Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2013, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. juni 2011 Mai 2011 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
19. mai 2011 April 2011 Auka sal og høgare prisar
15. april 2011 Mars 2011 Redusert sal og auka prisar
16. mars 2011 Februar 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. februar 2011 Januar 2011 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
17. januar 2011 Desember 2010 Auka sal og høgare prisar
15. desember 2010 November 2010 Auka petroleumssal og høgare prisar
17. november 2010 Oktober 2010 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. oktober 2010 September 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2010 August 2010 Auke i salet av diesel
16. august 2010 Juli 2010 Auka sal av petroleumsprodukt i juli
16. juli 2010 Juni 2010 Auka petroleumssal i første halvår 2010
15. juni 2010 Mai 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
19. mai 2010 April 2010 Redusert sal av petroleumsprodukt
20. april 2010 Mars 2010 Auka sal av petroleumsprodukt

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. juni 2011 2011 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
19. mai 2011 2011 Auka sal og høgare prisar
15. april 2011 2011 Redusert sal og auka prisar
16. mars 2011 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. februar 2011 2011 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
17. januar 2011 2010 Auka sal og høgare prisar
15. desember 2010 2010 Auka petroleumssal og høgare prisar
17. november 2010 2010 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. oktober 2010 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2010 2010 Auke i salet av diesel
16. august 2010 2010 Auka sal av petroleumsprodukt i juli
16. juli 2010 2010 Auka petroleumssal i første halvår 2010
15. juni 2010 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
19. mai 2010 2010 Redusert sal av petroleumsprodukt
20. april 2010 2010 Auka sal av petroleumsprodukt