173442_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173442
Høyere kraftproduksjon
statistikk
2014-08-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken viser utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Det var 11 prosent høyere kraftproduksjon i juni 2014 enn i juni 2013.

Elektrisitetjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 10 719 GWh i juni 2014. Dette er en økning på 11 prosent fra juni 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 719100,011,2
Vannkraft10 35696,611,7
Varmekraft2552,4-5,8
Vindkraft1081,013,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 404100,00,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4245,7-5,6
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 89139,13,5
Forbruk i alminnelig forsyning4 08955,2-1,6

Av den totale kraftproduksjonen i juni 2014 utgjorde vannkraft 96,6 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 1,0 prosent.

Nettoeksport av kraft

I juni 2014 eksporterte Norge 2 248 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 143 GWh. Det ga en nettoeksport på 2 105 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 1 177 GWh.

Oppgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 615 GWh i juni 2014, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.