141438_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
141438
Nær uendret kraftproduksjon
statistikk
2014-03-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær uendret kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 14 643 GWh i januar 2014. Det er en oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med samme måned i 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Januar 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 643100,00,2
Vannkraft14 07296,1-0,5
Varmekraft3132,10,7
Vindkraft2581,875,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 708100,0-2,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5944,71,4
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 99623,60,3
Forbruk i alminnelig forsyning9 11871,7-4,2

Av den totale kraftproduksjonen i januar 2014 utgjorde vannkraft 96,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,1 og 1,8 prosent.

Nettoeksport av kraft

I januar 2014 eksporterte Norge 1 460 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 771 GWh. Det ga en nettoeksport på 689 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 240 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 13 954 GWh i januar 2014, en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.

Noen flere enheter i 'produksjon av kjemiske råvarer' Åpne og lesLukk

Etter rutinemessig gjennomgang av elektrisitetsstatistikken ved årets utløp, er det lagt til noen få enheter i forbruksgruppen produksjon av kjemiske råvarer fra og med januar 2014. Dette er gjort for få best mulig dekningsgrad for denne forbruksgruppen.