Produsentprisindeksenmars 2017

Innhold

Arkiv for Produsentprisindeksen - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
10. april 2017 Mars 2017 Prisfall i industrien etter 5 måneders oppgang
10. mars 2017 Februar 2017 Økte eksportpriser
10. februar 2017 Januar 2017 Industriprisene opp i januar
10. januar 2017 Desember 2016 Prishopp på olje og gass
9. desember 2016 November 2016 Prisoppgang for gass og strøm
10. november 2016 Oktober 2016 Høyeste strømpris på tre og et halvt år
10. oktober 2016 September 2016 Laveste gasspris på sju år
9. september 2016 August 2016 Første prisfall på mat på ti måneder
10. august 2016 Juli 2016 Metallprisene har økt siden april
11. juli 2016 Juni 2016 Energivarer trakk opp PPI
10. juni 2016 Mai 2016 Metallprisene stiger igjen
10. mai 2016 April 2016 Prisoppgang på råolje og petroleumsprodukter
11. april 2016 Mars 2016 Oljeprisen bidro til oppgang i PPI
10. mars 2016 Februar 2016 PPI fortsetter å falle
10. februar 2016 Januar 2016 Olje og gass dro PPI ned
11. januar 2016 Desember 2015 Prisfall på energivarer
10. desember 2015 November 2015 Fjerde måned med økte strømpriser
10. november 2015 Oktober 2015 Elektrisitet trakk PPI opp
9. oktober 2015 September 2015 Nedgang i PPI dempet av økte strømpriser
10. september 2015 August 2015 Økte strømpriser
10. august 2015 Juli 2015 Prisfall på energivarer trakk ned PPI
10. juli 2015 Juni 2015 Olje og elektrisitet trakk i hver sin retning
10. juni 2015 Mai 2015 Oljeprisen har holdt PPI oppe siden april
11. mai 2015 April 2015 PPI uendret fra mars grunnet høyere oljepris
10. april 2015 Mars 2015 Oljeprodukter dro industriprisene opp
10. mars 2015 Februar 2015 Høyere oljepris trakk PPI opp
10. februar 2015 Januar 2015 Prisoppgang i norsk industri
9. januar 2015 15. desember 2014 Elektrisitet og naturgass opp, olje ned
10. desember 2014 15. november 2014 Råolje og gass drar PPI ned
10. november 2014 15. oktober 2014 Olje og elektrisitet trakk PPI ned
10. oktober 2014 15. september 2014 Oljeprisen ned, gassprisen opp
10. september 2014 15. august 2014 PPI ned 0,7 prosent
11. august 2014 15. juli 2014 Prisnedgang for olje og gass
10. juli 2014 15. juni 2014 Olje og gass trakk i hver sin retning
10. juni 2014 15. mai 2014 Fortsatt prisfall på naturgass og elektrisitet
9. mai 2014 15. april 2014 Prisnedgang på elektrisitet og naturgass
10. april 2014 15. mars 2014 Prisfall på energiprodukter
10. mars 2014 15. februar 2014 Lavere priser på gass og elektrisitet
10. februar 2014 15. januar 2014 Videre prisoppgang i industrien
10. januar 2014 15. desember 2013 Økte priser for olje, gass og industri
10. desember 2013 15. november 2013 Høyere priser på råolje og naturgass
11. november 2013 15. oktober 2013 Prisnedgang på olje og gass
10. oktober 2013 15. september 2013 Høyere energipriser
10. september 2013 15. august 2013 Prisoppgang for eksportrettet industri
9. august 2013 15. juli 2013 Oppgang i produsentprisene
10. juli 2013 15. juni 2013 Videre prisnedgang i industrien
10. juni 2013 15. mai 2013 Billigere elektrisitet og naturgass i mai
10. mai 2013 15. april 2013 Liten oppgang i PPI
10. april 2013 15. mars 2013 PPI opp 0,9 prosent fra februar til mars
10. januar 2013 15. desember 2012 Prisoppgang på elektrisitet
11. mars 2013 15. februar 2013 Høyere priser på olje, oljeprodukter og fisk
11. februar 2013 15. januar 2013 Nedgang i energipriser unntatt olje
10. desember 2012 15. november 2012 Fortsatt prisfall i industrien
9. november 2012 15. oktober 2012 Moderat oppgang i PPI
10. oktober 2012 15. september 2012 Oljeprisen trakk PPI ned
10. august 2012 15. juli 2012 Oljeprisen trakk PPI opp
10. september 2012 15. august 2012 Lav prisvekst for industrien
11. juni 2012 15. mai 2012 Videre nedgang i PPI
10. mai 2012 15. april 2012 Lavere produsentpriser
10. juli 2012 15. juni 2012 Prisfall for energivarer
10. april 2012 15. mars 2012 Olje opp, elektrisitet ned
10. februar 2012 15. januar 2012 Høyere priser på energivarer
9. mars 2012 15. februar 2012 Høyere priser på elektrisitet
12. november 2006 15. november 2006 15. november 2006
9. juli 1999 15. juni 1999 15. juni 1999
10. januar 2012 15. desember 2011 Liten oppgang i PPI
10. februar 2011 15. januar 2011 Olje- og gassprisene øker
10. mars 2011 15. februar 2011 Økte priser på metaller og matvarer
11. april 2011 15. mars 2011 Prisoppgang på råolje og oljeprodukter
10. mai 2011 15. april 2011 Høyere priser på oljeprodukter
10. juni 2011 15. mai 2011 Prisnedgang på energivarer
11. juli 2011 15. juni 2011 Liten prisnedgang i industrien
10. august 2011 15. juli 2011 Olje- og gassprisene økte
9. september 2011 15. august 2011 Prisnedgang på petroleum og kjemiske produkter
10. oktober 2011 15. september 2011 Prisoppgang på olje, naturgass og oljeprodukter
10. november 2011 15. oktober 2011 Lavere metallpriser
9. desember 2011 15. november 2011 Fortsatt prisnedgang på metaller
11. desember 2006 15. november 2006 Prisene på olje og industrivarer falt
10. januar 2011 15. desember 2010 Videre prisoppgang for energivarer
10. mars 2006 15. februar 2006 Produsentprisindeksen ned 0,4 prosent
10. februar 2006 15. januar 2006 Energiprisene fortsetter å stige
10. mai 2006 15. april 2006 Olje og metall gir auke
10. april 2006 15. mars 2006 Energi driver produsentprisene opp
9. juni 2006 15. mai 2006 Ulike prisutviklinger i råvaremarkedene
10. juli 2006 15. juni 2006 Strømprisene opp igjen
10. august 2006 15. juli 2006 Høye energipriser dominerer
10. oktober 2006 15. september 2006 Stort prisfall på olje og oljeprodukt
11. september 2006 15. august 2006 Topp i elektrisitetsprisene
10. november 2006 15. oktober 2006 Lavere strømpriser for produsentene
10. januar 2007 15. desember 2006 Avsluttet året med et lite fall
9. februar 2007 15. januar 2007 Fem månader med fall i produsentprisane
9. mars 2007 15. februar 2007 Prisøkning på industrivarer
10. april 2007 15. mars 2007 Svak økning i produsentprisene
11. juni 2007 15. mai 2007 Prisvekst på industriprodukter og olje
10. mai 2007 15. april 2007 Oljeprisen gir vekst i produsentprisindeksen
10. juli 2007 15. juni 2007 Prisene opp for energi, ned for metall
10. august 2007 15. juli 2007 Nedgang for industriprisane
10. september 2007 15. august 2007 Første fall siden januar
10. oktober 2007 15. september 2007 Energipriser opp, industri ned
9. november 2007 15. oktober 2007 Fallet i industriprisene fortsetter
10. desember 2007 15. november 2007 Sterk vekst i produsentprisene
10. januar 2008 15. desember 2007 Stabile produsentpriser
11. februar 2008 15. januar 2008 Industriprisane framleis stabile
10. mars 2008 15. februar 2008 Industriprisene opp
10. april 2008 15. mars 2008 Olje- og industripriser øker
9. mai 2008 15. april 2008 Prisøkning på energivarer
10. juni 2008 15. mai 2008 Fortsatt prisvekst på olje og oljeprodukter
11. august 2008 15. juli 2008 Fortsatt vekst i industriprisene
10. juli 2008 15. juni 2008 Sterk tolvmånedersvekst i produsentprisene
10. september 2008 15. august 2008 Nedgang i produsentprisene
10. oktober 2008 15. september 2008 Prisoppgang i industrien
10. november 2008 15. oktober 2008 Nedgang i industriprisene
9. januar 2009 15. desember 2008 Nedgang i produsentprisene
10. desember 2008 15. november 2008 Kraftig nedgang i produsentprisene
10. februar 2009 15. januar 2009 Prisoppgang i industrien
10. mars 2009 15. februar 2009 Ny prisnedgang for industrien
11. mai 2009 15. april 2009 Prisfall på metaller og energivarer
8. april 2009 15. mars 2009 Prisfall i metallindustrien
10. juni 2009 15. mai 2009 Petroleumsprisene trakk PPI opp
10. juli 2009 15. juni 2009 Prisene på energivarer opp
10. august 2009 15. juli 2009 Energiprisene falt i juli
10. september 2009 15. august 2009 Prisoppgang i industrien
9. oktober 2009 15. september 2009 Prisfall på råolje og oljeprodukt
10. november 2009 15. oktober 2009 Prisauke på energivarer
11. januar 2010 15. desember 2009 Prisoppgang for elektrisitet og metaller
10. desember 2009 15. november 2009 Fortsatt prisvekst for olje og elektrisitet
10. mars 2010 15. februar 2010 Prisauke på elektrisitet og i metallindustrien
10. februar 2010 15. januar 2010 Prisoppgang på energivarer og metaller
9. april 2010 15. mars 2010 Høyere priser i industrien
10. mai 2010 15. april 2010 Sterk oppgang i produsentprisene
10. juni 2010 15. mai 2010 Lågare prisar på energivarer
9. juli 2010 15. juni 2010 Høyere priser på råolje og naturgass
10. august 2010 15. juli 2010 Prisoppgang på fiskevarer og avispapir
11. oktober 2010 15. september 2010 Ny prisoppgang for metaller
10. september 2010 15. august 2010 Prisoppgang på metaller og papir
10. desember 2010 15. november 2010 Prisøkning på energivarer
10. november 2010 15. oktober 2010 Økte priser innenfor norsk industri
10. august 1999 15. juli 1999 Oljeprisen aukar ytterlegare
11. oktober 1999 15. september 1999 Oljeprisen stiger fortsatt
10. september 1999 15. august 1999 Auka prisar på oljeprodukt
10. november 1999 15. oktober 1999 Lavere oljepris
10. desember 1999 15. november 1999 Oljeprisen stiger igjen
10. januar 2000 15. desember 1999 Oljeprisen øker ytterligere
10. mars 2000 15. februar 2000 Framleis vekst i oljeprisen
10. februar 2000 15. januar 2000 Vekst i industriens priser
10. april 2000 15. mars 2000 Fortsatt økte priser på oljeprodukter
10. mai 2000 15. april 2000 Totalindeksen ned 1,2 prosent
9. juni 2000 15. mai 2000 Totalindeksen opp 1,9 prosent
10. juli 2000 15. juni 2000 Fall i metallprisene
11. september 2000 15. august 2000 Produsentprisane opp med 0,6 prosent
10. august 2000 15. juli 2000 Produsentprisindeksen svakt ned
10. oktober 2000 15. september 2000 Prisoppgang på olje og oljeprodukter
10. november 2000 15. oktober 2000 Produsentprisindeksen uforandret
11. desember 2000 15. november 2000 Lågare prisar på raffinerte produkt
9. februar 2001 15. januar 2001 Revidert produsentprisindeks
10. januar 2001 15. desember 2000 Kraftig fall i oljeprisen
9. mars 2001 15. februar 2001 Auke i industrien sine prisar
10. april 2001 15. mars 2001 Lavere oljepris - indeksen ned
11. juni 2001 15. mai 2001 Auke i prisane innanfor industrien
10. juli 2001 15. juni 2001 Prisnedgang på oljeprodukter og metaller
10. mai 2001 15. april 2001 Svak økning i industriens priser
10. september 2001 15. august 2001 Nedgang i industrien sine prisar
10. august 2001 15. juli 2001 Fall i produsentprisene
10. oktober 2001 15. september 2001 Svak endring i produsentprisene
10. desember 2001 15. november 2001 Prisane i industrien litt ned
9. november 2001 15. oktober 2001 Produsentprisene gikk ytterligere ned
10. januar 2002 15. desember 2001 Nedgang i industriprisene
11. februar 2002 15. januar 2002 Økning i produsentprisene
11. mars 2002 15. februar 2002 Lågare prisar i industrien
10. april 2002 15. mars 2002 Industriprisene svakt opp
10. mai 2002 15. april 2002 Fortsatt økte oljepriser
10. juli 2002 15. juni 2002 Lavere oljepris
10. juni 2002 15. mai 2002 Produsentprisane fall
10. september 2002 15. august 2002 Prisøkning på oljeprodukter
9. august 2002 15. juli 2002 Prisene faller
11. november 2002 15. oktober 2002 Prisnedgang på kjemikalier og metaller
10. oktober 2002 15. september 2002 Høgare prisar innanfor oljeraffinering
10. desember 2002 15. november 2002 Lågare prisar i oljeraffineringa
10. januar 2003 15. desember 2002 Prisoppgang på olje og kjemikalier
10. februar 2003 15. januar 2003 Prisoppgang på raffinerte oljeprodukter
10. mars 2003 15. februar 2003 Høgare prisar innanfor oljeraffinering
10. april 2003 15. mars 2003 Prisen på raffinerte oljeprodukter steg
10. juni 2003 15. mai 2003 Lavere industripriser
9. mai 2003 15. april 2003 Prisfall på raffinerte oljeprodukter
10. juli 2003 15. juni 2003 Høyere priser på olje og metaller
11. august 2003 15. juli 2003 Høyere oljepriser
10. november 2003 Oktober 2003 Høyere priser på energivarer
10. oktober 2003 15. september 2003 Olje- og straumprisane gjekk ned
10. september 2003 15. august 2003 Auka prisar på energivarer
10. desember 2003 15. november 2003 Høyere priser på metall
9. januar 2004 15. desember 2003 Lavere priser på energivarer
10. mars 2004 15. februar 2004 Auka prisar på metall og kjemikaliar
10. februar 2004 15. januar 2004 Industriprisene økte
10. mai 2004 15. april 2004 Økte industripriser - men nedgang i oljeprisen
13. april 2004 15. mars 2004 Høyeste oljepris siden 2001
9. juli 2004 15. juni 2004 Lavere pris på olje og oljeprodukter
10. juni 2004 15. mai 2004 Kraftig auke i råoljeprisen
11. oktober 2004 15. september 2004 Nullvekst i totalindeksen
10. september 2004 15. august 2004 Nytt hopp i råoljeprisen
10. august 2004 15. juli 2004 Nye tall for juli
10. desember 2004 15. november 2004 Lavere priser på olje og raffinerte oljeprodukter
10. november 2004 15. oktober 2004 Orkanen Ivan medverka til oljeprisrekord
10. februar 2005 Januar 2005 Oppsving i oljeprisane
10. januar 2005 15. desember 2004 Oljeprisen fortsetter å falle
10. mars 2005 15. februar 2005 Oljeprisen stiger stadig
11. april 2005 15. mars 2005 Prisrekord på olje i mars
10. juni 2005 15. mai 2005 Lågare totalindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
10. mai 2005 15. april 2005 Prisrekord på fyringsolje
11. juli 2005 15. juni 2005 Oljeprisene har aldri vært høyere
10. august 2005 15. juli 2005 Oljeprisrekord - igjen
9. september 2005 15. august 2005 Prisen på energiprodukt opp 55 prosent
10. november 2005 15. oktober 2005 Oljeprisen fortsetter nedover
10. oktober 2005 15. september 2005 Oljeprisen noe tilbake
9. desember 2005 15. november 2005 Fall i prisene på energivarer
10. januar 2006 15. desember 2005 Totalindeksen opp 1,6 prosent