Sal av petroleumsproduktnovember 2007

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. november 2001 Oktober 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 September 2001 Auka sal av tung fyringsolje
20. september 2001 August 2001 Auka sal av autodiesel
20. august 2001 Juli 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
19. juli 2001 Juni 2001 Lågare sal av bilbensin
21. juni 2001 Mai 2001 Auka sal av fyringsprodukt
22. mai 2001 April 2001 Redusert sal av marine gassoljer
24. april 2001 Mars 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
20. mars 2001 Februar 2001 Auka sal av autodiesel
20. februar 2001 Januar 2001 Høgt petroleumssal i januar
22. januar 2001 Desember 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
20. desember 2000 November 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter
20. november 2000 Oktober 2000 Redusert salg av fyringsprodukter
20. oktober 2000 September 2000 Fortsatt nedgang i petroleumssalget
20. september 2000 August 2000 Lavere bensinsalg i Oslo

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. november 2001 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 2001 Auka sal av tung fyringsolje
20. september 2001 2001 Auka sal av autodiesel
20. august 2001 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
19. juli 2001 2001 Lågare sal av bilbensin
21. juni 2001 2001 Auka sal av fyringsprodukt
22. mai 2001 2001 Redusert sal av marine gassoljer
24. april 2001 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
20. mars 2001 2001 Auka sal av autodiesel
20. februar 2001 2001 Høgt petroleumssal i januar
22. januar 2001 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
20. desember 2000 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter
20. november 2000 2000 Redusert salg av fyringsprodukter
20. oktober 2000 2000 Fortsatt nedgang i petroleumssalget
20. september 2000 2000 Lavere bensinsalg i Oslo

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB