Planer og meldinger 2020/3

Desember 2019

Brukerundersøkelsen ssb.no 2019

Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

Resultater fra brukerundersøkelser har tidligere blitt publisert som del av Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester og Statistics Norway’s User Survey 2007. Siden 2012 har det blitt gjennomført åtte identiske brukerundersøkelser på ssb.no, i 2012, 2014, 2015, januar og desember 2016, 2017, 2018, og nå sist i desember 2019. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Denne publikasjonen presenterer hovedresultatet fra den siste undersøkelsen. Rapporten er utarbeidet av Isabell Lorentzen med bistand av Erik Sjømæling og Frode Larsen.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelsen ssb.no 2019. Desember 2019

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2020/3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

19

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt