84271_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
84271
Rekordhøy produksjon og nettoeksport
statistikk
2012-04-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy produksjon og nettoeksport

Produksjonen av kraft var på hele 14 431 GWh i februar 2012. Dette er en økning på 37 prosent fra samme måned i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for februar. Rekordmye av denne elektrisiteten ble eksportert til utlandet.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1993-2012. GWh

Den svært høye produksjonen kan ses i lys av mye vann i det norske kraftsystemet. Fyllingsgraden i vannmagasinene var 65,3 prosent i begynnelsen av februar, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av måneden sank fyllingsgraden med 9,3 prosentpoeng, til 56 prosent ved utgangen av uke 8. Normal fylling for samme tidspunkt er 52 prosent i årene 1990-2011.

Rekordhøy nettoeksport

I februar eksporterte Norge 1 968 GWh, mens det ble importert 261 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 707 GWh, og er det høyeste nivået som er registrert for februar siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet i 1979. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den rekordhøye nettoeksporten kan ses i lys av høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Dette bidro til at de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i februar 2012, sammenlignet med de andre nordiske prisområdene.

Uendret strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 8 262 GWh i februar. Selv om skuddår i 2012 isolert sett tilsier om lag 3,5 prosent høyere strømforbruk i februar i år, var forbruket uendret sammenlignet med februar i 2011. Dette må ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå 2,4 grader høyere i februar 2012. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 706 GWh i februar 2012. Det er en økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme måned året før. Oppgangen kan ses i sammenheng med én produksjonsdag mer i februar i år.

Tabeller: