Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2015, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. desember 2008 November 2008 Lågare sal av petroleumsprodukt
17. november 2008 Oktober 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2008 September 2008 Auke i dieselsalet
15. september 2008 August 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2008 Juli 2008 Liten endring i salet av petroleumsprodukt
16. juli 2008 Juni 2008 Nedgang totalt, men dieselsalet aukar
18. juni 2008 Mai 2008 Meir diesel, mindre bensin
21. mai 2008 April 2008 Auka sal av petroleumsprodukt
14. mars 2008 Februar 2008 Redusert sal av fyringsprodukt
15. februar 2008 Januar 2008 Sal av petroleumsprodukt ned 60 millionar liter
17. januar 2008 Desember 2007 Liten auke1 i salet av petroleumsprodukt i 2007
17. desember 2007 November 2007 Lite endring i samla sal av petroleumsprodukt
15. november 2007 Oktober 2007 Auka sal av diesel
15. oktober 2007 September 2007 Stor auke i dieselsalet
17. september 2007 August 2007 Auka sal av petroleumsprodukt

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. desember 2008 2008 Lågare sal av petroleumsprodukt
17. november 2008 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2008 2008 Auke i dieselsalet
15. september 2008 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2008 2008 Liten endring i salet av petroleumsprodukt
16. juli 2008 2008 Nedgang totalt, men dieselsalet aukar
18. juni 2008 2008 Meir diesel, mindre bensin
21. mai 2008 2008 Auka sal av petroleumsprodukt
14. mars 2008 2008 Redusert sal av fyringsprodukt
15. februar 2008 2008 Sal av petroleumsprodukt ned 60 millionar liter
17. januar 2008 2007 Liten auke1 i salet av petroleumsprodukt i 2007
17. desember 2007 2007 Lite endring i samla sal av petroleumsprodukt
15. november 2007 2007 Auka sal av diesel
15. oktober 2007 2007 Stor auke i dieselsalet
17. september 2007 2007 Auka sal av petroleumsprodukt