92833
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
92833
Billigere elektrisitet og naturgass i mai
statistikk
2013-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. mai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Billigere elektrisitet og naturgass i mai

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) gikk ned med 2,2 prosent fra april til mai. Prisfall på elektrisitet og naturgass var de viktigste årsakene til nedgangen. Fra mai 2012 til mai 2013 falt PPI med 1,7 prosent.

Produsentprisindeks. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Mai 2013 / April 2013Mai 2013 / Mai 2012Mai 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-2,2-1,7242,21 000,0
Utvinning og utvinningstjenester-3,1-3,9370,1482,3
Bergverksdrift3,311,6172,69,6
Industri-0,4-1,5156,0466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri1,03,0148,094,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-1,6-6,6211,4136,5
Metallindustri-1,2-7,0157,141,3
Maskinindustri0,12,3149,147,9
Kraftforsyning-12,117,3255,042,0

Indeksen for PPI var 242,2 (hvor 2000=100) i mai. Indeksen har vært relativt stabil siden mai 2012 og har i snitt ligget på et nivå på 244,5. Årsaken til dette er at høye priser på olje, naturgass og matvarer store deler av 2012 ble motveid av blant annet lave priser på metaller og elektrisitet. Så langt i 2013 har oljeprisen falt til et lavere nivå, mens elektrisitetsprisene har vært betydelig høyere enn i 2012.

Månedsendring – prisfall på naturgass og elektrisitet

Et kraftig prisfall på naturgass var årsaken til lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass i mai, mens oljeprisen var omtrent uendret fra april til mai. Fall i elektrisitetsprisene på 12,1 prosent var en annen viktig årsak til nedgangen i PPI samlet. I mai ble prisene til norske husholdninger kraftig nedjustert som følge av lavere spotpriser i kraftmarkedet. Systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool falt med 19,3 prosent fra april til mai. Lavere elektrisitetspriser har gitt utslag i PPI på hjemmemarkedet som gikk ned med 1,1 prosent i mai, mens fall i gassprisen bidro til nedgangen i indeksen på eksportmarkedet.

Innenfor industrien falt prisene med 0,4 prosent og var om lag 2,8 prosent lavere enn i april 2012, da industriprisene var på et historisk høyt nivå. Prisnedgang i petroleums- og kullvareindustri på 2,9 prosent var den viktigste årsaken til prisfallet i industrien. En annen næring som var viktig for prisutviklingen i industrien siste måned var metallindustri. Prisene i denne næringen gikk ned med 1,2 prosent fra april til mai, og lavere priser på ikke-jernholdige metaller var hovedårsaken.

Industrinæringene med prisoppgang i mai var kjemisk- og farmasøytisk industri samt nærings-, drikkevare- og tobakkindustri. Innenfor den førstnevnte gruppen steg prisene med 1,7 prosent. Det var hovedsakelig høyere priser i undergruppen kjemiske produkter som sto for oppgangen, mens prisene på farmasøytiske produkter var uendret. Innenfor nærings-, drikkevare- og tobakkindustrien var prisene 1,0 prosent høyere i mai enn i april. Både matvarer og drikkevarer bidro til økningen.

Tolvmånedersendring – olje, petroleumsprodukter og metaller trakk ned

PPI gikk ned med 1,7 prosent fra mai 2012 til mai 2013. Fall i prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass samt petroleums- og kullvareindustri var viktige årsaker til nedgangen i PPI. Her falt prisene med henholdsvis 3,8 og 9,5 prosent som følge av lavere priser på olje og raffinerte petroleumsprodukter. Også prisene innenfor tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning samt metallindustri gikk ned fra mai 2012 til mai 2013, og prisnedgangen var på henholdsvis 4,4 og 7,0 prosent.

Høyere priser innenfor næringsmiddelindustri og elektrisitet bidro derimot til å dempe nedgangen i PPI samlet. Prisoppgangen i disse næringene var på henholdsvis 2,6 og 17,3 prosent. I tillegg økte prisene innenfor maskinindustri fra mai 2012 til mai 2013. Maskiner og utstyr til generell bruk var den undergruppen som økte mest.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB