53282_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53282
Svært høy produksjon og nettoeksport
statistikk
2011-12-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært høy produksjon og nettoeksport

Kraftproduksjonen og nettoeksporten var i oktober den nest høyeste som er registrert for måneden.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. (1993-2011). GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen av kraft var 12 101 GWh i oktober 2011. Dette er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den høye produksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig og fare for overløp i flere av vannmagasinene. Ved fare for overløp vil det være mer lønnsomt å produsere kraft og selge til en lav pris enn å la vann gå tapt. Så langt i år utgjør produksjonen 101,4 TWh, en økning på 3 prosent sammenlignet med januar-oktober i fjor.

Mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 86,1 prosent, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Gjennom oktober steg fyllingsgraden med 0,8 prosentpoeng til 86,9 prosent ved utgangen av uke 43. For de enkelte elspotområdene varierte fyllingsgraden fra 83,3 til 92,4 prosent. Normal fylling for samme tidspunkt for årene 1990-2007 er 87,1 prosent.

Fra nettoimport til nettoeksport

I oktober eksporterte Norge 1 929 GWh, mens det ble importert 225 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 704 GWh. Så langt i år har Norge importert 10,2 TWh, mens vi har eksportert 10,8 TWh. Dette gir en nettoeksport på 0,6 TWh. Mens Norge hadde nettoimport av kraft i årets fem første måneder, har vi hatt nettoeksport i de påfølgende månedene.

Varmt vær ga lavere forbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 5 861 GWh i oktober. Dette er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen kan ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå 1,8 grader høyere i oktober enn i samme måned i 2010. Så langt i år utgjør forbruket i alminnelig forsyning 57,8 TWh, et fall på 8 prosent i forhold til januar-oktober i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 909 GWh i oktober. Det er en økning på 2 prosent sammenlignet med oktober 2010. Så langt i år utgjør forbruket i kraftintensiv industri 28,2 TWh, en oppgang på 1 prosent sammenlignet med januar-oktober i fjor.

Tabeller: