173442_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173442
Høyere kraftproduksjon
statistikk
2014-08-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken viser utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Det var 11 prosent høyere kraftproduksjon i juni 2014 enn i juni 2013.

Elektrisitetjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 10 719 GWh i juni 2014. Dette er en økning på 11 prosent fra juni 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 719100,011,2
Vannkraft10 35696,611,7
Varmekraft2552,4-5,8
Vindkraft1081,013,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 404100,00,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4245,7-5,6
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 89139,13,5
Forbruk i alminnelig forsyning4 08955,2-1,6

Av den totale kraftproduksjonen i juni 2014 utgjorde vannkraft 96,6 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 1,0 prosent.

Nettoeksport av kraft

I juni 2014 eksporterte Norge 2 248 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 143 GWh. Det ga en nettoeksport på 2 105 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 1 177 GWh.

Oppgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 615 GWh i juni 2014, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB