Planer og meldinger 2020/4

Statistisk sentralbyrå

Strategi for SSB

Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.

Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.

Om publikasjonen

Tittel

Strategi for SSB. Statistisk sentralbyrå

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2020/4

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

14

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt