Planer og meldinger 2018/06

Tall som forteller. Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

SSBs visjon Tall som forteller er en strategisk forpliktelse for hele byrået.

Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for at nasjonen har et uavhengig, felles faktagrunnlag. For at flere enn eksperter skal kunne ha nytte av offisiell statistikk, forplikter vi oss til å formidle tall og analyser på en tilgjengelig og tillitvekkende måte.

 

Om publikasjonen

Tittel

Tall som forteller. Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2018/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

10

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt