159815_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
159815
Tilnærmet uendret kraftproduksjon
statistikk
2014-05-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Det var tilnærmet uendret kraftproduksjon i mars 2014 sammenlignet med mars året før.

Elektrisitetmars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 12 259 GWh i mars 2014. Det er en nedgang på kun 0,4 prosent sammenlignet med samme måned i 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mars 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 259100,0-0,4
Vannkraft11 70395,5-2,1
Varmekraft3222,672,4
Vindkraft2351,937,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 913100,0-8,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6115,641,3
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 00127,51,6
Forbruk i alminnelig forsyning7 30266,9-14,7

Av den totale kraftproduksjonen i mars 2014 utgjorde vannkraft 95,5 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,6 og 1,9 prosent.

Nettoeksport av kraft

I mars 2014 eksporterte Norge 1 372 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 1 091 GWh. Det ga en nettoeksport på 281 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoimport på 768 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 11 978 GWh i mars 2014, en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.