84273_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
84273
Stor oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2012-05-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var på hele 12 880 GWh i mars 2012, en økning på 27 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Oppgangen kan ses i sammenheng med mye vann i norske magasiner.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1993-2012. GWh

Fyllingsgraden i vannmagasinene var 54,2 prosent i begynnelsen av mars, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av måneden sank fyllingsgraden med 3,8 prosentpoeng og var 50,4 prosent ved utgangen av uke 12. Normal fylling for samme tidspunkt i årene 1990-2011, er 40,2 prosent.

Til sammen ble det produsert 42,7 TWh elektrisk kraft i 1. kvartal 2012. Dette er en økning på 34 prosent sammenlignet med det samme kvartalet året før.

Nettoeksport av kraft

Norge eksporterte 1 570 GWh og importerte 332 GWh i mars 2012, noe som ga en nettoeksport på 1 238 GWh. I 1. kvartal har Norge hatt nettoeksport av kraft i samtlige av månedene, og samlet sett har det vært en nettoeksport på 4,8 TWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i lys av høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Dette bidro til at de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i 1. kvartal 2012, sammenlignet med de andre nordiske prisområdene.

Nedgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 6 911 GWh i mars, et fall på 12 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Nedgangen må ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå hele 3 grader høyere i mars i år. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive, står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent. Så langt i år utgjør forbruket i alminnelig forsyning 23,8 TWh, en nedgang på 4,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2011.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 999 GWh i mars 2012. Det er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2011.

Så langt i år utgjør forbruket i kraftintensiv industri 8,7 TWh, noe som er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Oppgangen kan ha sammenheng med at det var èn produksjonsdag mer i 1. kvartal i år fordi det var skuddår. Isolert sett tilsier dette en vekst på 1,1 prosent.

Tabeller: