153287_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
153287
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 11 865 GWh i februar 2014. Det er en nedgang på 4,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 865100,0-4,5
Vannkraft11 34395,6-6,2
Varmekraft2762,343,8
Vindkraft2462,175,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 656100,0-6,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5425,130,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 75625,90,8
Forbruk i alminnelig forsyning7 35969,1-11,3

Av den totale kraftproduksjonen i februar 2014 utgjorde vannkraft 95,6 prosent, mens varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,3 og 2,1 prosent.

Nettoeksport av kraft

I februar 2014 eksporterte Norge 1 211 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 1 040 GWh. Det ga en nettoeksport på 171 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoimport på 121 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 11 694 GWh i februar 2014, som innebærer en nedgang på 6,8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.