242728
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
242728
Metallprisene har økt siden april
statistikk
2016-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false
PPI viser prisutviklingen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Prisene gikk opp 0,4 prosent fra juni til juli 2016.

Produsentprisindeksenjuli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Metallprisene har økt siden april

Fra juni til juli økte metallprisene i produsentprisindeksen (PPI) med 4 prosent. Økning i prisen på nikkel og kobber på verdensmarkedet bidro til oppgangen. Dette er tredje måned på rad der metallprisene i PPI stiger.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Juni 2016 - Juli 2016Juli 2015 - Juli 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,4-7,2211,21 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-0,6-20,6257,2405,4
Bergverksdrift1,24,0180,87,6
Industri1,30,5162,0544,6
Næringsmiddelindustri1,77,3180,3117,0
Petroleums- og kullvareindustri4,0-7,1179,479,1
Metallindustri4,0-6,3176,745,7
Maskinindustri0,04,4158,959,2
Kraftforsyning-2,074,9244,442,4

PPI steg 0,4 prosent fra juni til juli og dette er femte måned på rad med oppgang i PPI. Den viktigste bidragsyteren siste måned var en relativt stor økning i prisen på naturgass. I juli var gassprisen i PPI på sitt høyeste nivå siden februar.

Stor månedsendring for metallprisene

Metallprisene i PPI nådde i juli sitt høyeste nivå siden november 2015. De har nå steget sammenhengende siden april - og fra juni til juli steg de 4 prosent. Det var de ikke-jernholdige metallene som steg mest, med en økning på 5,3 prosent. Nikkel, aluminium, sink og kobber, som inngår i norsk metallproduksjon og dermed i PPI, steg alle i pris. Nikkel økte med hele 16 prosent, ifølge metallbørsen London Metal Exchange (LME). Prisene på jern og stål økte også .

Oppgangen i metallprisene de siste månedene følger en lang periode med nedgang. I perioden mars 2015 til april 2016 sank metallprisene hver eneste måned og nedgangen for hele perioden var på 16 prosent.

Prisene på olje og gass gikk hver sin vei

Mens økningen i gassprisen var relativt stor siste måned, gikk prisen på råolje ned og dermed fikk vi en liten månedsendring for disse samlet sett. Innen gruppen utvinning av olje og naturgass økte prisene med 0,3 prosent. Prisen på råolje (Brent Blend) viste siste måned en nedgang på 5,6 prosent etter å ha økt hver måned siden februar.

Valutaeffekter

I Norge er både olje- og gassutvinning samt metallnæringen viktige eksportnæringer som er eksponert for valutaendringer. Dersom kontrakter ligger inne med dollar (USD) eller euro (EUR), kan valutaendringer slå tydelig inn i PPI hvor alle prisene måles i norske kroner. Ifølge LME har prisene på både nikkel, sink og kobber målt i dollar også økt fra juni til juli, men økningen ble enda større i PPI på grunn av dollarkursen som styrket seg mot norske kroner.

Industriprisene økte med 1,3 prosent

Flere viktige industrinæringer hadde prisøkninger fra juni til juli. I tillegg til metallnæringen var det stor økning for petroleums- og kullvareindustrien, her var også økningen på 4 prosent. For denne næringen var stor prisstigning på raffinerte oljeprodukter årsaken. Fiskeprisene steg 5,3 prosent og var en viktig bidragsyter til at næringsmiddelindustrien hadde en oppgang på 1,7 prosent. Kjemiske råvarer hadde prisøkning på 1,2 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB