Planer og meldinger 2019/01

Desember 2018

Brukerundersøkelsen ssb.no 2018

Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

Resultater fra brukerundersøkelser har blant annet blitt publisert som del av Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester og Statistics Norway’s User Survey 2007. Det har blitt gjennomført sju identiske brukerundersøkelser på ssb.no (i 2012, 2014, 2015, januar 2016, desember 2016, desember 2017 og desember 2018) med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no. 

Denne publikasjonen presenterer hovedresultatet fra den siste undersøkelsen. Rapporten er utarbeidet av Erik Sjømæling med bistand av Frode Larsen.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelsen ssb.no 2018. Desember 2018

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2019/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

17

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt