53278_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53278
Fortsatt høy kraftproduksjon
statistikk
2011-10-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 10 427 GWh i august 2011. Dette er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1993-2011. GWh

Den høye produksjonen kan ses i sammenheng med store nedbørsmengder og fare for overløp i flere av vannmagasinene. Ved fare for overløp vil det være mer lønnsomt å produsere kraft og selge til en lav pris enn å la vann gå tapt. Den høye produksjonen av kraft bidro til høy nettoeksport. I august eksporterte Norge 2 287 GWh, mens det ble importert 140 GWh. Dette ga en nettoeksport på hele 2 147 GWh, det fjerde høyeste nivået som er registrert for august.

Mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 77,4 prosent, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Gjennom august steg fyllingsgraden med 0,8 prosentpoeng til 78,2 prosent ved utgangen av uke 34. For de enkelte elspotområdene varierte fyllingsgraden fra 69,6 til 91,6 prosent. Normal fylling for samme tidspunkt for årene 1990-2007 er 84,4 prosent.

Liten nedgang i forbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 4 213 GWh i august. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen kan ha sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge i august lå 0,4 grader høyere enn i samme måned i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Nedgang i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 762 GWh i august. Det er et fall på 2,5 prosent sammenlignet med august 2010.

Tabeller: