 Betinget 6-11 måneder243372178112741100
 Betinget 1-2 år17314192362470800
 Betinget 3 år og over10000073000
 Alle med ubetinget fengselsstraff8 8856811 051542 0984463 4805495179
 Ubetinget 1-29 dager2 76150183737481 6071054234
 Ubetinget 30-59 dager1 789116298639632728136752
 Ubetinget 60-89 dager82389159102203124555131
 Ubetinget 3-5 måneder1 2851692009442932996841
 Ubetinget 6-11 måneder1 019156120103427520910520
 Ubetinget 1-2 år83387798254802497501
 Ubetinget 3-4 år2111373357278300
 Ubetinget 5-6 år73151112926000
 Ubetinget 7-8 år4500061622100
 Ubetinget 9-10 år16000555100
 Ubetinget 11 år og over3000013512000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt206 036018 32900000187 7070
 1-1 999 kroner34 177015 6200000018 5570
 2 000-4 999 kroner133 84502 01900000131 8260
 5 000-9 999 kroner34 99105860000034 4050
 10 000-19 999 kroner3 0230104000002 9190
 20 000-49 999 kroner0000000000
 50 000 kroner og over0000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt43 3823 3641 8334771 6893248 4606 92819 2161 091
 Alle med bøtestraff43 3823 3641 8334771 6893248 4606 92819 2161 091
 1-1 999 kroner684139426301482727346
 2 000-4 999 kroner12 2591 976220145105115 1221 4053 034241
 5 000-9 999 kroner19 5398534272269151332 2884 18910 069439
 10 000-19 999 kroner9 784366567956581378791 1885 682212
 20 000-49 999 kroner852304425743238813975
 50 000 kroner og over26401350100311978
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 495594828109919232168247
 Alle med bøtestraff1 495594828109919232168247
 1-1 999 kroner21501008250
 2 000-4 999 kroner23921446070241046
 5 000-9 999 kroner678217155756217831815
 10 000-19 999 kroner493111684544311024511
 20 000-49 999 kroner471140108788
 50 000 kroner og over17070001027
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt15916100190101850
 Alle med bøtestraff15916100190101850
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner13010308100
 5 000-9 999 kroner387205019230
 10 000-19 999 kroner658506043120
 20 000-49 999 kroner391105028400
 50 000 kroner og over4010003000
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 459141265263787142386663
 Alle med betinget fengselsstraff1 459141265263787142386663
 Betinget 1-29 dager63635103101621721139563
 Betinget 30-59 dager3974810069816883290
 Betinget 60-89 dager14321240431137610
 Betinget 3-5 måneder15121256472125600
 Betinget 6-11 måneder81117322333200
 Betinget 1-2 år485616326100
 Betinget 3 år og over3000003000
 
¬ Betinget fengsel og botI alt3 1318510612121242 170665389
 Alle med betinget fengselsstraff3 1318510612121242 170665389
 Betinget 1-29 dager2 5303659106461 787385246
 Betinget 30-59 dager4613036243731414123
 Betinget 60-89 dager735306841820
 Betinget 3-5 måneder398706312300
 Betinget 6-11 måneder214102012200
 Betinget 1-2 år7200004100
 Betinget 3 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff3 1318510612121242 170665389
 1-1 999 kroner6010003110
 2 000-4 999 kroner1842251132127941
 5 000-9 999 kroner65633451056939624803
 10 000-19 999 kroner1 251274314212662244391
 20 000-49 999 kroner7623100917186114
 50 000 kroner og over27202010264230
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 497463863361 6893601 1594364829
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 497463863361 6893601 1594364829
 Ubetinget 1-29 dager1 2123516733266179884044
 Ubetinget 30-59 dager9857824332961618896632
 Ubetinget 60-89 dager5695913371681213939111
 Ubetinget 3-5 måneder9271061556351711815241
 Ubetinget 6-11 måneder753100876277621338800
 Ubetinget 1-2 år68671667202692026801
 Ubetinget 3-4 år2021373346973300
 Ubetinget 5-6 år72151112925000
 Ubetinget 7-8 år4500061622100
 Ubetinget 9-10 år16000555100
 Ubetinget 11 år og over3000013512000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt92511215315272782236480
 Alle med ubetinget fengselsstraff92511215315272782236480
 Ubetinget 1-29 dager1211015439242720
 Ubetinget 30-59 dager207144735913462050
 Ubetinget 60-89 dager12011193351825810
 Ubetinget 3-5 måneder230413927019451400
 Ubetinget 6-11 måneder157302334112371100
 Ubetinget 1-2 år866100281127400
 Ubetinget 3-4 år4000031000
 Ubetinget 5-6 år0000000000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med betinget fengselsstraff92511215315272782236480
 Betinget 1-29 dager1101016134238720
 Betinget 30-59 dager240234547416561930
 Betinget 60-89 dager163242035823201320
 Betinget 3-5 måneder201284945311411410
 Betinget 6-11 måneder1302213347929700
 Betinget 1-2 år78510061439400
 Betinget 3 år og over3000030000
 Alle med bøtestraff19036230263911010
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner10400004200
 5 000-9 999 kroner5615607126100
 10 000-19 999 kroner80156014236700
 20 000-49 999 kroner332405022000
 50 000 kroner og over11070003010
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 46310635313782 09849270
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 46310635313782 09849270
 Ubetinget 1-29 dager1 428510901 38610170
 Ubetinget 30-59 dager59724804134942070
 Ubetinget 60-89 dager134197017181810
 Ubetinget 3-5 måneder128226121373200
 Ubetinget 6-11 måneder1092610124139620
 Ubetinget 1-2 år61103124020300
 Ubetinget 3-4 år5000104000
 Ubetinget 5-6 år1000001000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff2 42010433311242 08948270
 1-1 999 kroner3000101010
 2 000-4 999 kroner283103021000
 5 000-9 999 kroner30438813422051420
 10 000-19 999 kroner8754811249173318130
 20 000-49 999 kroner91014601908531170
 50 000 kroner og over30017061276540

Tabell 8 
Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff (per reaksjon), etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).

Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff (per reaksjon), etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2018
Alle lovbruddstyper4 673582013 4297 99112 04514 994692619 84827713812418 1635825 157
 
¬ Eiendomstyveri5 1418719604 7867 0499 40675607 1722201341149 41715411 731
¬¬ Tyveri, i alt5 1448719604 7897 0679 40675607 1722201341149 41715411 731
¬¬¬ Mindre tyveri2 92203602 9103 74500003600000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 92203602 9083 90000003600000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri2 9290002 9571 6500000000000
¬¬¬ Tyveri7 5846911007 4559 2609 06371426 29099131939 23713710 553
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted7 5155410607 45310 2086 25064345 70096162659 58311312 455
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet7 5188511907 10712 20010 00075736 778891631236 0001519 882
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig8 6357111808 0574 00015 00070266 14310111012513 25017412 125
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig8 179779906 9054 000066274 0001254518010 0007520 667
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig8 62512012009 00000180001101806010 000905 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 9745812908 769015 00059257 0008613011016 5002707 500
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy8 5708111508 95708 33391295 00013484905 333999 833
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7 377688807 28000648010 00010790668 000316 667
¬¬¬¬ Tyveri fra person7 2778211207 1616 83310 00079277 6678713510511 5002857 500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale7 1909318506 98911 000041277 66775405270000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)7 66708007 667000008000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)5 88906706 5713 50000006700000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)6 250398006 3756 000033001504545000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7 9399310907 643010 0001460096465311 5002857 500
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri5 667521606 0005 000052001600000
¬¬¬ Grovt tyveri11 314147288013 68318 00012 0001161869 0833261411458 4642339 859
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted12 000135187012 28618 0000900018613518010 0002456 667
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet11 462199310017 00005 0001834510 00033310824602406 400
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig10 23613329309 875014 3331042219 2503841381158 45523111 022
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig10 764136298011 00008 00010230011 2503891441097 87519111 974
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig9 00012123808 333010 0001081406 66737514112412 5006010 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig9 286144307010 000025 00001509 000340831435 0005405 333
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy14 063261453020 50000601957 5004942483457 750600
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person17 50030205025 000000002047530036010 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)25 0000182025 0000000018200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)00242000000024200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted10 0003020500000002047530036010 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri12 5004790015 00000602110 00009060000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy11 232488309 19416 9007 50050348 091801023915 0008016 340
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil12 339477309 66716 9007 50052278 694761023915 0006318 175
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped8 444518609 0000045537 0003700013510 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy7 5384616708 0000047456 3331650001687 500
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel4 3440004 2336 0000000000000
¬ Annet vinningslovbrudd3 267701311 22520 29364 64818 700533412 27413211911351 03914235 418
¬¬ Heleri og hvitvasking10 378137242010 4647 5918 16764487 43827316918020 2141428 778
¬¬¬ Heleri, i alt9 89486207010 4737 7508 16762375 643243125797 7501428 778
¬¬¬¬ Heleri8 974749909 2797 7508 16762375 64310181478 3001269 125
¬¬¬¬ Grovt heleri30 125180388038 333000004132641805 0002706 000
¬¬¬ Hvitvasking, i alt26 600332350010 6676 0000700036330248295 00000
¬¬¬¬ Hvitvasking9 5003090010 6676 000030009000000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking95 0003633980000830043230248295 00000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking13 0001206009 50000012020 0006000000
¬¬ Bedrageri, i alt17 56758104011 139412 00034 50044299 1901049810322 50013910 000
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende3 966263503 9792 000028155 0003500000
¬¬¬ Bedrageri13 3004968014 06019 33336 00042309 26067658112 00011510 714
¬¬¬ Grovt bedrageri305 714111147002 000 00030 000622410 00014516014475 0001748 333
¬¬ Underslag, i alt8 1145420907 85915 000044328 61524412381018020 000
¬¬¬ Underslag8 1144013407 85915 000031328 615104184116018020 000
¬¬¬ Grovt underslag08122500001200027010872000
¬¬ Økonomisk utroskap23 571154293020 000001475811 250327230225030080 000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel3 000 00021037203 000 00000330005609090000
¬¬ Regnskapsovertredelse22 0913253021 37429 0000282610 6434413857185 19700
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd8 0004585006 0000603010 0008500000
¬¬ Skatt og avgift29 92995130022 12829 71401475333 667145928373 85713074 150
¬¬¬ Skattesvik32 0746570028 75027 50001364320 800713945100 0009444 967
¬¬¬ Grovt skattesvik117 700214274050 00000370210210 0003421439889 250218140 000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift20 6176681020 00630 6000563615 0007510010230 0006030 000
¬¬ Tolloven2 22430871 22521 59036 3070332215 50089354010 00000
¬¬¬ Smugling1 96929891 22522 60934 3000332411 00093233010 00000
¬¬¬ Annet, tolloven19 4913382019 21644 333002020 000826060000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd27 2920615028 38017 500000061500000
¬ Eiendomsskade6 63010228006 5777 4930107216 3333599010302978 333
¬¬ Skadeverk, i alt6 6358222406 5817 493070216 333271889802978 333
¬¬¬ Mindre skadeverk3 6330003 6155 0000000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning3 8240003 82400000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)3 5880003 5005 0000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3 4290003 42900000000000
¬¬¬ Skadeverk7 162376707 1587 585051216 333772630000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning7 246318007 1418 950042186 833863030000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 333245807 5155 550036216 000673023000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk6 377605006 3118 000064455 000681446000
¬¬¬ Grovt skadeverk8 00015834207 750001090047811612802978 333
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning6 50019441705 500001500058311513003257 500
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel10 00082139010 000004000128117123024010 000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk00270000000027000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade5 50034883205 50000555001 320100140000
¬ Vold og mishandling9 0878123008 5619 09414 13259359 3022501339113 44218514 905
¬¬ Voldslovbrudd9 4637024708 9749 30816 75059338 2202661278214 03321015 493
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt8 944508508 8949 3808 33345287 855847153014919 643
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse8 944334608 8949 38010 00037287 93248332805442 500
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse9 0631361460007 50094455 000140165113021310 500
¬¬¬ Kroppsskade, i alt12 952121229011 1255 00031 750106858 7142291851059 50030313 765
¬¬¬¬ Kroppsskade11 61798149011 1255 00031 75082598 5001511289210 00016610 967
¬¬¬¬ Grov kroppsskade15 814190441000021024010 0004443391419 00053517 582
¬¬¬ Drap005 24400000005 24400000
¬¬¬ Drap, forsøk002 22400000002 22400000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død17 722351080100 00000323210 4001134560010716 429
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade13 26727730000282610 4444300011717 500
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død40 000681340100 00000609010 000150456004510 000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt15 9091344590005 0001950050918210435 00040015 000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner15 9091343350005 0001950036317910235 00040015 000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner01359030000000933225135000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann13 515446005 000017 62536267 38254686613 75011216 290
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd9 5004969000067179 16768383809610 000
¬¬ Trusler, i alt8 829497008 0157 7835 333392810 6526191789 87511814 300
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)7 994304007 9938 489026257 500404034000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)6 50010715800001200012014410210 0004203 000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann12 024546909 00005 333453013 7086486809 8578913 719
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler9 5266012707 9555 667042296 500119122100017021 167
¬¬ Ran og utpressing8 2002684350008 000220005332661717 5001229 000
¬¬¬ Ran8 2002713680008 000206004302511647 5002709 000
¬¬¬ Grovt ran02806660000285008334802700340
¬¬¬ Utpressing016516100006000195000600
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing0000000000000000
¬¬ Tvang5 000901910000000195909002705 000
¬¬ Frihetsberøvelse10 0001192130010 000011400320105125000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold06016600000001813060000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse8 041489107 5289 14310 000454911 47896555345 00011512 857
¬¬ Menneskehandel001 23000000001 23000000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling0000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling0000000000000000
¬ Seksuallovbrudd11 129173719011 18710 389089508 87584420720210 33310322 250
¬¬ Voldtekt, i alt10 0005911 4840000438001 66746952910 000410
¬¬¬ Voldtekt10 0005351 4290000438001 58051743610 000410
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år05601 4170000518001 6364444540300
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder10 0003601 4440000120001 5191 06530010 000450
¬¬¬ Grov voldtekt08851 94800000002 535306846000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)081093000000002 340225675000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder09602 13900000002 550360960000
¬¬ Voldtekt, forsøk012081000001200081000000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold00583000000058300000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år6 0001032140000890021919811201506 000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående0602400000600024000000
¬¬ Seksuell handling10 11361138010 0299 5000646812 5001535855000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år7 5006315307 5005 0000679010 0001736051000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke10 4035485010 18211 7500454515 000894080000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd8 9093711008 9158 000037389 1251213030000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)9 059424209 1915 000044458 333443030000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder8 8453131508 7999 500015349 60031500000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd13 92157195014 27713 667054548 214240746210 50017027 667
¬ Rusmiddellovbrudd11 5574617204 7607 80516 000932523 71941114616015 5604226 407
¬¬ Narkotikalovbrudd5 2228434304 2116 80015 733993610 08042816318013 46512417 635
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 223251903 2024 381022295 5001900000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 148222403 1284 154014306 0002400000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 329291403 3064 800030275 0001400000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 7858534305 9499 71115 733993610 09942916318013 46512417 635
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 648377405 9479 71114 415432810 01678675415 0686318 252
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven13 792379827010 000021 36448237613 63697527132110 50047013 441
¬¬ Doping7 3876218406 7327 25015 000394514 58922614611623 7506329 333
¬¬¬ Doping, legemiddelloven4 57818004 5544 500020157 500000000
¬¬¬ Doping, straffeloven8 5576518407 69610 00015 000424815 13522614611623 7506329 333
¬¬ Ruspåvirket kjøring23 714233008 53011 92016 393352227 80745435118 4502927 679
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk24 322233008 67612 24616 393362228 34070435118 4502927 679
¬¬¬ Promillekjøring, annet8 387171807 6009 1500201710 2041800000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4 3263551504 0806 4140383326 50051500000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4 3263510504 0806 4140383326 50010500000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse00720000000072000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd4 492246004 4356 500030225 3336000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse7 8506716407 6729 17315 625454711 4171791171008 9508818 281
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse7 1145410906 9869 58620 33336579 276122669612 0009312 083
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt6 682142406 6088 98900146 0002400000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet4 2260004 2116 1430000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus8 403142408 3439 81100146 0002400000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse7 7940007 7518 6400000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 6765511007 49310 25620 33336589 393124669612 0009312 083
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted9 560406909 36912 2130355111 00070583812 000747 727
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7 2685219607 1238 09620 33337618 8572063030000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6 82751015706 7129 082000021150510030060 000
¬¬ Myndighetskrenkelse8 0858821407 9858 804063489 7502271389910 00012124 250
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 49110311207 3918 485041168 00010514010609040 000
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann7 8420007 8048 1490000000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann6 8730006 8836 7840000000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann9 9990009 93210 4450000000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 38810311207 2768 685041168 00010514010609040 000
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet6 1490006 1416 2920000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud8 955418509 0547 8500420010842400600
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet7 4660007 4018 7810000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring6 584241206 4788 10002972 0001200000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning20 55618722608 75048 0000902111 000248208152010540 000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage10 4176910709 3753 000077619 7001071146410 0007318 333
¬¬¬¬ Uriktig forklaring11 0774658011 00000494110 85760534710 0002012 500
¬¬¬¬ Uriktig anklage9 63616425908 4003 00002161077 00024554018010 00018030 000
¬¬¬ Utlendingslovgivning15 243108298015 44811 600085455 000303178130036010 500
¬¬¬¬ Innreiseforbud11 167150335011 5000018000340210144036010 500
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold0601050000600010500000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning15 3164067015 49711 600014455 000711560000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet20 000380021 66715 000003815 000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse8 1733093707 64417 82500001 0673030000
¬¬ Integritetskrenkelse12 6385294012 1759 55012 800313415 64397991038 2147819 567
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse12 6494584011 86810 00014 750303014 2338857959 4007819 567
¬¬¬¬ Dokumentfalsk13 1744478012 43110 00014 750233014 2338057959 4008020 179
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk13 5304874013 17710 70014 750233210 31873621038 0008018 800
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet11 8392411409 8277 2000252625 000129151515 0008531 667
¬¬¬¬ Pengefalsk0831800000830018000000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)6 0941815605 3930018001930004511 000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6 00003803 00000000300004515 000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)6 1251819506 045001800225000457 000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse5 8130005 81300000000000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold7 8086917207 6808 8675 000364013 2501831501225 25000
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted7 7857116907 6438 8675 000384013 2501791501225 25000
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem8 0912124008 09100210024000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred6 045306006 0450030006000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering11 2671733011 18211 3330161812 0003300000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse55 97275135059 5944 000007550 000013575000
¬ Trafikkovertredelse4 06718233 6457 7728 6397 400221711 97722344652 0003924 704
¬¬ Veitrafikkovertredelse4 05818233 6457 7328 6017 400221711 99222344652 0003924 704
¬¬¬ Uten gyldig førerkort7 957243207 7709 8355 000272012 77729365052 0004930 750
¬¬¬ Ulovlig hastighet4 02116203 8088 7258 9847 333191611 3682015150155 000
¬¬¬ Personskade8 227191408 1808 883020199 71400001410 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse3 68322272 6186 8717 81510 000272118 667250003421 769
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning10 388140010 35712 93300144 000000000
¬ Annet lovbrudd28 2292490026 91860 8150202517 0009000000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd17 0972399016 23038 7770202315 2869900000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd00150000000015000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd8 297172107 87014 394001730 0002100000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd21 74324104020 60255 739020269 40010400000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning167 852000160 532308 7500000000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning26 5472821026 59027 7500213223 0002100000

Tabell 9 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2018
Alle lovbruddstyper270 337256 8135 5708 8855 724206 03643 3821 4951591 4593 1313 1315 4979259251902 4632 420
 
¬ Eiendomstyveri5 4403 6643406811 09203 3645916141858546311211236106104
¬¬ Tyveri, i alt5 4213 6483406811 08903 3495816141858546311211236106104
¬¬¬ Mindre tyveri2 8732 0620181002 033290000100000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 7501 9670178201 940270000100000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri12395002809320000000000
¬¬¬ Tyveri1 9271 39320029920401 2442589750501995353194747
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 16993672118100087913232252592151561111
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2491564158320122412399329931717
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig138743037220531117772366488
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig5828141212021101022722133
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1482520600100311111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig663814208026016551333244
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1045021371803503833211010366
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel102731517906600733955133
¬¬¬¬ Tyveri fra person158101193122087618332188222
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale615086204520333422000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)930510300000500000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1890360720000300000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1764360420200122000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5333714702801300844222
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri732110210200100000
¬¬¬ Grovt tyveri4661059033646041242412122495353143432
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted78274494021202004422133
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet91131172606015116155065
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig20953641462808031588834040112323
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig155364211719040194470282881919
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig3810171690301633788211
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig16751300101011644133
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy428734104001222944210
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person392134401000003211011
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)910800100000800000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)500500000000500000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted251121400000001911011
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri723130100111011000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1558850452903124202323146632525
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil116663835220212415161696632020
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1695630200144300033
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy23137440800433200022
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel191600301510000000000
¬ Annet vinningslovbrudd22 12620 3825271 05148018 3291 8334810265106106863153153233533
¬¬ Heleri og hvitvasking366192541294201511161788922828799
¬¬¬ Heleri, i alt31918442964001461061377662121699
¬¬¬¬ Heleri27317637603601401061377361616588
¬¬¬¬ Grovt heleri468536406000003055111
¬¬¬ Hvitvasking, i alt4251132103104002577100
¬¬¬¬ Hvitvasking1141510310100500000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking3111027000003002077100
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking531110200011100000
¬¬ Bedrageri, i alt1 4223203066223120245541825050538727261210
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende9473621407110511200000
¬¬¬ Bedrageri98424025333826001743315748482844747577
¬¬¬ Grovt bedrageri34474728238001120112522525153
¬¬ Underslag, i alt26011460714909910271313502020011
¬¬¬ Underslag18411440133509910231313844011
¬¬¬ Grovt underslag7602058140000400421616000
¬¬ Økonomisk utroskap2971518002005441166011
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel814500100200322000
¬¬ Regnskapsovertredelse4152903663480270401614145766200
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd822410010111400000
¬¬ Skatt og avgift23015141691601137013121241161671212
¬¬¬ Skattesvik633813272024203551655166
¬¬¬ Grovt skattesvik2410819001003111144444
¬¬¬ Annet, skatt og avgift143103202314088507661477222
¬¬ Tolloven19 34419 2659681018 3299161502446533100
¬¬¬ Smugling19 03618 985644618 3296411202224222100
¬¬¬ Annet, tolloven30828032440275300222311000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd444002203640000200000
¬ Eiendomsskade73352055541330477280261212361515033
¬¬ Skadeverk, i alt71251851491210475280241212331313033
¬¬¬ Mindre skadeverk11679003607810000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning4634001203400000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)181700101610000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5228002302800000000000
¬¬¬ Skadeverk54343232217403932701612121744000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2732251410310205140766911000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel18615098260135100255622000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk8457931705330711211000
¬¬¬ Grovt skadeverk53719281104008001699033
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3741320802005001266022
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1336710200300333011
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk300120000000100000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade21245120200200322000
¬ Vold og mishandling5 4792 0768052 0981 02701 689109193781211211 68927227226137112
¬¬ Voldslovbrudd3 8341 3975141 57969001 150611425275751 304177177159882
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 0961 25119932640401 143603117383827541410107
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 9221 24316619938001 14360110037371662929042
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse17483312724000217111091212065
¬¬¬ Kroppsskade, i alt681441055389104123177443606043526
¬¬¬¬ Kroppsskade48930793915604122566325444422215
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1921426147350000611118161621311
¬¬¬ Drap240015900000001500000
¬¬¬ Drap, forsøk190014500000001400000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død5318193500100710102622077
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3015151500000699900066
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død233420001001111722011
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt280114521549000115001763030199
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner231114316847000115001312828199
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner490247200000004522000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann6316813441011902087517173344242103431
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd50512261300007332122032
¬¬ Trusler, i alt7562341672991540168123962323232474782020
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)384171567310101539038996588000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)13271100000200555111
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann2994279193460403411212151262671616
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler6019252270113015221188033
¬¬ Ran og utpressing20856713438000112009132322112
¬¬¬ Ran15955997320001700633030242
¬¬¬ Grovt ran420633500004002522060
¬¬¬ Utpressing702410000100300010
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000000
¬¬ Tvang1011820000000611011
¬¬ Frihetsberøvelse1617650010400333000
¬¬ Omsorgs- og familieforhold15011040000000911000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse63643848581340371351142323401111177
¬¬ Menneskehandel400400000000400000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd980364184446940324907124243607878384
¬¬ Voldtekt, i alt2161381792100005001532222140
¬¬¬ Voldtekt1921321601700005001391717140
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år11502889130000400731515010
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder771471400001006622130
¬¬¬ Grov voldtekt240619400000001455000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)503310000000122000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder190316300000001333000
¬¬ Voldtekt, forsøk502300000200300000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1000910000000900000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9112573800001000571515011
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående301200000100200000
¬¬ Seksuell handling11040245150353014224388000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år60420404021012113377000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke50364111033202111011000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd20317013821015930488711000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)7051761004710333511000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1331196211011220155200000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd3421528112138013030351414863232233
¬ Rusmiddellovbrudd16 50513 1032 8173 4801 67708 4601921014232 1702 1701 159223223912 0982 089
¬¬ Narkotikalovbrudd11 0747 8831 0531 5501 58106 876141583814864861 09218518557273265
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 3604 4294292704 350770222200000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 2462 5902165402 539500111100000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 1141 8392127301 811270111100000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 7143 4541 0491 54865402 52664583794844841 09018518557273265
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 0093 37790299457502 5256447330473473664989837232231
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7057714755479010114911114268787204134
¬¬ Doping453391313129036541914141988443
¬¬¬ Doping, legemiddelloven121115205011220111000000
¬¬¬ Doping, straffeloven332276293124025321813131988443
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 5604 4601 7251 8922808643842301 6651 665413030301 8211 821
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 3644 2901 6751 8722307473442291 6161 616213030301 8211 821
¬¬¬ Promillekjøring, annet19617050205011740149492000000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2782494621024070222600000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2742494221024070222200000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse400400000000400000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1401204118011520133100000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 5047 38121854954206 92832188666664366464104948
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 5544 201606327904 0161403232929438811212
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 4372 377115902 302740011100000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet897890007088370000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus89187311170835370011100000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse64961400350584300000000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 1171 824596222001 714663232828428811212
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted56645726416704063201377246611111
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd79967932189206322331021211711000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning75268813610676110000111011
¬¬ Myndighetskrenkelse3 1542 6659031214702 47216903516162683737276
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 6122 383419711702 22015801433722222032
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann57654200340483590000000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann39837400240337370000000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann17816800100146220000000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 0361 84141978301 7379901433722222032
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet24222100210209120000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud17912218282001121009001899010
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 3471 317002901 255620000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring217172533801571404113300000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning519183650410122211313022
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1272436702008101810105988233
¬¬¬¬ Uriktig forklaring9113295313030015774477122
¬¬¬¬ Uriktig anklage3611717705103331511111
¬¬¬ Utlendingslovgivning31716910137901625031113066011
¬¬¬¬ Innreiseforbud121361180020010011255011
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold501220000100200000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning19116631770160501111611000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet12122000910022000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse867718107340000711000
¬¬ Integritetskrenkelse796515681741160440125282121125191973030
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse5213284314466026954181515104101053030
¬¬¬¬ Dokumentfalsk470304401345002475415151596101052828
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk3762403311834019244131111849942525
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet946471616055102441211133
¬¬¬¬ Pengefalsk402200000200200000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)3716181401400100600022
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1040250300000100011
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)271216901100100500011
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1080020800000000000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2081431922370133318441577200
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1921321821340122317441477200
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem161111301100100100000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred181112401100100200000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering231524301130111400000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse261832601610011022000
¬ Trafikkovertredelse209 342208 176612517610187 70719 2166825665385384828812727
¬¬ Veitrafikkovertredelse209 041207 881611517604187 70718 9286765665375374828812727
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 0703 853691199603 7118111547471007711212
¬¬¬ Ulovlig hastighet169 726169 097464327276162 0006 36928832743643632511011
¬¬¬ Personskade977926301340882290161414000011
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse34 26834 005487019825 7077 966278184040570001313
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning301295106028860011000000
¬ Annet lovbrudd1 2281 1471296901 091470399900000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0771 00798600961390277800000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd100100000000100000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd37134821220330160022100000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd70565976380631230255600000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning848100307740000000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning675931605340122100000

Tabell 10 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2018
Alle lovbruddsgrupper270 337253 41015 7871 10436
¬ Eiendomstyveri5 4404 3451 074210
¬ Annet vinningslovbrudd22 12620 2901 741932
¬ Eiendomsskade733581141110
¬ Vold og mishandling5 4792 2482 83338612
¬ Seksuallovbrudd9803674301758
¬ Rusmiddellovbrudd16 5059 7356 4293356
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 5047 4231 023535
¬ Trafikkovertredelse209 342207 2622 056240
¬ Annet lovbrudd1 2281 1596063
 
Alle typer reaksjoner270 337253 41015 7871 10436
Betinget påtaleunnlatelse3 9923 992000
Forenklet forelegg206 036206 036000
Forelegg43 38243 382000
Bot ved dom1 49501 452403
Samfunnsstraff1 83001 735941
¬ Samfunnsstraff alene1 67101 582881
¬ Samfunnsstraff og annen159015360
Betinget fengsel4 59004 4711181
¬ Betinget fengsel alene1 45901 388701
¬ Betinget fengsel og bot3 13103 083480
Ubetinget fengsel8 88508 02882829
¬ Ubetinget fengsel alene5 49704 81765426
¬ Ubetinget og betinget fengsel92508171053
¬ Ubetinget fengsel og annen2 46302 394690
Særreaksjon eller annen type reaksjon1270101242
¬ Forvaring2104161
¬ Tvunget psykisk helsevern4003640
¬ Tvungen omsorg00000
¬ Annen type reaksjon6606141

Tabell 11 
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2018
I alt243 910221 87019 0332 411439157
 
Alle aldre 15 år og over243 857221 81719 0332 411439157
15-17 år3 6243 2802914742
18-20 år13 82812 2111 3731993411
21-24 år18 75516 6001 8352634710
25-29 år25 15722 5902 1603177020
30-39 år49 46944 8044 02550510035
40-49 år53 11948 4294 0615048936
50-59 år42 86739 2443 1643676329
60 år og over37 03834 6592 1242093214
Uoppgitt alder53530000
 
Begge kjønn234 599212 80218 8222 387434154
Menn177 861159 36615 8952 090376134
Kvinner56 73853 4362 9272975820
Uoppgitt kjønn9 3119 0682112453

Tabell 12 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2018
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt243 910243 8573 62413 82818 75525 15749 46953 11942 86737 03853
Begge kjønn234 599234 5993 61913 66718 25224 20147 52250 81540 91235 6110
Menn177 861177 8612 99110 82514 27918 59336 01837 05330 45327 6490
Kvinner56 73856 7386282 8423 9735 60811 50413 76210 4597 9620
Uoppgitt kjønn9 3119 25851615039561 9472 3041 9551 42753
¬ Eiendomstyveri
I alt4 5274 5276023134065239718265283580
Begge kjønn4 5274 5276023134065239718265283580
Menn2 9892 9893952182783596875313162050
Kvinner1 5381 538207951281642842952121530
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt19 92619 901865711 1441 8164 3314 6843 8223 44725
Begge kjønn17 36817 368815131 0111 5753 8234 0553 2303 0800
Menn13 36113 361754168091 2713 2073 1952 2922 0960
Kvinner4 0074 0076972023046168609389840
Uoppgitt kjønn2 5582 53355813324150862959236725
¬ Eiendomsskade
I alt6396397810398881308042200
Begge kjønn6396397810398881308042200
Menn571571709891781126640160
Kvinner6868857101814240
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 1695 1694626157337711 0938804341810
Begge kjønn5 1695 1694626157337711 0938804341810
Menn4 4324 4323865396556749107223811650
Kvinner7377377676789718315853160
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt946946125106102104165167104730
Begge kjønn946946125106102104165167104730
Menn92592512210499103161160103730
Kvinner2121323147100
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt14 57914 5798782 0802 2962 3303 2322 0421 2155060
Begge kjønn14 57914 5798782 0802 2962 3303 2322 0421 2155060
Menn12 32812 3287241 7751 9482 0242 7881 6569824310
Kvinner2 2512 251154305348306444386233750
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt7 0437 0433588961 1441 1191 4951 0186703430
Begge kjønn7 0437 0433588961 1441 1191 4951 0186703430
Menn6 1536 1532997721 0361 0101 2978725732940
Kvinner8908905912410810919814697490
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt190 057190 0291 0249 10112 75918 32137 88143 20635 84631 89128
Begge kjønn183 304183 3041 0248 99812 38917 60636 44241 53134 48330 8310
Menn136 188136 1889096 8629 30012 99826 70829 65725 58524 1690
Kvinner47 11647 1161152 1363 0894 6089 73411 8748 8986 6620
Uoppgitt kjønn6 7536 72501033707151 4391 6751 3631 06028
¬ Annet lovbrudd
I alt1 0241 024114373851712162062190
Begge kjønn1 0241 024114373851712162062190
Menn914914114163761481941812000
Kvinner11011002109232225190
Uoppgitt kjønn00000000000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt55,5255,5119,3269,5568,1167,7768,9672,9061,9730,29..
Begge kjønn53,4053,4019,3068,7466,2865,2066,2469,7459,1429,13..
Menn80,6680,6631,12104,99100,3598,0697,9599,1286,0047,81..
Kvinner25,9325,936,8729,6929,8530,8832,9038,7930,9812,36..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomstyveri
I alt1,031,033,211,571,471,411,351,130,760,29..
Begge kjønn1,031,033,211,571,471,411,351,130,760,29..
Menn1,361,364,112,111,951,891,871,420,890,35..
Kvinner0,700,702,260,990,960,900,810,830,630,24..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt4,544,530,462,874,154,896,046,435,532,82..
Begge kjønn3,953,950,432,583,674,245,335,574,672,52..
Menn6,066,060,784,035,696,708,728,556,473,62..
Kvinner1,831,830,071,011,521,671,762,422,781,53..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomsskade
I alt0,150,150,420,520,360,240,180,110,060,02..
Begge kjønn0,150,150,420,520,360,240,180,110,060,02..
Menn0,260,260,730,950,640,410,300,180,110,03..
Kvinner0,030,030,090,050,050,060,050,040,010,01..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Vold og mishandling
I alt1,181,182,463,092,662,081,521,210,630,15..
Begge kjønn1,181,182,463,092,662,081,521,210,630,15..
Menn2,012,014,025,234,603,552,471,931,080,29..
Kvinner0,340,340,830,790,590,530,520,450,160,02..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Seksuallovbrudd
I alt0,220,220,670,530,370,280,230,230,150,06..
Begge kjønn0,220,220,670,530,370,280,230,230,150,06..
Menn0,420,421,271,010,700,540,440,430,290,13..
Kvinner0,010,010,030,020,020,010,010,020,000,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt3,323,324,6810,468,346,284,512,801,760,41..
Begge kjønn3,323,324,6810,468,346,284,512,801,760,41..
Menn5,595,597,5317,2213,6910,677,584,432,770,75..
Kvinner1,031,031,683,192,611,691,271,090,690,12..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt1,601,601,914,514,153,012,081,400,970,28..
Begge kjønn1,601,601,914,514,153,012,081,400,970,28..
Menn2,792,793,117,497,285,333,532,331,620,51..
Kvinner0,410,410,651,300,810,600,570,410,290,08..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt43,2643,255,4645,7846,3349,3652,8159,3051,8226,08..
Begge kjønn41,7241,725,4645,2644,9947,4350,8057,0049,8525,22..
Menn61,7661,769,4666,5565,3668,5572,6379,3372,2641,79..
Kvinner21,5321,531,2622,3223,2125,3827,8433,4726,3510,34..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet lovbrudd
I alt0,230,230,060,220,270,230,240,300,300,18..
Begge kjønn0,230,230,060,220,270,230,240,300,300,18..
Menn0,410,410,110,400,440,400,400,520,510,35..
Kvinner0,050,050,000,020,080,050,070,060,070,03..
Uoppgitt kjønn......................

Tabell 13 
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2018
Alle lovbruddstyper243 910243 8573 62413 82818 75525 15749 46953 11942 86737 03853234 599177 86156 7389 311
 
¬ Eiendomstyveri4 5274 52760231340652397182652835804 5272 9891 5380
¬¬ Tyveri, i alt4 5104 51060031240552296482552535704 5102 9781 5320
¬¬¬ Mindre tyveri2 1892 18943915415518532334430328602 1891 2369530
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 0912 09142414714917230832429027702 0911 1759160
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri9898157613152013909861370
¬¬¬ Tyveri1 7301 7301151061682454663751886701 7301 2225080
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 0681 0686750991452972371195401 0686664020
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2222221821223460431950222189330
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig12212213911183919103012296260
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig54541143101843105439150
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1414013261010141220
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig545424561514710544590
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy909051011142220800908550
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel84844561021261110847680
¬¬¬¬ Tyveri fra person137137810192325282040137105320
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale555502810101410105540150
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)770011320007520
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1616313220410161240
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1515424202100151320
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)444415381010520443590
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri770101221007520
¬¬¬ Grovt tyveri45645616285983148942530456399570
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted76764591820127107659170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet91914510133720200918830
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig20220271527356443920202180220
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig14914941219274732710149132170
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig37372266135210373340
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1616112246000161510
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy41410289147100414010
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3939114711105003926130
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)990013212009540
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)550000221005410
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted2525113477200251780
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri770011221007610
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy13513530242392712910135121140
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil101101241716721970010190110
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1414313122110141400
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2020364141100201730
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel1717211171310171160
¬ Annet vinningslovbrudd19 92619 901865711 1441 8164 3314 6843 8223 4472517 36813 3614 0072 558
¬¬ Heleri og hvitvasking33633620173353109693140336276600
¬¬¬ Heleri, i alt2902902017304297612120290248420
¬¬¬¬ Heleri2442441817263282491910244210340
¬¬¬¬ Grovt heleri4646204101512210463880
¬¬¬ Hvitvasking, i alt4141003111177204127140
¬¬¬¬ Hvitvasking101000153100010730
¬¬¬¬ Grov hvitvasking31310026867203120110
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking550000113005140
¬¬ Bedrageri, i alt1 3601 36026541252214203211583501 3609014590
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende72724910818157107239330
¬¬¬ Bedrageri9509501939891633032051082409506173330
¬¬¬ Grovt bedrageri3383383626509910143100338245930
¬¬ Underslag, i alt25925921832505560311102591591000
¬¬¬ Underslag183183116294236371480183108750
¬¬¬ Grovt underslag76761238192317307651250
¬¬ Økonomisk utroskap29290001712630292810
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel770000311207610
¬¬ Regnskapsovertredelse38438403103012211471340384335490
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd880001051108620
¬¬ Skatt og avgift22522501313497356300225209160
¬¬¬ Skattesvik6363000281920140635940
¬¬¬ Grovt skattesvik24240000411720242310
¬¬¬ Annet, skatt og avgift13813801311374329140138127110
¬¬ Tolloven17 27917 254384789401 4433 5574 0213 4583 3192514 72111 4083 3132 558
¬¬¬ Smugling17 00816 983384709251 4103 4903 9433 4123 2952514 45011 1653 2852 558
¬¬¬ Annet, tolloven271271081533677846240271243280
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd3939001498980393360
¬ Eiendomsskade6396397810398881308042200639571680
¬¬ Skadeverk, i alt6186187710195851267541180618556620
¬¬¬ Mindre skadeverk969622217715109509683130
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning36361353155220363060
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1313121333000131030
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk47478143372730474340
¬¬¬ Skadeverk472472506784691016029120472431410
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2322322630403755281420232211210
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel159159141932223227760159146130
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk818110181210145840817470
¬¬¬ Grovt skadeverk505051349105310504280
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3434373684210342680
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1313231321100131300
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk330300000003300
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade2121123345120211560
¬ Vold og mishandling5 1695 1694626157337711 09388043418105 1694 4327370
¬¬ Voldslovbrudd3 6353 63528446755157276959428111703 6353 0505850
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt1 9441 9441772602472684023441697701 9441 6263180
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 7751 7751572302232373703211627501 7751 4762990
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse169169203024313223720169150190
¬¬¬ Kroppsskade, i alt66766756116147132127582470667633340
¬¬¬¬ Kroppsskade47847835851079988401860478458200
¬¬¬¬ Grov kroppsskade189189213140333918610189175140
¬¬¬ Drap2424224261520242220
¬¬¬ Drap, forsøk1919014534200191540
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død515101048641180514740
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade2929042630770292720
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død2222062234410222020
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2782780614299310125100278210680
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner23023005132379812180230172580
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner4848011614204204838100
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann606606416912312112577391106064571490
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd4646838775620464060
¬¬ Trusler, i alt69769763589610516311272280697653440
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)34434447304242775137180344324200
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1313201154000131210
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann2842841424455365492770284266180
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler56560489168830565150
¬¬ Ran og utpressing193193523630263214210193172210
¬¬¬ Ran14414447281819228200144127170
¬¬¬ Grovt ran42422712794010423930
¬¬¬ Utpressing773100120007610
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing000000000000000
¬¬ Tvang990022131009900
¬¬ Frihetsberøvelse1616063132100161510
¬¬ Omsorgs- og familieforhold141400024602014860
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6016016348506312014777330601522790
¬¬ Menneskehandel440010120004310
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd946946125106102104165167104730946925210
¬¬ Voldtekt, i alt2142143822233133391414021421310
¬¬¬ Voldtekt1901903219182730371314019018910
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år11511525149111624610011511410
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder7575759161413740757500
¬¬¬ Grov voldtekt2424635432100242400
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)553000101005500
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1919335422000191900
¬¬ Voldtekt, forsøk552001200005410
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold101000101143010910
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år89893282213166010898720
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående331000020003300
¬¬ Seksuell handling11011081381119231414011011000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år606057451012980606000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke50503646911560505000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1901901416201839392717019018640
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6767810781310920676520
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder12312366131026291815012312120
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd32532559272830555745240325313120
¬ Rusmiddellovbrudd14 57914 5798782 0802 2962 3303 2322 0421 215506014 57912 3282 2510
¬¬ Narkotikalovbrudd9 5299 5297901 6211 7061 6422 0771 07451310609 5298 0531 4760
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 1784 1786151 0608236486172621361704 1783 4007780
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 5652 5654868015383292719049102 5652 0605050
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 6131 613129259285319346172871601 6131 3402730
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt5 3515 3511755618839941 4608123778905 3514 6536980
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven4 6594 6591745308008571 2206773267504 6594 0406190
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven6926921318313724013551140692613790
¬¬ Doping4034035216093144591650403372310
¬¬¬ Doping, legemiddelloven8888431725306210888260
¬¬¬ Doping, straffeloven3153151184368114531440315290250
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 2834 2836534748656295785563937204 2833 6146690
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 0964 0966034347054891680760235004 0963 4356610
¬¬¬ Promillekjøring, annet18718754161441483722018717980
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt24224216874224241620130242204380
¬¬¬ Alkohollovovertredelse23823816874223221520130238200380
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse440001210004400
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd122122242930382710012285370
¬ Ordens- og integritetskrenkelse7 0437 0433588961 1441 1191 4951 01867034307 0436 1538900
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 8693 86919143963261576757140325103 8693 4524170
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 0012 001312904314084052491474002 0011 8431580
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet77677671321821431479456150776733430
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus7007008891531411519553100700642580
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse5255251669961241076038150525468570
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 8681 86816014920120736232225621101 8681 6092590
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted50450470596271119685050504477270
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7247247065837014714490550724684400
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning640640202556669611011615106404481920
¬¬ Myndighetskrenkelse2 4382 438923634164085563321967502 4382 0883500
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet1 9601 960823293693314132421395501 9601 7142460
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann440440256080741046023140440366740
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann2942941637604867401790294246480
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann14614692320263720650146120260
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 5201 520572692892573091821164101 5201 3481720
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet194194273929303123870194155390
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud142142341116383125140142123190
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 0211 0212222024019020079521801 021928930
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1181180261531362620118102160
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning45455436913500454050
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1241249161626242274012484400
¬¬¬¬ Uriktig forklaring898975122018195308965240
¬¬¬¬ Uriktig anklage353521146632103519160
¬¬¬ Utlendingslovgivning2732730122144995134120273228450
¬¬¬¬ Innreiseforbud121121038224926103012111290
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold550211100005500
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning14714707122149252490147111360
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet111100125120011920
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse70701695151614407053170
¬¬ Integritetskrenkelse73673675949696172115711707366131230
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse49449453685667113755390494404900
¬¬¬¬ Dokumentfalsk44544540565161109695090445370750
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk3573572540395391594280357305520
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet8888151612818108108865230
¬¬¬¬ Pengefalsk440021100004310
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)363613815333003624120
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)101062010100010640
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2626761432300261880
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse990420030009720
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold188188161834215134950188168200
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted172172131833214630740172153190
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1616301054210161510
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1515432131100151140
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2323123322730232030
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse1616131433100161060
¬ Trafikkovertredelse190 057190 0291 0249 10112 75918 32137 88143 20635 84631 89128183 304136 18847 1166 753
¬¬ Veitrafikkovertredelse189 912189 8841 0209 09112 74518 29437 84543 18435 82031 88528183 159136 05047 1096 753
¬¬¬ Uten gyldig førerkort3 6333 63320424535641480775651733403 6333 2284050
¬¬¬ Ulovlig hastighet154 877154 8502666 6979 71914 19529 56135 70330 68428 02527148 439109 56438 8756 438
¬¬¬ Personskade96196128107859212714311326609616872740
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse30 44130 4405222 0422 5853 5937 3506 5824 5063 260130 12622 5717 555315
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning14514541014273622266014513870
¬ Annet lovbrudd1 0241 0241143738517121620621901 0249141100
¬¬ Natur- og miljølovbrudd9599591038708215420019521009598561030
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000010001100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd357357451217506782120035734890
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd6016016335865104132113900601507940
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1212001242210121110
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning535315211314980534760

Tabell 14 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2018
Straffede personer
I alt243 9104 52719 9266395 16994614 5797 043190 0571 024
Hele landet226 5333 77715 7136165 03992013 3206 405179 865878
Østfold15 103236878522724075743312 41025
Akershus22 8244651 61248533501 26256018 23064
Oslo21 0347391 59092689661 77482415 21050
Hedmark7 81511541225161364642166 36521
Oppland7 8508833817160433731736 63325
Buskerud11 23717783719215446433068 97422
Vestfold11 7721761 34326242396282719 02126
Telemark8 27413678030170445212076 36719
Aust-Agder6 5769847125157173301675 29120
Vest-Agder9 22416363521242335163217 24152
Rogaland20 9653481 48559491921 33868016 39280
Hordaland24 5713961 31644378931 22256820 49064
Sogn og Fjordane4 804442401687192511004 02720
Møre og Romsdal12 08914776731245686233929 74868
Trøndelag18 5402251 64441399891 19150214 35693
Nordland10 0399666131282827092987 80179
Troms - Romsa9 7909743527190445152658 15166
Finnmark - Finnmárku3 9913125412126212031223 13884
Svalbard0000000000
Norge, uoppgitt fylke3501500000200
Utlandet, uten oppgitt fylke17 3677484 21123130261 25863610 189146
Uoppgitt fylke10220001230
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt55,521,034,540,151,180,223,321,6043,260,23
Hele landet51,560,863,580,141,150,213,031,4640,940,20
Østfold61,020,953,550,211,100,163,061,7550,140,10
Akershus45,280,923,200,101,060,102,501,1136,170,13
Oslo37,091,302,800,161,210,123,131,4526,820,09
Hedmark46,810,692,470,150,960,222,781,2938,130,13
Oppland49,020,552,110,111,000,272,331,0841,420,16
Buskerud48,020,763,580,080,920,192,751,3138,350,09
Vestfold56,400,846,430,121,160,193,011,3043,220,12
Telemark56,950,945,370,211,170,303,591,4243,820,13
Aust-Agder68,231,024,890,261,630,183,421,7354,900,21
Vest-Agder60,461,074,160,141,590,223,382,1047,460,34
Rogaland54,950,913,890,151,290,243,511,7842,970,21
Hordaland57,210,923,060,100,880,222,851,3247,710,15
Sogn og Fjordane53,160,492,660,180,960,212,781,1144,570,22
Møre og Romsdal55,210,673,500,141,120,312,851,7944,520,31
Trøndelag48,320,594,290,111,040,233,101,3137,420,24
Nordland49,310,473,250,151,390,403,481,4638,320,39
Troms - Romsa70,200,703,120,191,360,323,691,9058,440,47
Finnmark - Finnmárku62,800,494,000,191,980,333,191,9249,381,32
Svalbard....................
Norge, uoppgitt fylke....................
Utlandet, uten oppgitt fylke....................
Uoppgitt fylke....................

Tabell 15 
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2018
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt243 910243 8573 62413 82818 75525 15749 46953 11942 86737 03853
Hele landet226 533226 5283 59613 43017 59222 99645 28548 95339 66735 0095
Østfold15 10315 1032407511 0941 4992 9673 3672 7542 4310
Akershus22 82422 8234171 1791 4091 8924 3425 3204 3703 8941
Oslo21 03421 0344097901 4372 4635 0704 4863 3912 9880
Hedmark7 8157 8151124496187491 4061 6181 4861 3770
Oppland7 8507 8501265326048391 3551 6631 4821 2490
Buskerud11 23711 2371576068381 0592 1972 4922 0461 8420
Vestfold11 77211 7721246518551 1452 2282 4622 1492 1580
Telemark8 2748 2741255126878081 3661 7601 5421 4740
Aust-Agder6 5766 576833744265721 2321 4341 2201 2350
Vest-Agder9 2249 2241805507688721 7512 0471 6071 4490
Rogaland20 96520 9653531 3541 7662 2254 5424 5663 3482 8110
Hordaland24 57124 5713691 3321 8352 4375 3235 6304 2063 4390
Sogn og Fjordane4 8044 804433324034789141 0338807210
Møre og Romsdal12 08912 0891888889461 2082 3472 5032 0161 9930
Trøndelag18 54018 5363091 2901 6521 9763 6073 8303 1922 6804
Nordland10 03910 0391738349681 1171 9121 9321 7221 3810
Troms - Romsa9 7909 7901196598921 1771 9722 0141 6001 3570
Finnmark - Finnmárku3 9913 991693473914787467866515230
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke35350032810570
Utlandet, uten oppgitt fylke17 36717 319273961 1612 1604 1844 1643 1992 02848
Uoppgitt fylke1010122102110
Alle lovbruddsgrupper unntatt trafikkovertredelse
I alt53 85353 8282 6004 7275 9966 83611 5889 9137 0215 14725
Hele landet46 66846 6672 5734 4845 3955 7899 6158 2715 9394 6011
Østfold2 6932 6931452362903295525063572780
Akershus4 5944 5933754504805059238075944591
Oslo5 8245 8243834736568411 3111 0077154380
Hedmark1 4501 450801381731752592692001560
Oppland1 2171 217781461291452301971671250
Buskerud2 2632 2631092022162494754353212560
Vestfold2 7512 751872252673115204913754750
Telemark1 9071 907811542222103323442892750
Aust-Agder1 2851 285581151331292712441891460
Vest-Agder1 9831 9831252092462433753382332140
Rogaland4 5734 5732424665486129788235413630
Hordaland4 0814 0812433934634769207664853350
Sogn og Fjordane7777773186938718113798640
Møre og Romsdal2 3412 3411152582932944764162732160
Trøndelag4 1844 1841914375735138006865324520
Nordland2 2382 2381152363132934693652801670
Troms - Romsa1 6391 639781811922513812861661040
Finnmark - Finnmárku8538533779105126160149122750
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke1515003025230
Utlandet, uten oppgitt fylke7 1787 154262425991 0461 9731 6401 08254624
Uoppgitt fylke77112102000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt55,5255,5119,3269,5568,1167,7768,9672,9061,9730,29..
Hele landet51,5651,5619,1767,5563,8961,9563,1367,1857,3428,64..
Østfold61,0261,0222,0968,6779,9185,0183,4580,9366,2132,14..
Akershus45,2845,2817,2950,3551,3954,0853,3056,3350,9129,41..
Oslo37,0937,0922,4338,9637,0733,5139,2047,1744,6225,78..
Hedmark46,8146,8116,4661,6065,6265,6564,9062,4853,5224,29..
Oppland49,0249,0218,6272,8364,3075,0265,9165,9355,6023,55..
Buskerud48,0248,0215,6660,1365,9762,9560,2761,3153,5026,69..
Vestfold56,4056,4013,9068,7772,8578,2673,7271,2461,6233,56..
Telemark56,9556,9519,9278,6080,6878,9670,0475,5364,5131,33..
Aust-Agder68,2368,2319,5580,9075,6181,5386,9088,3079,3542,48..
Vest-Agder60,4660,4625,5669,0368,6269,5973,5382,6767,5234,95..
Rogaland54,9554,9519,7372,1172,2769,7066,5869,3256,4329,57..
Hordaland57,2157,2119,7766,3361,8263,3873,3880,1865,0929,84..
Sogn og Fjordane53,1653,169,7771,6670,8575,2274,0475,9860,2725,09..
Møre og Romsdal55,2155,2118,9386,0472,7675,4471,1872,5358,9029,32..
Trøndelag48,3248,3119,0671,4159,8956,5459,9663,9154,2224,84..
Nordland49,3149,3119,9288,7977,3771,8267,6163,5351,1421,22..
Troms - Romsa70,2070,2020,87100,3391,8494,5993,2791,0373,3033,97..
Finnmark - Finnmárku62,8062,8024,88111,7991,2386,1683,0577,0361,6628,90..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
Alle lovbruddsgrupper unntatt trafikkovertredelse
I alt12,2612,2513,8623,7821,7718,4216,1513,6010,154,21..
Hele landet10,6210,6213,7222,5519,5915,6013,4011,358,593,76..
Østfold10,8810,8813,3521,5821,1818,6615,5312,168,583,68..
Akershus9,119,1115,5519,2217,5114,4411,338,546,923,47..
Oslo10,2710,2721,0123,3316,9211,4410,1410,599,413,78..
Hedmark8,698,6911,7618,9318,3715,3411,9610,397,202,75..
Oppland7,607,6011,5319,9913,7312,9711,197,816,262,36..
Buskerud9,679,6710,8720,0417,0014,8013,0310,708,393,71..
Vestfold13,1813,189,7523,7722,7521,2617,2114,2110,757,39..
Telemark13,1313,1312,9123,6426,0720,5217,0214,7612,095,85..
Aust-Agder13,3313,3313,6624,8823,6118,3919,1115,0212,295,02..
Vest-Agder13,0013,0017,7526,2321,9819,3915,7513,659,795,16..
Rogaland11,9911,9913,5324,8222,4319,1714,3412,509,123,82..
Hordaland9,509,5013,0219,5715,6012,3812,6810,917,512,91..
Sogn og Fjordane8,608,607,0418,5616,3513,6914,6610,086,712,23..
Møre og Romsdal10,6910,6911,5825,0022,5318,3614,4412,067,983,18..
Trøndelag10,9110,9111,7824,1920,7714,6813,3011,459,044,19..
Nordland10,9910,9913,2425,1325,0218,8416,5812,008,322,57..
Troms - Romsa11,7511,7513,6827,5619,7720,1718,0212,937,612,60..
Finnmark - Finnmárku13,4213,4213,3425,4524,5022,7117,8114,6011,564,14..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 16 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2018
I alt243 9104 52719 9266395 16994614 5797 043190 0571 024
Alle verdensdeler234 3124 51217 3056385 15794414 5667 024183 1431 023
Europa227 7674 18916 7185974 75087513 9006 483179 260995
Norge195 4953 12310 8615444 27381111 5835 420158 085795
Danmark1 788241882245164531 3226
Sverige3 83172290135011290902 99916
Latvia1 07139222021361386834
Litauen5 2191741 21875413381473 25327
Polen9 6492082 655129985913245 71933
Romania1 6572302864341590639278
Storbritannia8902667321074306663
Tyskland1 261201072190972795039
Afrika2 3479717814178272942241 3278
Asia3 23116036525193412662801 88615
Syria980341458471353636098
Amerika8856541235198336073
Oseania821301084632
Statsløse168122201221316901
Uoppgitt9 43032 599100036 8240

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Telleenheter: 

Straffereaksjon: Den enkelte strafferettslige avgjørelsen mot en enkelt fysisk eller juridisk person, rettskraftig avgjort og registrert i løpet av året. En person som er ilagt reaksjoner flere ganger i løpet av året, vil således inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

Begrepet straffereaksjon omfatter i statistikken forelegg eller forenklet forelegg på bot, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, fengselsstraff, samfunnsstraff, særreaksjon, ungdomsstraff, rettighetstap og straffutmålingsutsettelse.

Straffet person: Den enkelte fysiske person registrert med minst én straffereaksjon i løpet av året. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år telles dermed bare én gang. Selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre juridiske personer er ikke inkludert.

Utmålt straff: Målt i antall dager for betinget og ubetinget fengsel og antall kroner for bøter. I tabellene oppgis antall straffereaksjoner innenfor intervaller av utmålte dager eller kroner, eller som gjennomsnittlig utmålt straff.

  

Inndeling av lovbrudd

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I grunnlagsregistrene for statistikken er det frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere både gamle og nye lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også «Standard klassifikasjoner» i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd).

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser på bakgrunn av politiets registreringer i statistikken over straffereaksjoner i hovedsak fra 1997 og fram til og med 2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i KLASS Om statistikken for statistikkårganger før 2015.

Hovedlovbrudd: Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet.

Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikken over straffede personer, og blir da representert med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

  

Egenskaper ved straffereaksjonene

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen, videre fordelt på tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Type reaksjon er i statistikken en kategorisering av de ulike straffereaksjonene basert på straffens innhold og rettsinstans.

De tre typene reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten er:

◦ forenklet forelegg (på bot, kun for mindre alvorlige trafikk- og tollovbrudd)

◦ forelegg (på bot)

◦ betinget påtaleunnlatelse

De fem hovedtypene av reaksjoner idømt av domstolen er

◦ bot

◦ samfunnsstraff

◦ betinget fengsel

◦ ubetinget fengsel

◦ særreaksjon eller annen type reaksjon

«Særreaksjon eller annen type reaksjon» inneholder videre undertypene forvaring, tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg samt «annen type reaksjon». «Annen type reaksjon» omfatter rettighetstap, straffutmålingsutsettelse, og ungdomsstraff (ny f.o.m. 2014), men disse er ikke spesifisert som egne undertyper i statistikken.

Domstolen kan også ilegge noen av reaksjonstypene i kombinasjon, for eksempel fengselsstraff i kombinasjon med bot, eller både ubetinget og betinget fengselsstraff. Enkelte typer kombinasjonsstraffer er ikke spesifisert i tabellene, men blir talt med under beslektede reaksjonstyper. For eksempel er ubetinget fengsel sammen med bot talt med i «Ubetinget fengsel og annen».

Straffeutmåling er i statistikkene oppgitt med antall dager ubetinget og betinget fengsel samt kroner i bøtestraff. Straffeutmåling er både presentert med tall for gjennomsnitt og fordelinger i grupperte tidslengder og pengebeløp. I disse tabellene er det også mulig å hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og fengselsstraff enn i tabellene som fordeler på type reaksjoner.

 

Mer om de ulike typer reaksjon

Ubetinget fengsel innebærer frihetsberøvelse i en anstalt under Kriminalomsorgen. I noen tilfeller regnes hele eller deler av den utmålte fengselsstraffen å være sonet i en forutgående varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se også statistikken over fengslinger).

Betinget fengsel (fullbyrdingsutsettelse) innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte straffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere vilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Bøtestraff kan gis som bot ved dom, forelegg, eller forenklet forelegg og innebærer at den straffede plikter å betale et oppgitt beløp som skal tilfalle statskassen. Bot ved dom idømmes av domstol, forelegg ilegges av påtalejurist og forenklet forelegg av tjenestepersoner i politi og tollvesen.

Forvaring ble innført som særreaksjon fra 1. januar 2002. Forvaring kan idømmes når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og innebærer en tidsubestemt frihetsberøvelse i tilrettelagt avdeling under Kriminalomsorgen. Ved idømmelse settes en tidsramme, som vanligvis tilsvarer en ubetinget fengselsstraff, og i tillegg kan det settes en minstetid. Forvaringen kan imidlertid forlenges så lenge det er høy fare for gjentakelse og personen anses som en fare for samfunnet.

Tvungent psykisk helsevern og Tvungen omsorg ble innført som særreaksjoner 1. januar 2002 og kan kun ilegges utilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern kan gis personer som var psykotiske eller bevisstløse på gjerningstidspunktet. Tvungen omsorg kan gis til personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad. Det regionale helsevesenet har i begge tilfeller ansvar for gjennomføringen. Påtalemyndigheten må senest tre år etter rettskraftig dom begjære opphør, prøveløslatelse eller forlengelse av reaksjonen – og kan kun opprettholdes hvis det er fare for gjentagelse.

Samfunnsstraff erstattet fra 1. mars 2002 reaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn. Samfunnsstraffen kan bestå av samfunnsnyttig tjeneste på mellom 30 og 420 timer, program, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet. I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. Dommer på samfunnstjeneste, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før mars 2002, kategoriseres i gjeldende standard som samfunnsstraff.

Annen type reaksjon: Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraffens gjennomføringstid på verdier for antall dager betinget fengsel. Rettighetstap er en egen form for straff som omfatter både tap av retten til retten til å inneha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet, og forbud mot kontakt med en bestemt person. Straffutmålingsutsettelse kan ilegges av domstol, tilsvarende fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) men uten at noen straff er utmålt (jf. betinget påtaleunnlatelse). Dommer på sikring, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før 2002, kategoriseres i gjeldende standard som Annen type reaksjon.

  

Egenskaper ved personene

Alder: Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (det siste mulige, gjerningens slutt hvis flere er oppgitt) for hovedlovbruddet. Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt. Ved forenklede forelegg finnes ikke opplysning om gjerningsdato eller reaksjonsdato og alder beregnes da fra tidspunkt for rettskraft (i de fleste saker lik gjerningstidspunkt, men senere i saker basert på automatisk trafikkontroll).

Kjønn: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes kjønn registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. I datagrunnlaget fra registeret for Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklede forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Bosted: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes bosted registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger). I statistikken blir bosted oppgitt som fylke. 

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. Unntaket er forenklede forelegg fra Statens innkrevingssentral hvor informasjon om statsborgerskap mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. Fra og med 2016-årgangen er statistikkproduksjonen forbedret slik at også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. (se «Feilkilder og usikkerhet» og «Sammenlignbarhet over tid og sted»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret: Angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i SSP (reaksjonsregisteret, tidligere strafferegisteret) er gitt til en person som allerede var registrert i SSP med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Kartleggingen er utført kun for straffereaksjoner hentet fra SSP (se «Produksjon»). Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk på denne måten betegnes derfor som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». Gitt reglene for hvilke straffereaksjoner som føres i SSP (se «Produksjon») utelukker dette personer som kun har blitt straffet for forseelse(r) med påtaleunnlatelse eller bøtestraff, og personer som har fått forenklet forelegg.

På grunn av nye regler for hva som registreres i det nye reaksjonsregister, er tabellene med statistikk over tidligere registrering i reaksjonsregisteret ikke videreført fra 2016-årgangen.

Standard klassifikasjoner

 

Lovbruddsgruppe (ny versjon fra og med 2015)

Type lovbrudd (ny versjon fra og med 2015)

Fylke (bosted)

Kjønn

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).

Statsborgerskap og Verdensdel

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer som FN (UNODC) og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Både rådata fra Politiets IKT-tjenester og Skattedirektoratet samt bearbeidet produksjonsdata lagres på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en oversikt over ileggelse av formell straff i Norge, hyppigheten av ulike typer straffereaksjoner og straffeutmåling ved ulike typer lovbrudd. Den skal også gi informasjon om sentrale kjennetegn ved de straffede personene. Statistikk over straffereaksjoner er finansiert av Finansdepartementet gjennom statsoppdraget (gitt i statsbudsjettet vedtatt av Stortinget).

Statistikk over idømte forbrytelsessaker (tidligere "Justitssager") har vært utarbeidet i ulike former siden 1835, og av SSB siden 1883. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker (den gang "offentlige Politisager"), og fra 1923 påtaleunnlatelser. Med overgangen fra manuelt til digitalt strafferegister (SSP) som statistikkgrunnlag fra 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker også del av statistikken, samt reaksjoner for brudd på den militære straffelov (se historisk arkiv og Historisk statistikk 1994). Med denne omleggingen ble også påtaleunnlatelser uten vilkår definert ut av statistikken.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som innebar nye uttrekkskriterier og innhenting av individuelle oppgaver for alle forseelsessaker fra de nye digitale bøteregistrene, ikke bare forbrytelsessaker fra strafferegisteret. Med tilgang til politiets lovbruddskoder for hele datamaterielat ble det nå også tatt i bruk en felles inndeling i ti «lovbruddsgrupper», utover de to tradisjonelle inndelingene etter straffelovens kapitler (fra 1923 til 1992 hadde det også eksistert en annen inndeling i fire grupper).

Fra 1957 er det publisert faste tabeller for gjennomsnittlig utmålt straff (dager fengsel, kroner bot) for forbrytelser, og for forseelser fra 1997. Fra 2003 er det publisert tabeller for statistikkenheten «straffede personer» (hver person talt kun en gang per år, uavhengig av antallet reaksjoner). Fra og med årgangen 2005 er denne statistikkenheten videreutviklet og utgitt med flere sammenliknbare tidsserier.

Data fra det nye reaksjonsregisteret er tatt i bruk for reaksjoner registrert fra og med den 1. oktober 2015, samtidig med ikrafttredelse av straffeloven av 2005.

Den nye straffeloven medførte en omlegging av SSBs lovbruddsinndelinger, med ni nye «lovbruddsgrupper» og totalt 150 unike «typer lovbrudd». I tillegg opphørte skillet mellom forbrytelser og forseelser. Omleggingen medførte endringer i nesten samtlige av de faste tabellene. Med bortgangen av forbrytelser som kategori opphører sammenlignbarheten for en rekke aspekter ved statistikken, helt tilbake til 1835. Statistikk for årganger før 2015 som ligger i Statistikkbanken er imidlertid re-produsert etter den nye lovbruddsinndelingen. Les mer om disse endringene i «Definisjoner» av lovbrudd og i artikkelen «De nye kriminalstatistikkene».

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre deler av justissektoren. Statistikken tjener som grunnlag for informasjon om tilstanden og utviklingen innen strafferettsapparatet. Statistikken gir kun opplysninger om forhold som har ført til en formell straffereaksjon og angir ikke den totale utbredelsen av straffbare forhold begått i befolkningen som helhet eller i bestemte deler av den.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med egen statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbrudd og fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt før det er ferdig etterforsket og ilagt eventuell strafferettslig reaksjon. Fengsling kan inntreffe både før straff er idømt (varetekt) eller lenge etter (såkalt «soningskø»), og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt, men senere frifunnet i retten. Enhetene som telles er også ulikt konstruert i de forskjellige statistikkene. Tabellene under straffereaksjoner er derfor ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

  

Relatert ekstern statistikk

Administrative gebyrer, sanksjoner og andre formelle konsekvenser av lovbrudd (som parkeringsbøter, tilleggsskatt, utvisning fra landet eller utestengning fra visse type arbeidsplasser) samt visse strafferettslige reaksjoner (som påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragelse eller overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a) inngår ikke i SSBs statistikk over straffereaksjoner. Statistikk over noen av disse reaksjonene er tilgjengelig fra andre instanser:

Domstoladministrasjonen har statistikk for domstolenes saksavvikling, både i sivile og strafferettslige saker. Politiet har statistikk over inndragning av utbytte og gjenstander i sine periodevise Kommenterte Strasak-tall. Konfliktrådet har statistikk og årsrapporter med tall for meglingssaker, samt ungdomsstraff/-oppfølging og (aldersubestemt) oppfølging i Konfliktråd. Utlendingsdirektoratet har ansvar for offisiell statistikk over utvisninger på grunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven.

Lovhjemmel

Utlevering av opplysninger til SSB skjer med grunnlag i statistikkloven (1989) § 2-2 jf. § 3-2 og politiregisterloven (2010) § 30 jf. § 9.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter rettskraftige strafferettslige reaksjoner registrert i løpet av statistikkåret. Det vil si at alle ankemuligheter må være uttømt og at registerbehandler har ført saken inn i det aktuelle registeret for å komme med i statistikken for samme år (unntak for data fra Det sentrale bøteregisteret der kriteriet kun er at straffereaksjonen er rettskraftig i løpet av statistikkåret).

Av alle de strafferettslige reaksjonene (se straffeloven 2005, kap.5) inneholder statistikken betinget påtaleunnlatelse, bot ved forelegg eller forenklet forelegg og dom på bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengsel, forvaring (tidligere sikring), tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, rettighetstap eller straffutmålingsutsettelse. Dette innebærer at samtlige reaksjoner definert som «straff» i straffeloven (§29) er med i statistikken. Visse «andre strafferettslige reaksjoner» (strl. §30) er imidlertid ikke med. Det gjelder påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragning, overføring til konfliktråd, straffeutmålingsfrafall og tap av retten til å føre motorvogn – vel å merke med mindre disse er gitt i kombinasjon med noen av de inkluderte straffereaksjonene.

Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i reaksjonsregisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Rapporteringsenheter er Politiets IKT-tjenester (PIT) for BOT- og SSP-data og Statens innkrevingssentral (under Skattedirektoratet) for forenklede forelegg.

Datakilder og utvalg

Hovedkilde for de fleste typer straffereaksjoner er Reaksjonsregisteret, tidligere Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP), eid av Politidirektoratet. Kripos er behandlingsansvarlig for reaksjonsregisteret og er kilden når SSB innhenter tilleggsopplysninger om enkeltsaker.

Fra 1. oktober 2015 tok politiet i bruk ett nytt reaksjonsregister (SSP 3.0), samtidig med ikrafttredelse av ny straffelov (vedtatt i 2005) og ny politiregisterforskrift §44-4 (jf. politiregisterloven § 9) med et utvidet mandat for registrering av strafferettslige reaksjoner. I henhold til den tidligere strafferegistreringsloven § 1. ble kun forbrytelsessaker samt domstolsavgjørelser (unntatt forseelsessaker avgjort med bot) registrert i SSP. I det nye reaksjonsregisteret føres alle strafferettslige reaksjoner unntatt forenklede forelegg.

Opplysninger om betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt ved forelegg eller dom, hentes i tillegg fra Det sentrale bøteregisteret (BOT), eid av Politidirektoratet. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret ble endret og utvidet fra og med årgang 2012 (se også Sammenlignbarhet over tid og sted). Fra 2016-årgangen er det kun betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt for lovbrudd som ble begått før ikraftsettelsen av ny straffelov (1.10.2015) og som tidligere ble kategorisert som forseelser som er tatt med fra bøteregisteret i statistikken. Mengden straffereaksjoner fra bøteregisteret som brukes i statistikken vil minke etter hvert som straffereaksjoner for eldre lovbrudd blir rettskraftig avgjort og alle straffereaksjoner etter hvert vil bli registrert i det nye reaksjonsregisteret.

Data om forenklede forelegg hentes fra et register for innkreving av straffekrav (SIRI) ved Statens innkrevingssentral (SI), eid av Skattedirektoratet.

I bearbeidingen av statistikken tillegges opplysninger om kjønn, bosted og statsborgerskap fra Det sentrale folkeregisteret (DSF) via Befolkningsregisteret til SSB (BeReg). Produksjonsfiler for tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner benyttes for historisk dublettkontroll. For beregninger av tall relative til befolkningsstørrelse benyttes befolkningsstatistikk fra SSB.

Statistikken er basert på fulltelling av straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se «Omfang».

Datainnsamling, editering og beregninger

Materialet innhentes fra rapporteringsenhetene (PIT og Skattedirektoratet) i elektronisk form etter årets utløp. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes vanligvis fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med behandlingsansvarlige for registrene.

