Sal av petroleumsproduktjanuar 2013

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. februar 2002 Januar 2002 Økt salg av fyringsprodukter
21. januar 2002 Desember 2001 Salet av petroleumsprodukt auka i 2001
20. desember 2001 November 2001 Auka sal av fyringsoljer
20. november 2001 Oktober 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 September 2001 Auka sal av tung fyringsolje
20. september 2001 August 2001 Auka sal av autodiesel
20. august 2001 Juli 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
19. juli 2001 Juni 2001 Lågare sal av bilbensin
21. juni 2001 Mai 2001 Auka sal av fyringsprodukt
22. mai 2001 April 2001 Redusert sal av marine gassoljer
24. april 2001 Mars 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
20. mars 2001 Februar 2001 Auka sal av autodiesel
20. februar 2001 Januar 2001 Høgt petroleumssal i januar
22. januar 2001 Desember 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
20. desember 2000 November 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. februar 2002 2002 Økt salg av fyringsprodukter
21. januar 2002 2001 Salet av petroleumsprodukt auka i 2001
20. desember 2001 2001 Auka sal av fyringsoljer
20. november 2001 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 2001 Auka sal av tung fyringsolje
20. september 2001 2001 Auka sal av autodiesel
20. august 2001 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
19. juli 2001 2001 Lågare sal av bilbensin
21. juni 2001 2001 Auka sal av fyringsprodukt
22. mai 2001 2001 Redusert sal av marine gassoljer
24. april 2001 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
20. mars 2001 2001 Auka sal av autodiesel
20. februar 2001 2001 Høgt petroleumssal i januar
22. januar 2001 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
20. desember 2000 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB