Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2005, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. august 2002 Juli 2002 Rekordlavt salg av lette fyringsoljer
19. juli 2002 Juni 2002 Økt salg til biler
20. juni 2002 Mai 2002 Nedgang i salg til industrien
24. mai 2002 April 2002 Rekordlavt salg av tungolje
19. april 2002 Mars 2002 Stor nedgang i petroleumssalget i mars
20. mars 2002 Februar 2002 Størst nedgang i salg av jetdrivstoff
20. februar 2002 Januar 2002 Økt salg av fyringsprodukter
21. januar 2002 Desember 2001 Salet av petroleumsprodukt auka i 2001
20. desember 2001 November 2001 Auka sal av fyringsoljer
20. november 2001 Oktober 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 September 2001 Auka sal av tung fyringsolje
20. september 2001 August 2001 Auka sal av autodiesel
20. august 2001 Juli 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
19. juli 2001 Juni 2001 Lågare sal av bilbensin
21. juni 2001 Mai 2001 Auka sal av fyringsprodukt

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. august 2002 2002 Rekordlavt salg av lette fyringsoljer
19. juli 2002 2002 Økt salg til biler
20. juni 2002 2002 Nedgang i salg til industrien
24. mai 2002 2002 Rekordlavt salg av tungolje
19. april 2002 2002 Stor nedgang i petroleumssalget i mars
20. mars 2002 2002 Størst nedgang i salg av jetdrivstoff
20. februar 2002 2002 Økt salg av fyringsprodukter
21. januar 2002 2001 Salet av petroleumsprodukt auka i 2001
20. desember 2001 2001 Auka sal av fyringsoljer
20. november 2001 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 2001 Auka sal av tung fyringsolje
20. september 2001 2001 Auka sal av autodiesel
20. august 2001 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
19. juli 2001 2001 Lågare sal av bilbensin
21. juni 2001 2001 Auka sal av fyringsprodukt