Planer og meldinger 2020/5

Statistisk sentralbyrå

Strategi for SSB. Nynorsk

Måla i strategien til SSB byggjer på Statistikklova, og måla framhevar dei viktigaste delane av samfunnsoppdraget vårt.

Måla i strategien til SSB byggjer på Statistikklova, og måla framhevar dei viktigaste delane av samfunnsoppdraget vårt.

Om publikasjonen

Tittel

Strategi for SSB. Nynorsk. Statistisk sentralbyrå

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2020/5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

14

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt