172825_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
172825
Rekordstor kraftproduksjon
statistikk
2014-07-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordstor kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 11 323 GWh i mai 2014. Dette er en økning på 16 prosent i forhold til mai 2013 og det høyeste nivået som er registrert for årets femte måned.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 323100,015,7
Vannkraft11 03697,518,1
Varmekraft1711,5-45,1
Vindkraft1171,0-14,1
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 524100,0-0,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4044,7-24,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 00035,23,1
Forbruk i alminnelig forsyning5 12160,1-0,4

Den høye kraftproduksjonen kan ses i sammenheng med at fyllingsgraden lå over normal fylling ved inngangen til måneden samt forventninger om store tilsig fra snøsmelting i fjellene. Utbygging av kraftverk og opprustning av eldre kraftverk bidrar også til et høyere produksjonsnivå over tid.

Av den totale kraftproduksjonen i mai 2014 utgjorde vannkraft 97,5 prosent, mens varme- og vindkraft stod for henholdsvis 1,5 og 1,0 prosent.

Høy nettoeksport av kraft

I mai 2014 eksporterte Norge 1 852 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 189 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 663 GWh. Den store nettoeksporten følger av rekordhøy produksjon og om lag normal etterspørsel etter kraft for måneden. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 233 GWh.

Oppgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 9 661 GWh i mai 2014, som er en økning på 1,1 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.