Fram til 1. oktober 2015 ble ikke betingede påtaleunnlatelser, forelegg eller dommer på kun bot gitt for forseelser registrert i reaksjonsregisteret (SSP), og informasjon fra bøteregisteret blir derfor innhentet. Fra og med 1. oktober 2015 blir alle reaksjoner unntatt forenklet forelegg registrert i det nye reaksjonsregisteret, og bearbeidingen av statistikkmaterialet er derfor utvidet med ytterligere kontroll av dobbeltregistreringer av de samme sakene. I tilfeller der en sak er registrert i begge registrene, tas kun den fra reaksjonsregisteret med i statistikkmaterialet.

Opplysning om personers statsborgerskap, bosted, kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer (og fra 2016 også D-nummer/midlertidig fødselsnummer) er disse opplysningene tillagt slik de var registrert i Det sentrale folkeregisteret i statistikkåret. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger som er registrert av politiet i Reaksjonsregisteret (tidligere SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). Blant annet på grunn av doble statsborgerskap er det en viss diskrepans mellom statsborgerskap registrert av politiet og registrert i folkeregisteret som ikke grunner i feilregistrering. Folkeregisteret viser norsk statsborgerskap hvis personen har det.

Også konstruksjonen av statistikkenheten «straffet person» er noe ulik for personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret. Personer blir identifisert ved hjelp av unike FNR der dette finnes. For personer uten FNR blir personer identifisert ved unik sammensetning av fødselsdato og fullt navn.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Tall for straffede personer per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

Siden statistikken inneholder personer som ikke er bosatt i Norge, vil tall per 1000 innbygger (basert på offisiell folkemengde) ikke representere en presis rate for antall bosatte personer innenfor ulike kategorier. For utenlandske statsborgere utgjør ikke-bosatte en stor andel og beregning per innbygger er ikke brukt i tabeller med statsborgerskap.

For beskrivelse av SSBs kontroller bearbeidingsrutiner, se eget punkt for «Relevant dokumentasjon».

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Datagrunnlaget for statistikken inneholder personopplysninger med informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive (jf. personopplysningsloven § 2). SSB forvalter derfor disse data med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For historisk statistikk før 1978, se eget punkt over om «Formål og historie». Ved anvendelse av historiske tidsserier er det nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlige utgivelsene av statistikken (se eldre arkiv).

Etter omlegging av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært straffereaksjon registrert i statistikkåret, mot tidligere reaksjon rettskraftig avgjort i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Hoveddelen av dette etterslepet ble før 1997 fanget opp ved å vente med innhenting og bearbeiding av data til flere måneder inn i året etter. Det er imidlertid hvert år en rest av saker som registreres inn i SSP mer enn ett år etter avgjørelsesdato. Disse ble ikke fanget opp i like stor grad slik praksis var før 1997.

At uttrekkskriteriet for hovedenheten siden 1997 er registrert (og ikke rettskraftig) reaksjon gjør i stedet statistikken sårbar for uregelmessig registrering. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med endringer i antall avsagte reaksjoner. Dette har blant annet påvirket antallet reaksjoner i statistikken for 2001 og 2002 (se Straffereaksjoner 2002). I 2007 ble det registrert rundt 2 000 flere reaksjoner for forbrytelser enn tidligere år på grunn av etterregistreringer (se tekstboks i Straffereaksjoner 2007). En endring i registreringspraksis de siste tre månedene av 2015 har anslagsvis ført til 2 800 flere reaksjoner sammenlignet med registreringspraksis for årene 2010-2014, og gjelder spesielt for betinget og ubetinget fengsel (se tekstboks i artikkel for Straffereaksjoner 2015).

Statistikken fra og med 1997 er for øvrig i stor grad sammenliknbar med statistikken for tidligere år når det gjelder reaksjoner for forbrytelser. Overgangen til å bruke kildematerialets opplysning om hovedlovbrudd kan ha svekket sammenliknbarheten for denne variabelen, men i store trekk ser det ikke ut til at noe slikt har skjedd. Reaksjoner for forseelser er mindre sammenliknbar før og etter 1997 enn det som er tilfellet for forbrytelser. Fram til tidlig 1990-tall var statistikken over reaksjoner for forseelser basert på summariske oppgaver fra politikamrene. Overgangen til registerdata fra STRASAK viste seg å være problematisk, og som det framgår av de årlige publikasjoner i perioden 1988-1996 måtte SSB finne ulike løsninger for å kunne opprettholde en årlig statistikk over reaksjoner for forseelser. Likevel er det grunn til å anta at statistikken er sammenliknbar før og etter omleggingen når det gjelder gjerningssted, type reaksjon og i grove trekk type lovbrudd.

Med omleggingen i 1997 ble det tatt i bruk samme kodesystem for lovbrudd som nyttes i kriminalstatistikken forøvrig (STRASAK-koder). Det ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i typer lovbrudd (forseelser og forbrytelser). En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet var allerede tatt ut i 1992 fordi definisjonene ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne.

Straffereaksjoner for forbrytelser med fordeling etter statsborgerskap er tilgjengelig fra NOS Kriminalstatistikk 1978, men på grunn av manglende opplysninger ikke sammenlignbare før 1991, da opplysninger om statsborgerskap fra Det sentrale personregisteret ble supplert med politiets registrereringer.

For årgangen 2005 er statistikkenheten «straffede personer» videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og Kriminalstatistikkens tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Tabeller publisert i Statistikkbanken har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Tall i Statistikkbanken finnes per i dag kun tilbake til 2002, og 2005 for enheten «straffede personer».

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet.

Overgang til nytt reaksjonsregister (SSP3.0) 1. oktober 2015 medførte en betydelig endring i hvor raskt saker registreres inn. Den nye registreringspraksisen innebærer at informasjonen om straffereaksjonene, særlig de rettskraftige dommer etter større straffesaker, leveres mer direkte fra STRASAK (politiets straffesaksregister) til SSP3.0 av politiet og påtalemyndigheten. Dette medførte at Kripos sin tidligere oppgave med manuell innregistrering i SSP ble kraftig redusert. I løpet av de siste 3-4 månedene av 2015 kunne derfor Kripos registrere inn det etterslepet av saker som de normalt har hatt i alle tidligere år. På grunn av dette inneholder statistikken for 2015 relativt mange flere straffereaksjoner fra SSP, som da gir klare tidsbrudd for flere deler av statistikken. Se mer om denne endringen i Straffereaksjoner 2015.

Hovedlovbrudd: I datagrunnlaget fra det gamle reaksjonsregisteret (SSP 2.0) var fastsetting av hovedlovbruddet gjort av politi og påtalemyndigheten eller de som da var registeransvarlig (Kripos). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter innføringen av det nye reaksjonsregisteret får SSB imidlertid strukturert informasjon om alle lovbruddene som inngikk i sakskomplekset for straffereaksjonen, og SSB velger nå det lovbruddet som etter loven har høyest strafferamme som representant for straffereaksjonen i statistikken («hovedlovbruddet»). Dette medfører at det forekommer endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper fra og med 2016-årgangen som skyldes at valg av hovedlovbrudd nå er mer systematisert enn tidligere.  

Statsborgerskap: Fra og med 2016-årgangen er statsborgerskap bedre utfylt i statistikken enn tidligere. Også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan nå tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. Dette innebærer færre enheter med uoppgitt statsborgerskap i statistikken som fordeler straffereaksjoner og straffede personer etter statsborgerskap, men innebærer også at antallet straffereaksjoner og straffede personer med kjent utenlandsk statsborgerskap har økt betraktelig i disse statistikkene. Andelen av de med oppgitt statsborgerskap som har utenlandsk statsborgerskap i 2016 (og senere år) er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere år, når det gjelder straffede/straffereaksjoner i alt, og der hovedlovbrudd er trafikkovertredelse eller annet vinningslovbrudd. Det er i hovedsak tallene for europeiske land som er påvirket av endringen.

Betinget påtaleunnlatelse: Det er usikkerhet knyttet til antallet betingede påtaleunnlatelser som har blitt levert i kildematerialet fra politiet for tidligere år. Sammenligninger med statistikk over siktede personer, antyder at det har vært et betydelig frafall av betingede påtaleunnlatelser i årgangene før 2007. Fra og med 2013-årgangen er det gjort en særlig kvalitetssikring av disse sakene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistisk sentralbyrå har liten mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte registre. Partielle frafall forekommer, særlig for forenklede forelegg mot utenlandske statsborgere (hentet fra SIRI) der fødselsdato, kjønn eller bosted ikke nødvendigvis blir registrert. I SIRI inngår det imidlertid ingen opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, vil statsborgerskap være uoppgitt.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd er det i SSBs bearbeiding kun tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

I det tidligere reaksjonsregisteret (SSP2.0) var hovedlovbruddet i den enkelte sak allerede valgt og registrert før SSB mottok grunnlagsdataene. Kripos gjorde i sin registrering av hovedlovbruddene en vurdering av lovbruddenes grovhet ut fra lovens strafferamme, tilsvarende den vurderingen som SSB gjør ved hjelp av sin maskinelle tillegging av hovedlovbruddet. SSB har imidlertid ikke en god nok oversikt over hva som var praksis for registreringen av hovedlovbrudd i alle saker i SSP. Det kan derfor ikke utelukkes at registreringspraksisen er ulik SSBs praksis. Ved bruk av data fra det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0) fra og med 1.10.2015 tillegger SSB selv hovedlovbrudd.

Som beskrevet over (se «Datainnsamling, editering og beregninger») er personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret konstruert og tillagt opplysninger på ulike måter. Når personer identifiseres ved hjelp av fødselsdato og navn i stedet for FNR er det en risiko for at feilstavelser og ulik bruk av navn kan føre til at en og samme person identifiseres som to personer i statistikken. Av alle straffereaksjonene utenom forenklet forelegg som ble gitt til en person i 2002 var 5 prosent gitt til en person uten gyldig FNR. I 2013 var andelen økt til 12 prosent.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Nesten alle straffereaksjoner er en bot

Nesten alle straffereaksjoner er en bot

Publisert 12. desember 2019

Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

Les artikkelen
Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Publisert 2. juli 2019

I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

Les artikkelen
Minste antall straffedommer på 30 år

Minste antall straffedommer på 30 år

Publisert 9. april 2019

I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987.

Les artikkelen
De nye kriminalstatistikkene

De nye kriminalstatistikkene

Publisert 6. mars 2017

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for lovbruddstyper, laget som følge av ny straffelov og tilhørende nytt kodeverk i alle registre brukt i datagrunnlagene.

Les artikkelen
Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

Publisert 3. oktober 2011

Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene.

Les artikkelen
Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Publisert 15. august 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Les publikasjonen

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB