199050_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199050
Liten oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 0,9 prosent høyere kraftproduksjon i januar 2015 enn i januar året før.

Elektrisitetjanuar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 14 768 GWh i januar 2015. Dette er en økning på rundt 1 prosent i forhold til januar 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Januar 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 768100,00,9
Vannkraft14 17496,00,7
Varmekraft2932,0-6,3
Vindkraft3002,016,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 332100,0-3,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5954,80,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 97424,1-0,7
Forbruk i alminnelig forsyning8 76471,1-3,9