Planer og meldinger 2018/05

Statistisk sentralbyrås språkprofil

SSBs språkprofil gir språklige retningslinjer for hvordan vi skal kommunisere godt og effektivt med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere. Vår visjon er «Tall som forteller».

Den forplikter oss på ulike måter. Tallene skal være både viktige og riktige. Dessuten må vi gjøre dem tilgjengelige - både for allmennhet og spesialister.

Å uttrykke seg klart betyr ikke nødvendigvis å forenkle det vi skriver om. Forenkling skal ikke føre til et fattig og unyansert språk. Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan være uten fagspråk. Men det er likevel mulig å ordlegge seg klart og begripelig. Poenget er å uttrykke seg på en måte som kommer leseren i møte. Vi må med andre ord ha et språk som er leservennlig - eller brukertilpasset, som vi ofte sier.

En tekst er klar når leserne finner det de trenger, forstår teksten og kan gjøre bruk av det den forteller dem.

Statistisk sentralbyrås språkprofil er et verktøy for å skrive slike tekster. Tekstene våre og språket i dem er viktige for å forklare og analysere statistikkene, og ikke minst sikre en god dialog med dem som skal svare på SSBs undersøkelser. Profilen skal være en rettesnor for all vår skriftlige kommunikasjon. Den skal bidra til at vi blir enda mer bevisste på hvordan vi bruker språket, og hva språket betyr for mottakeren.

Språkprofilen tar utgangspunkt i de tekstene vi skriver nå. Ny kommunikasjons¬former og nye arbeidsoppgaver vil føre til endringer i veiledningen og eksemplene. Du vil alltid finne den oppdaterte versjonen av språkprofilen på Byrånettet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås språkprofil

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2018/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

19

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt