Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2011, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. august 2007 Juli 2007 Stor auke i salet av diesel
16. juli 2007 Juni 2007 Meir diesel - mindre bensin
15. juni 2007 Mai 2007 Meir diesel - mindre bensin
16. mai 2007 April 2007 Redusert sal av petroleumsprodukt
19. april 2007 Mars 2007 Salet av petroleumsprodukt gjekk ned
15. mars 2007 Februar 2007 Svak auke i sal av petroleumsprodukt
15. februar 2007 Januar 2007 Auka sal av autodiesel
17. januar 2007 Desember 2006 Høgt sal av petroleumsprodukt i 2006
15. desember 2006 November 2006 Auka sal av fyringsprodukt
15. november 2006 Oktober 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. oktober 2006 September 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2006 August 2006 Framleis auka sal av diesel
15. august 2006 Juli 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
17. juli 2006 Juni 2006 Auka sal av autodiesel
15. juni 2006 Mai 2006 Auka sal av petroleumsprodukt

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. august 2007 2007 Stor auke i salet av diesel
16. juli 2007 2007 Meir diesel - mindre bensin
15. juni 2007 2007 Meir diesel - mindre bensin
16. mai 2007 2007 Redusert sal av petroleumsprodukt
19. april 2007 2007 Salet av petroleumsprodukt gjekk ned
15. mars 2007 2007 Svak auke i sal av petroleumsprodukt
15. februar 2007 2007 Auka sal av autodiesel
17. januar 2007 2006 Høgt sal av petroleumsprodukt i 2006
15. desember 2006 2006 Auka sal av fyringsprodukt
15. november 2006 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. oktober 2006 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2006 2006 Framleis auka sal av diesel
15. august 2006 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
17. juli 2006 2006 Auka sal av autodiesel
15. juni 2006 2006 Auka sal av petroleumsprodukt