173513_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173513
Høyere kraftproduksjon i juli
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Kraftproduksjonen var 4,8 prosent høyere i juli 2014 enn i juli 2013.

Elektrisitetjuli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere kraftproduksjon i juli

Produksjonen av kraft var 10 208 GWh i juli 2014. Dette er en økning på 4,8 prosent sammenliknet med juli 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 208100,04,8
Vannkraft9 81296,15,8
Varmekraft3193,1-2,0
Vindkraft770,8-43,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 032100,0-2,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5027,1-11,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 88441,01,4
Forbruk i alminnelig forsyning3 64651,9-4,5

Av den totale kraftproduksjonen i juli 2014 utgjorde vannkraft 96,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 3,1 og 0,8 prosent.

Nettoeksport av kraft

I juli 2014 eksporterte Norge 2 496 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 137 GWh. Det ga en nettoeksport på 2 359 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 1 594 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 7 848 GWh i juli 2014, en nedgang på 3,6 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.