114524_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
114524
Høyere investeringer i 2013 og 2014
statistikk
2013-06-18T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere investeringer i 2013 og 2014

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, for 2014, blir i oljeselskapenes førstegangsanslag oppgitt til 208,2 milliarder kroner. Anslaget for 2013 øker med 12,6 milliarder til rekordhøye 211,3 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2011201220132014
Antatte investeringer mai året før146 322143 180194 285208 223
Antatte investeringer august året før148 787171 958204 0450
Antatte investeringer november året før150 806184 591207 8150
Antatte investeringer februar samme år141 141186 044198 6780
Antatte investeringer mai samme år144 368186 654211 3030
Antatte investeringer august samme år151 706184 94200
Antatte investeringer november samme år152 594180 60000
Påløpte investeringer146 290172 46500
Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2011-2014. Milliarder kroner

Anslaget for 2013 er 24,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 2. kvartal 2012. Det oppgitte tallet for 2014 er 13,9 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2013, gitt i 2. kvartal 2012. Dette indikerer en sterk oppgang i investeringsnivået i 2013 og en mer moderat oppgang i 2014.

Høyt førstegangsanslag for 2014

Førstegangsanslaget for 2014 oppgis til hele 208,2 milliarder kroner. Dette er 13,9 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2013. Oppgangen kommer innenfor investeringsområdene felt i drift, feltutbygging, landvirksomhet og rørtransport, mens anslagene indikerer nedgang innenfor letevirksomheten.

Investeringene til feltutbygging anslås til hele 68,6 milliarder kroner i 2014. Dette er 7,5 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 2. kvartal 2012. Utbyggingsprosjektene Ivar Aasen, Aasta Hansteen og Gina Krog er kommet med i tellingen siden forrige kvartal.

Mer til terminaler og rør, mindre til leting

For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 6,6 og 5,6 milliarder kroner. Dette er en kraftig økning sammenlignet med tilsvarende tall for 2013. Det er igangsatt et par nye rørprosjekter, og dette gir også høyere aktivitet på mottaksterminaler på land.

Investeringene til letevirksomheten i 2014 er nå anslått til 30,9 milliarder kroner. Dette er 4,5 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 2. kvartal 2012.

Rekordhøyt anslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2013, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 211,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 12,6 milliarder fra forrige kvartal. Det meste av økningen kommer innenfor felt i drift.

Anslaget for 2013 er 24,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2012. Oppgangen kommer innenfor investeringsområdene felt i drift, feltutbygging, leting og rørtransport, mens anslagene indikerer investeringer på samme nivå som i 2012 innenfor landvirksomheten.

Lavere aktivitet enn antatt i 1. kvartal

De påløpte investeringene i 1. kvartal utgjorde 44,9 milliarder kroner. Dette er 4,6 milliarder kroner lavere enn anslaget gitt for 1. kvartal i forrige telling. For at anslaget for 2013 skal bli realisert, må det investeres 166,4 milliarder kroner i årets tre siste kvartaler. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på over 55 milliarder kroner per gjenstående kvartal. Boreaktiviteten i april og mai i år indikerer ikke noen kraftig økning i aktivitetsnivået i 2. kvartal. Det er derfor grunn til å tro at noen av investeringene som er planlagt for 2013, kan bli forskjøvet til 2014.

Endring i avgrensningen av statistikken får få konsekvenserÅpne og lesLukk

Fram til dette kvartalet har utbyggingsprosjekter først blitt med i tellingen når de har fått godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for anlegg og drift (PAD). Fra og med dette kvartalet utvides avgrensningen, slik at utbyggingsprosjekter kommer med i tellingen allerede når PUD- eller PAD- søknaden leveres til myndighetene.

Endringen i avgrensning har små konsekvenser for tallene i dette kvartalets telling fordi alle de store utbyggingene som er kommet til siden forrige kvartal, allerede er godkjent av myndighetene. De ville derfor vært med i denne tellingen også uten denne endringen.