84933
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/arkiv
84933
Olje opp, elektrisitet ned
statistikk
2012-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. mars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Olje opp, elektrisitet ned

Produsentprisindeksen (PPI) økte 1,5 prosent fra februar til mars. Hovedårsaken til oppgangen var høyere priser på olje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter. Lavere priser på elektrisitet bidro til å dempe den samlede prisoppgangen.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Månedsoppgangen i PPI på 1,5 prosent fra februar til mars var påvirket av høyere priser innenfor næringene olje- og gassutvinning samt petroleums- og kullvareindustri. Det var særlig prisene på eksportmarkedet som bidro til oppgangen. Hjemmemarkedet var hovedsakelig påvirket av lavere priser på elektrisitet og bidro til å dempe oppgangen i PPI.

Olje, naturgass og petroleumsprodukter opp

Prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass økte med 5,4 prosent fra februar til mars som følge av høyere olje- og gasspriser. Oljeprisen (Brent Blend, målt i NOK) gikk opp med omtrent 5 prosent i mars, og usikkerheten rundt oljeleveransene, som var knyttet til konflikten rundt Irans atomprogram, var en av hovedårsakene til prisoppgangen.

Den høye oljeprisen påvirket også prisutviklingen innenfor petroleums- og kullvareindustrien. Prisene i næringen økte med 5 prosent fra februar til mars som følge av prisoppgang på de fleste raffinerte petroleumsprodukter.

Fall i elektrisitetsprisene

Kraftforsyning var en næring som opplevde kraftig prisnedgang fra februar til mars. Elektrisitetsprisene falt med 22,9 prosent og ligger nå på omtrent samme nivå som i september i fjor. Prisfallet skyldes en kraftig nedgang i systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool på over 40 prosent, samt billigere elektrisitet solgt til norske husholdninger. Høye tilsig i norske vannmagasiner, samt mildere vær mot slutten av måneden var viktige årsaker til lavere elektrisitetspriser i mars.

Tolvmånedsendring: 6,6 prosent prisoppgang

Fra mars 2011 til mars 2012 økte PPI med 6,6 prosent. Som i de to foregående månedene var de største bidragsyterne utvinning av råolje og naturgass, petroleums- og kullvareindustri samt næringsmiddelindustri hvor prisene økte med henholdsvis 18,3, 9,9 og 1,8 prosent.

Prisene innenfor kraftforsyning falt 38,8 prosent de siste tolv månedene. Den kraftige nedgangen i strømprisene skyldes blant annet bedre fyllingsgrad i norske vannmagasiner i år enn i fjor. Produksjon av metaller var en annen næring som opplevde prisfall i mars. Prisene i metallindustrien falt med 12,1 prosent fra mars 2011 til mars 2012, og nedgangen kom som et resultat av lavere priser på både jern og stål og ikke-jernholdige metaller.

Tolvmånedersveksten i PPI gikk ned 1 prosentpoeng fra februar til mars. Hovedårsaken til dette er et langt kraftigere prisfall på elektrisitet fra februar til mars 2012 enn i samme periode i fjor.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Mars 2012 Endring i prosent
      Februar 2012-
mars 2012
    Mars 2011-
mars 2012
Totalindeks  255,8 1,5 6,6
       
Utvinning og utvinningstjenester  411,8 5,0 17,2
Industri og bergverksdrift  159,4 1,0 1,5
Kraftforsyning  232,3 -22,9 -38,8
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  143,7 0,7 -2,6
Investeringsvarer  128,0 0,1 1,4
Konsumvarer  134,1 0,2 2,1
Energivarer  383,8 2,3 12,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB