Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2000, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. mars 2015 Februar 2015 Lågare drivstoffprisar
16. februar 2015 Januar 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
19. januar 2015 Desember 2014 Samla petroleumssal uendra
15. desember 2014 November 2014 Auka sal av petroleumsprodukt
17. november 2014 Oktober 2014 Liten auke i det totale salet av petroleumsprodukt
15. oktober 2014 September 2014 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. september 2014 August 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2014 Juli 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. juli 2014 Juni 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. juni 2014 Mai 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. mai 2014 April 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. april 2014 Mars 2014 Redusert sal i mars
18. mars 2014 Februar 2014 Redusert sal i februar
19. februar 2014 Januar 2014 Redusert sal i januar
17. januar 2014 Desember 2013 Redusert sal i desember

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. mars 2015 2015 Lågare drivstoffprisar
16. februar 2015 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
19. januar 2015 2014 Samla petroleumssal uendra
15. desember 2014 2014 Auka sal av petroleumsprodukt
17. november 2014 2014 Liten auke i det totale salet av petroleumsprodukt
15. oktober 2014 2014 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. september 2014 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2014 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. juli 2014 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. juni 2014 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. mai 2014 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. april 2014 2014 Redusert sal i mars
18. mars 2014 2014 Redusert sal i februar
19. februar 2014 2014 Redusert sal i januar
17. januar 2014 2013 Redusert sal i desember