199048_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199048
Oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2015-02-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,7 prosent høyere kraftproduksjon i desember 2014 enn i desember året før.

Elektrisitetdesember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 142,3 TWh i 2014. Dette er en økning på 6 prosent i forhold til 2013 og det tredje høyeste nivået som er registrert.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 406100,09,7
Vannkraft13 83996,110,6
Varmekraft3072,1-2,7
Vindkraft2601,8-13,1
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 174100,06,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6465,39,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 92824,01,7
Forbruk i alminnelig forsyning8 60070,68,0

Oppgangen i kraftproduksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig av vann og høyere fyllingsgrad gjennom store deler av 2014 enn året før. Utbygging av kraftverk og opprustning av eldre kraftverk bidrar også til et høyere produksjonsnivå over tid.

Vannkraft dominerende produksjonstype

Av den totale kraftproduksjonen på 142,3 TWh utgjorde vannkraft 96 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 1,6 prosent. Sammenlignet med 2013 var det små endringer i produksjonsandelene.

Stor nettoeksport av kraft

I 2014 eksporterte Norge 21,9 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 6,3 TWh. Det ga en nettoeksport på 15,6 TWh. I 2013 var det en nettoeksport på 5 TWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i lys av mildt vær og store tilsig av vann til norske vannmagasiner.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 126,7 TWh i 2014, som innebærer en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.

Reduksjon i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 72,7 TWh i 2014, en nedgang på 5,1 prosent fra året før. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Reduksjonen i forbruket kan derfor ses i sammenheng med høyere temperaturer i 2014. Ifølge Meteorologisk institutt er 2014 det varmeste året i en serie som går tilbake til 1900. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 35 TWh i 2014. Det er en økning fra 2013 på 1,9 prosent.

Økning i strømforbruket i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet var 6,5 TWh i 2014. Dette er også medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen. Forbruket var 5,6 prosent høyere enn i 2013. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.