53276_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53276
Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
statistikk
2011-09-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport

Kraftproduksjonen var i juli den høyeste som er registrert for måneden. Nesten en fjerdedel av elektrisiteten ble eksportert til utlandet.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1993-2011. GWh

Produksjonen av elektrisitet var 10 472 GWh i juli. Det er en økning på 30 prosent sammenlignet med samme måned i 2010, og det høyeste nivået vi har registrert for juli. Oppgangen kan ses i sammenheng med mye nedbør og høyere fyllingsgrad i vannmagasinene. For landet som helhet var nedbørsmengden 135 prosent av normalen i juli. Ved utgangen av uke 30 var fyllingsgraden i vannmagasinene 77 prosent, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 14,4 prosentpoeng høyere enn i samme uke i 2010, men 5,2 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken.

Rekordhøy nettoeksport av kraft i juli

Norge eksporterte 2 367 GWh i juli, mens det ble importert 89 GWh. Dette ga en nettoeksport på hele 2 278 GWh, det høyeste nivået som er registrert for måneden. Kun to ganger tidligere, i 2000 og 2002, har det vært nettoeksport på over 2 TWh i juli. Så langt i år er det importert netto 4,8 TWh elektrisitet til Norge. I perioden januar til mai i år var det en nettoimport på 8,1 TWh, mens det ble eksportert netto 3,3 TWh i juni og juli.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Liten nedgang i forbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 3 819 GWh i juli. Dette er en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år utgjør strømforbruket i alminnelig forsyning 43,3 TWh, en nedgang på 8,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Nedgangen i forbruket har blant annet sammenheng med høyere gjennomsnittstemperaturer i 2011. I perioden januar til juli i år lå gjennomsnittstemperaturen for Norge 1,9 grader høyere enn i samme periode i 2010.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Svak oppgang i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 876 GWh i juli. Det er en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med juli 2010. Hittil i år er strømforbruket i kraftintensiv industri 19,7 TWh, en oppgang på 1,4 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Tabeller: