84275_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
84275
Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
statistikk
2012-06-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport

Produksjonen av kraft var på hele 12 081 GWh i april 2012. Det er 43 prosent høyere enn i april i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for denne måneden siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979. Nettoeksporten var også på et rekordhøyt nivå.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. (1993-2012). GWh

Den rekordhøye produksjonen kan ses i lys av høy etterspørsel etter kraft og mye vann i norske vannmagasiner. Utbygging av kraftverk og opprustning av eldre kraftverk bidrar også over tid til et høyere nivå. Fyllingsgraden i vannmagasinene var 50,5 prosent i begynnelsen av april, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av måneden sank imidlertid fyllingsgraden med 8,0 prosentpoeng til 42,5 prosent ved utgangen av uke 17. Normal fylling for samme tidspunkt var i årene 1990-2011 31,9 prosent.

Fra nettoimport til nettoeksport av kraft

I april eksporterte Norge 1 841 GWh, mens det ble importert 285 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 556 GWh, og er det høyeste nivået som er registrert for april. I samme måned i fjor var situasjonen annerledes. Da hadde Norge en nettoimport på 1 242 GWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser samt kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Dette bidro til at de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i april, enn de andre nordiske prisområdene.

Oppgang i det samlede strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 10 525 GWh i april, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri samt alminnelig forsyning. Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene, i tillegg til nett-tap, inngår også.

Økning i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 6 262 GWh i april, Det er en oppgang på 14 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Oppgangen må ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå hele 4,1 grader lavere i april i år enn i april 2011. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Liten nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri er prosessorientert, og dermed ikke temperaturavhengig. Dette forbruket var i april 2012 2 776 GWh. Det er en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2011.

Tabeller: