Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2000, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. september 2012 August 2012 Redusert sal i august
15. august 2012 Juli 2012 Auka sal av drivstoff
16. juli 2012 Juni 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
15. juni 2012 Mai 2012 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
16. mai 2012 April 2012 Redusert sal og høgare prisar
23. april 2012 Mars 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. mars 2012 Februar 2012 Liten auke i salet av drivstoff
15. februar 2012 Januar 2012 Reduksjon i salet av fyringsprodukt
16. januar 2012 Desember 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt i 2011
15. desember 2011 November 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2011 Oktober 2011 Stabilt sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2011 September 2011 Reduksjon i salet av petroleumsprodukt
15. september 2011 August 2011 Uendra sal i august
16. august 2011 Juli 2011 Redusert sal av drivstoff
15. juli 2011 Juni 2011 Redusert sal av petroleum i første halvår

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. september 2012 2012 Redusert sal i august
15. august 2012 2012 Auka sal av drivstoff
16. juli 2012 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
15. juni 2012 2012 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
16. mai 2012 2012 Redusert sal og høgare prisar
23. april 2012 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. mars 2012 2012 Liten auke i salet av drivstoff
15. februar 2012 2012 Reduksjon i salet av fyringsprodukt
16. januar 2012 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt i 2011
15. desember 2011 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2011 2011 Stabilt sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2011 2011 Reduksjon i salet av petroleumsprodukt
15. september 2011 2011 Uendra sal i august
16. august 2011 2011 Redusert sal av drivstoff
15. juli 2011 2011 Redusert sal av petroleum i første halvår