231362_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
231362_tabell
statistikk
2015-12-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 1,2 prosent høyere kraftproduksjon i oktober 2015 enn i oktober året før.

Elektrisitetoktober 2015

Innhold