159817_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
159817
Oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2014-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 11 542 GWh i april 2014. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med samme måned i 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
April 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 542100,021,8
Vannkraft11 04795,721,0
Varmekraft3162,752,1
Vindkraft1791,627,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 271100,0-6,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5576,024,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 85130,83,0
Forbruk i alminnelig forsyning5 86363,2-13,0

Av den totale kraftproduksjonen i april 2014 utgjorde vannkraft 95,7 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,7 og 1,6 prosent.

Nettoeksport av kraft

I april 2014 eksporterte Norge 1 881 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 568 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 313 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoimport på 1 411 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 10 229 GWh i april 2014, en nedgang på 6,0 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.