53274_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53274
Lavere strømforbruk
statistikk
2011-08-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere strømforbruk

Det totale forbruket av elektrisitet var 8 256 GWh i juni, en reduksjon på 2,6 prosent sammenlignet med samme måned i 2010. Så langt i år viser bruttoforbruket av elektrisitet en nedgang på 5,4 prosent.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1993-2011. GWh

Forbruket i alminnelig forsyning var 4 070 GWh i juni. Dette er et fall på 6,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I første halvår var strømforbruket i alminnelig forsyning 39,5 TWh, en nedgang på 8,7 prosent i forhold til samme periode i 2010. Nedgangen kan ses i sammenheng med varmere vær i 2011. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Redusert strømforbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 296 GWh i juni 2011, en reduksjon på 37 prosent sammenlignet med samme måned året før. Nedgangen må ses i sammenheng med redusert drift på noen av anleggene grunnet vedlikeholdsarbeid i juni 2011. I første halvår var forbruket på 2,6 TWh. Dette er en nedgang på 11 prosent i forhold til samme periode i 2010. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 798 GWh i juni. Det er en reduksjon på nesten 1 prosent sammenlignet med juni 2010. I første halvår var strømforbruket 16,8 TWh, en oppgang på 1,4 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisitet var 9 262 GWh i juni, en økning på 32 prosent sammenlignet med samme måned i 2010. Oppgangen kan ses i sammenheng med store tilsig til vannmagasinene som følge av mye regn og snøsmelting. I første halvår 2011 var kraftproduksjonen 58 TWh, en nedgang på 6,4 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Nettoeksport av kraft i juni

Norge eksporterte 1 293 GWh i juni, mens det ble importert 287 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 006 GWh. Norge har hatt nettoimport av kraft i alle måneder før juni i 2011, og så langt i år utgjør nettoimporten 7 TWh. I første halvår 2010 var også importen av kraft større enn eksporten, og nettoimporten var da på 6,8 TWh.

Tabeller: