242533
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
242533
PPI fortsetter å falle
statistikk
2016-03-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false
PPI viser prisutviklingen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Prisene gikk ned 2,6 prosent fra januar til februar 2016.

Produsentprisindeksenfebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

PPI fortsetter å falle

Produsentprisindeksen (PPI) falt med 2,6 prosent fra januar til februar. Dette er tredje måned på rad med nedgang i PPI. Prisene på naturgass, strøm og raffinerte petroleumsprodukter bidro i stor grad til nedgangen denne måneden.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Januar 2016 - Februar 2016Februar 2015 - Februar 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-2,6-14,9195,11 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-2,5-29,5228,2405,4
Bergverksdrift0,14,6176,87,6
Industri-0,6-3,0154,3544,6
Næringsmiddelindustri0,34,6173,6117,0
Petroleums- og kullvareindustri-6,4-22,5134,579,1
Metallindustri-1,3-12,9171,845,7
Maskinindustri-0,1-0,2158,959,2
Kraftforsyning-21,6-6,2216,742,4

Nedgangen i PPI de to foregående månedene har i stor grad vært preget av fallende oljepris, men i februar steg oljeprisen noe. En betydelig nedgang i gassprisen førte imidlertid til at prisene samlet sett på utvinning av råolje og naturgass gikk ned med 3,1 prosent. De siste tolv månedene har prisene på råolje og gass falt med 34,2 prosent. Dette har også hatt stor betydning for PPI totalt som er ned 14,9 prosent de siste tolv månedene.

Raffinerte petroleumsprodukter trekker ned prisene for industrien

For industrien samlet sett gikk prisene ned med 0,6 prosent fra januar til februar. Dette skyldes i hovedsak et fall i prisene på raffinerte petroleumsprodukter på 6,4 prosent. Raffinerte petroleumsprodukter vil i stor grad følge oljeprisen, men ofte med en forsinkelse. Fallet i oljeprisen de foregående månedene kan derfor ha betydning for denne prisnedgangen. Det er også betydelig større prisnedgang på eksportmarkedet enn på hjemmemarkedet for raffinerte petroleumsprodukter. For industrien for øvrig var den samlede prisutviklingen på hjemme- og eksportmarkedet forholdsvis lik denne måneden.

Dersom raffinerte petroleumsprodukter holdes utenfor var det en prisoppgang på 0,2 prosent i industrien. Næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt data- og elektrisk utstyrsindustrien bidro til oppgangen, mens blant annet metallindustrien trakk ned. Norske produsenter av datamaskiner og elektrisk utstyr opplevde samlet sett en prisøkning på 1,4 prosent fra januar til februar. Prisøkningen kom i hovedsak på eksportmarkedet. Dette er i kontrast til tolvmånedsendringen, hvor prisene på hjemmemarkedet økte med 2,6 prosent mens den samlede oppgangen var 0,7 prosent.

Stor nedgang i strømprisen

Strømprisene gikk ned 21,6 prosent fra januar til februar og bidro betydelig til nedgangen i PPI. Den store nedgangen i strømpriser må sees i sammenheng med den store oppgangen foregående måned da prisene var opp 36,7 prosent. Nedgangen denne måneden skyldes blant annet mildere vær og lavere strømforbruk.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB