Elektrisitetoktober 2015

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. oktober 2012 August 2012 Høy kraftproduksjon og nettoeksport
12. september 2012 Juli 2012 Fortsatt høy kraftproduksjon
13. august 2012 Juni 2012 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
6. juli 2012 Mai 2012 Svært høy kraftproduksjon og nettoeksport
11. juni 2012 April 2012 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
11. mai 2012 Mars 2012 Stor oppgang i kraftproduksjonen
18. april 2012 Februar 2012 Rekordhøy produksjon og nettoeksport
19. mars 2012 Januar 2012 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
15. februar 2012 Desember 2011 Høyere kraftproduksjon i 2011
13. januar 2012 November 2011 Rekordhøy nettoeksport av strøm
12. desember 2011 Oktober 2011 Svært høy produksjon og nettoeksport
14. november 2011 September 2011 Høy kraftproduksjon
12. oktober 2011 August 2011 Fortsatt høy kraftproduksjon
12. september 2011 Juli 2011 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
12. august 2011 Juni 2011 Lavere strømforbruk

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. oktober 2012 2012 Høy kraftproduksjon og nettoeksport
12. september 2012 2012 Fortsatt høy kraftproduksjon
13. august 2012 2012 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
6. juli 2012 2012 Svært høy kraftproduksjon og nettoeksport
11. juni 2012 2012 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
11. mai 2012 2012 Stor oppgang i kraftproduksjonen
18. april 2012 2012 Rekordhøy produksjon og nettoeksport
19. mars 2012 2012 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
15. februar 2012 2011 Høyere kraftproduksjon i 2011
13. januar 2012 2011 Rekordhøy nettoeksport av strøm
12. desember 2011 2011 Svært høy produksjon og nettoeksport
14. november 2011 2011 Høy kraftproduksjon
12. oktober 2011 2011 Fortsatt høy kraftproduksjon
12. september 2011 2011 Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
12. august 2011 2011 Lavere strømforbruk

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.