Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2014

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, investeringer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. juni 2015 2. kvartal 2015 Investeringene flater ut i 2016
5. mars 2015 1. kvartal 2015 Uendret investeringsanslag for 2015
4. desember 2014 4. kvartal 2014 Lavere anslag for 2014
3. september 2014 3. kvartal 2014 Noe lavere anslag for 2014
12. juni 2014 2. kvartal 2014 Lavere oljeinvesteringer i 2015
6. mars 2014 1. kvartal 2014 Sterk investeringsvekst i 2013
5. desember 2013 4. kvartal 2013 Høyere investeringsanslag for 2014
5. september 2013 3. kvartal 2013 Rekordhøye investeringsanslag
18. juni 2013 2. kvartal 2013 Høyere investeringer i 2013 og 2014
6. mars 2013 1. kvartal 2013 Sterk vekst i 2012
6. desember 2012 4. kvartal 2012 Sterk vekst i investeringene
6. september 2012 3. kvartal 2012 Høyere investeringsanslag for 2013
14. juni 2012 2. kvartal 2012 Rekordhøyt investeringsanslag for 2013
1. mars 2012 1. kvartal 2012 Sterk økning i olje- og gassinvesteringene
1. desember 2011 4. kvartal 2011 Investeringsanslagene fortsetter å øke

Eldre arkiv