Elektrisitetjuni 2012

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. april 2015 Februar 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
4. mars 2015 Januar 2015 Liten oppgang i kraftproduksjonen
9. februar 2015 Desember 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
12. januar 2015 November 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
11. desember 2014 Oktober 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
11. november 2014 September 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
9. oktober 2014 August 2014 Lavere kraftproduksjon
12. september 2014 Juli 2014 Høyere kraftproduksjon i juli
14. august 2014 Juni 2014 Høyere kraftproduksjon
11. juli 2014 Mai 2014 Rekordstor kraftproduksjon
12. juni 2014 April 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
12. mai 2014 Mars 2014 Tilnærmet uendret kraftproduksjon
11. april 2014 Februar 2014 Lavere kraftproduksjon
11. mars 2014 Januar 2014 Nær uendret kraftproduksjon
14. februar 2014 Desember 2013 Lavere kraftproduksjon i 2013

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. april 2015 2015 Oppgang i kraftproduksjonen
4. mars 2015 2015 Liten oppgang i kraftproduksjonen
9. februar 2015 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
12. januar 2015 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
11. desember 2014 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
11. november 2014 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
9. oktober 2014 2014 Lavere kraftproduksjon
12. september 2014 2014 Høyere kraftproduksjon i juli
14. august 2014 2014 Høyere kraftproduksjon
11. juli 2014 2014 Rekordstor kraftproduksjon
12. juni 2014 2014 Oppgang i kraftproduksjonen
12. mai 2014 2014 Tilnærmet uendret kraftproduksjon
11. april 2014 2014 Lavere kraftproduksjon
11. mars 2014 2014 Nær uendret kraftproduksjon
14. februar 2014 2013 Lavere kraftproduksjon i 2013

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.