65473_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
65473
Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
statistikk
2012-03-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport

Produksjonen av kraft var på hele 15 428 GWh i januar 2012. Det er en økning på 37 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og er det høyeste nivået som er registrert for måneden. Rekordmye av denne elektrisiteten ble eksportert til utlandet.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1993-2012. GWh

Den høye vannkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene ved inngangen til 2012. En våt høst og relativt varm start på vinteren gjorde at fyllingsgraden ved utgangen av uke 1 var 78,2 prosent ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 35,4 prosentpoeng høyere enn i samme uke i 2011, og 9,2 prosentpoeng høyere enn medianverdien for uken.

Fra rekordhøy nettoimport til rekordhøy nettoeksport

I januar eksporterte Norge 2 229 GWh til utlandet, mens det ble importert 345 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 884 GWh, og er det høyeste nivået som er registrert for januar siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979. I samme måned i 2011 var situasjonen helt annerledes. Da hadde Norge en nettoimport av elektrisitet på rekordhøye 2 330 GWh. Den store forskjellen i utveksling til utlandet har sammenheng med endringen i kraftsituasjonen i løpet av 2011. Gjennom vinteren og våren var det en betydelig knapphet på vann i det norske kraftsystemet. Store tilsig og lavere forbruk gjorde imidlertid at tilgangen på vann økte betydelig utover sommeren og høsten.

Nedgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 8 826 GWh i januar. Det er en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for mesteparten av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 861 GWh i januar 2012. Det er en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Fra og med denne publiseringen mottar Statistisk sentralbyrå data for produksjon av elektrisk kraft fra Statnett istedenfor Nord Pool Spot. Endringen gjør at tabellen Produksjon av elektrisk kraft , fylkesfordelt ikke lenger publiseres. Overgangen fører ikke til andre endringer statistikken. For mer informasjon, se Om statistikken .

Tabeller: